LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Ontslag tijdens ziekte

Discussieer hier over werkgevers, ontslagregelingen en aanverwante zaken.
Combiwitch
Berichten: 65
Lid geworden op: 22 jul 2006 23:36

Ontslag tijdens ziekte

Ongelezen bericht door Combiwitch »

Hallo, ik heb een aantal vragen, maar eerst een gedeelte van mijn verhaal.

Ik werk inmiddels ruim 3 jaar bij een werkgever en heb een vast contract voor onbepaalde tijd. Sinds kort is er bij mij vastgesteld dat ik o.a. een depressie heb, ook spelen er nog andere medische zaken. Mijn werkgever heeft getracht mij een vaststellingsovereenkomst te laten tekenen, wat ik heb geweigerd. Nu beweren zij dat ik niet ziek ben en dat er sprake is van een arbeidsconflict. De arboarts is 'beinvloed' en praat met de werkgever mee. Hij heeft verzuimd om mijn gegevens bij mijn eigen medische specialisten op te vragen en geeft ook aan dat het een arbeidsconflict is. Bij het laatste gesprek bij de arbo was er een getuige aanwezig en heeft de arts aangegeven dat hij fouten heeft gemaakt en niet medisch heeft gekeken. Toch concludeerde hij weer dat het een arbeidsconflict was en heeft hij wederom niet mijn medisch dossier opgevraagd. Op dit moment hebben ze mijn salaris opgeschort en aangegeven dat wanneer ik een second opinion zou doen bij het uwv en zij mij wel ziek achtten, ik weer salaris zou krijgen, of op het moment ik dus die vaststellingsovereenkomst zou tekenen. Pure chantage in mijn ogen. aangezien ik niks te verbergen heb en ik onder behandeling ben voor mijn medische klachten heb ik deze dan ook aangevraagd. Ik ben inmiddels door het UWV gekeurd en ze gevan aan dat ik 100 % arbeidsongeschikt ben, wat ook klopt gezien mijn medische situatie. Uiteraard hebben ze nu mijn salaris betaald en ook het 1 1/2 maand achterstallige gedeelte. Wel hebben ze het UWV aangeschreven met het verzoek opnieuw te keuren, omdat er naar hun mening sprake is van een arbeidsconflict en geen ziekte. Uiteraard heeft het UWV dit afgewezen. Het vervelende is wel dat ik gedeeltijlijk op provisiebasis werk en dat ik dat nu niet krijg uitgekeerd. Mijn salaris is flink gedaald en door het opschorten kon ik maar net de eindjes aan elkaar knopen.

Vervolgens hebben ze mij een brief gestuurd via een advocaat, waar allerlei aantoonbare onwaarheden instaan, Hier heb ik netjes per e-mail en aangetekende post op gereageerd. (apart detail is dat de advocaat de mail gewist heeft zonder te lezen, ik had namelijk om een lees en ontvangstbevestiging gevraagd via de mail en kreeg ik dus netjes deze melding). Nu hebben ze me uitgenodigd voor een gesprek. Ik kon of reintegreren, of ze gaan ontslag aanvragen bij een kantorechter. Ik gaf aan dat ik op dit moment niet kan reintegregen, maar dat ik wel het vertrouwen heb dat ik dat in de toekomst wel kan. Hierop werden de reintegratiemogelijkheden sumier besproken. Ik gaf nogmaals aan daar vertrouwen in te hebben als ik weer beter ben. Hierop werd heel vreemd gereageerd, toen kwamen ze weer met een vaststellingsovereenkomst, waarin ik dus zelf ontslag neem (wat volgens hun niet zo is). Dit is toch niet normaal?

Mijn vragen zijn:

*Kunnen ze me ontslaan terwijl het nu uiteindelijk gebleken is dat ik 100% arbeidsongeschikt ben? (Ik heb begrepen dat er per 1 januari 2009 nieuwe regels zijn)
*Zo ja, wie betaalt mijn advocaat? (ik ben namelijk van mening dat de aanvraag onterrecht is en vind het belachelijk om dan kosten te moeten gaan maken)
*Als ik het goed begrepen heb staat er in de wet een regel dat wanneer zij mijn salaris inhouden en te laat betalen dat er een boete aan vast zit, ik heb hen hier ook telefonisch op gewezen, maar dit werd afgewimpeld. Hoe maak ik hier aanspraak op
*In onze CAO staat dat er een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden aan provisie per maand bij het salaris moet worden betaald, hoe kan ik ze hiertoe aanzetten.
* Hoe sterk is mijn zaak voor een rechter, ik kan aantonen dat ze wel degelijk fouten hebben gemaakt.

Ik hoop dat jullie me kunnen helpen

roro25
Berichten: 791
Lid geworden op: 18 mei 2006 16:28

Re: Ontslag tijdens ziekte

Ongelezen bericht door roro25 »

Beste ,

Ik kan je advies geven over het feit dat er tijdens ziekte ogv art. 7:670 lid 1 BW een opzegverbod geldt.
Helaas blijkt uit het verhaal dat je werkgever van je af wil. Ik ben bang dat de arbeidsverhoudingen al iets te verziekt zijn.
Zo te zien willen ze een ontbindingsprocedure ogv art. 7:685 BW bij de kantonrechter. Dan heb je wel mogelijkheden om ontslagvergoeding te vragen. Indien het een opzeggingsprocedure wordt ogv art. 6 BBA dan heb je die mogelijkheid niet.

Mijn advies: zoek een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht (heb je te weinig inkomen ga dan eens langs bij het juridisch loket (www.hetjl.nl)


Het kost je misschien wel 1000 euro, maar je haalt er meer uit dan als je de procedure zelf doet.

seagoing racer2
Berichten: 2122
Lid geworden op: 10 jun 2006 10:40

Re: Ontslag tijdens ziekte

Ongelezen bericht door seagoing racer2 »

Beste,

Ze kunnen een medewerker die arbeidsongeschikt is in principe niet ontslaan. (Er zijn wel een paar uitzonderingen maar die lijken me bij jouw niet van toepassing).

Echter de meningen blijken te verschillen of je ziek bent of niet. De Arbo arts is een medisch geschoold persoon evenals de UWV -arts. Om in voetbal termen te srpeken de tussenstand is dus 1-1.
(let even op, arbeidsongeschikt hoeft niet hetzelfde te zijn als ziek, je kunt situationeel arbeidsongeschikt zijn door een conflict op het werk. Ziek is als je door een medische beperking of gebrek bepaalde zaken niet kunt doen )

Het is daarom niet met zekerheid te zeggen of bij een procedure de rechter uit gaat van ziekte of van een conflict. Wat de kantonrechter uiteindelijk gaat zeggen hangt af van de specifieke omstandigheden van de zaak.

bijvoorbeeld :
Zijn er aantoonbare behandelingen van medisch specialisten / psychiaters/ ziekenhuisopnames geweest.
Heeft het UWV alleen dossieronderzoek gedaan of ben je daadwerkelijk opgeroepen en gekeurd.
Is de arbo-arts een echte arts, en heeft hij de beschikking over jouw dossier van de huisarts gekregen, of heb je dit geweigerd.

Je kunt zelf het beste beoordelen of er voloende ondersteunende gegevens zijn die je ziekte aannemelijk maken.
Mocht je hieraan twijfelen dan is de eerste actie om hierover uitspraken van medici te verkrijgen

Wie je advocaatkosten moet betalen hangt af wie er gelijk krijgt. Je kan daar op voorhand dus geen uitspraak over doen.

Inderdaad als je salaris te laat wordt betaald kun je de wettelijke verhoging eisen. Volgens mij is deze 50% als er meer dan 15 dagen na einde maand nog niet is betaald.

Bij een ontbindingsvergoeding wordt gekeken naar het gemiddelde salaris, dus inclusief de normaal te verdienen provisie, vakantiegeld etc.
Bij ziektedagen wordt natuurlijk alleen het basis-salaris vergoed.

Of je een sterke zaak hebt hangt dus eigenlijk met name op het feit of jouw ziekte "bewezen" kan worden of niet

stofzuigertje

Re: Ontslag tijdens ziekte

Ongelezen bericht door stofzuigertje »

Ik weet dat je tijdens ziekte zeer moeilijk ontslagen kunt worden, alleen als U fouten maakte door elders werk te verrichten die Uw genezing belemmerde of zo.

Maar normaal word U pas na 2 jaren ziektewet arbeidsongeschikt en om onder die boete uit te komen proberen sommige werkgevers deze goedkopere oplossing.

U heeft dus recht op doorbetaling salaris en rustig wachten tot U afgekeurd word en uitkering krijgt.

Via gemeentelijke sociale dienst kunt U hulp vragen als je geen rechtsbijstandsverzekering zou hebben.
Deze helpen meestal met welke weg U moet bewandelen en meestal is hun telefoontje genoeg om alsnog terug te komen en rustig op de 2 jaren voor afkeur te wachten.

Alleen eerst kijken wat voor U zelf beter is, deze werkloosheid of afkeuren en dat moet U nu zelf uitzoeken.

seagoing racer2
Berichten: 2122
Lid geworden op: 10 jun 2006 10:40

Re: Ontslag tijdens ziekte

Ongelezen bericht door seagoing racer2 »

Beste Stofzuigertje,

Een iets te simpele benadering. Het is niet zeker of TS ziek is bevonden. De meningen verschillen daarover.

Combiwitch
Berichten: 65
Lid geworden op: 22 jul 2006 23:36

Re: Ontslag tijdens ziekte

Ongelezen bericht door Combiwitch »

Uiteraard heb ik toestemming gegeven om mijn medisch dossier op te vragen bij mijn behandelende artsen, echter heeft hij ( de arboarts) dit de eerste keer helemaal niet gedaan, bij het 2e gesprek is dit niet ter sprake gekomen en bij het derde gesprek heb ik wederom toestemming gegeven. Nu heeft hij wel een verzoek ingedient bij mijn psych, maar omdat hij vond dat het antwoord te lang duurde, heeft hij dit niet meegenomen in zijn beslissing. Mijn psych heeft de arboarts verzocht om op papier zijn vragen te stellen zodat ze daar ook schriftelijk op kon reageren, hij wilde dit telefonisch en mijn arts wilde het niet telefonisch bespreken.

In het oordeel van het UWV die mij dus wel hebben gekeurd, en de gegevens bij mijn specialisten hebben opgevraagd, staat dat ik ten gevolge van ziekte en of gebrek arbeidsongeschikt ben voor mijn eigen werk. Ook hebben ze contact gehad met mijn werkgever en ze hebben het UWV hele andere dingen verteld dan waar ze me nu van beschuldigen met betrekking tot functioneren en ziekte en dergelijke. Dat is ook weer zo vreemd. Wat betekent dat dan? kunnen ze me nu wel of niet ontslaan via kantonrechter?

Kan ik ook uitzoeken of die man van de arbo wel een arts is? hij heeft totaal niet naar de problemen geluisterd en hier dus ook niet op ingespeeld, enkel gepusht op een arbeidsconflict wat er helemaal niet was. Naar mijn mening is die er nog steeds niet.

stofzuigertje

Re: Ontslag tijdens ziekte

Ongelezen bericht door stofzuigertje »

Wegens ontbreken reactie werkgever en de soms iets verdraaide of onduidelijke info kan ik geen garantie geven maar tijdens ziekte kun je volgens mij alleen ontslagen worden als ze aan jou ziekte twijfelen en enig bewijs er tegen zouden hebben.

Ik vermoed alleen dus maar dat ze proberen de boete voor Afkeur te voorkomen en daarom deze ontslag procedure volgen en bij rechtszaak word misbruik dus gestraft dus extra duur.

Omdat ik geen medische kennis bezit weet ik niet of U ook 80 tot 100% afgekeurd word dus gedeeltelijke afkeur is mogelijk.
Ook word gekeken of U ander werk nog wel kunt doen.

Ik heb zelf diverse afgekeurde in dienst genomen, niet sociaal wat zo lijkt maar meer voor de subsidie en ze zijn meestal meer gemotiveerd aan het werk omdat ze elders niet welkom waren.

Dus enkele bedrijven (afhankelijk uw woonplaats en mogelijkheden) is
er soms nog wel leuk werk en een redelijke baan te vinden.
Ik mag alleen mensen die al langer dan half jaar thuis zitten met subsidie in dienst nemen dus kan even duren.


(Postcode vermelden mag, verdere info is door redactie Tros Radar verboden dus alleen de 4 cijfers is voldoende...)

seagoing racer2
Berichten: 2122
Lid geworden op: 10 jun 2006 10:40

Re: Ontslag tijdens ziekte

Ongelezen bericht door seagoing racer2 »

Beste,

Als er voldoende ondersteunende documentatie aanwezig is van jouw behandelende specialisten, maak je een goede kans dat de rechter uitgaat van ziekte en daarom de ontslagaanvraag afwijst.

Miischien kan je psych zelf een document naar de arboarts sturen, waarin hij jouw toestand medisch gezien aangeeft. Dan heb je in ieder geval van jouw kant al het mogelijke gedaan

Gesloten