LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Wat zijn de rechten van een werkloze of arbeidsongeschikte en welke ervaringen heb jij met de verschillende instanties?
Leo The Emperor
Berichten: 4628
Lid geworden op: 12 dec 2010 16:19

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Leo The Emperor »

Dit is een dubbel posting.
SacredFour heeft het in het topi in de link al uitgebreid over gehad

http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... 59&t=39380

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

@sacredfour: De brief die jij hebt ontvangen dd. 26 juli 2011 betreft geen besluit maar een verwijzing naar het besluit van 30 augustus 2010. Als zodanig kan je geen officieel bezwaar maken tegen de brief van 26 juli 2011, want je kan alleen bezwaar maken tegen besluiten. Bij toekenning van WWB op 30 augustus 2010 (dat is waarschijnlijk het besluit waarnaar verwezen wordt) staan doorgaans verplichtingen opgenomen zoals die te vinden zijn in de WWB, waaronder re-integratie, etc. Wat je van rechtswege uit kan doen is weigeren deel te nemen. Dan krijg je eerst een maatregel opgelegd, en pas dan kan je bezwaar maken. Want een maatregel is wel een besluit. Je kan natuurlijk ook proberen in overleg te gaan met je consulenten en hen proberen te overtuigen van de onredelijkheid. Als je dan met een beter alternatief komt helpt dat.

Als je er niet uit komt kun je het beste even gaan praten met een advocaat. Die hebben veelal gratis spreekuren. Juridisch Loket kan eventueel ook.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

Leo The Emperor schreef:Dit is een dubbel posting.
SacredFour heeft het in het topi in de link al uitgebreid over gehad

http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... 59&t=39380
Ontopic dan maar. Ik maak even een voorlopige conclusie.
1. Op basis van de tekst van Amnesty International zou een direct referentieel gebruik van de term 'slavernij' te billijken zijn.
2. Zoniet, dan valt het altijd nog te billijken in een metaforisch gebruik.
3. Wordt zelfs dat niet redelijk geacht, dan zou ed.nl ook ander metaforische danwel referentiele krachttermen die werkelozen wegzetten niet moeten toestaan. Immers dat is dan ook niet meer op redelijke wijze verdedigbaar.

puma73
Berichten: 5878
Lid geworden op: 28 nov 2003 13:41

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door puma73 »

De enige maatregel die daar bij past is intrekking van de uitkering, voor de volle 100%.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

puma73 schreef:De enige maatregel die daar bij past is intrekking van de uitkering, voor de volle 100%.
Ontopic dan maar. Ik maak even een voorlopige conclusie.
1. Op basis van de tekst van Amnesty International zou een direct referentieel gebruik van de term 'slavernij' te billijken zijn.
2. Zoniet, dan valt het altijd nog te billijken in een metaforisch gebruik.
3. Wordt zelfs dat niet redelijk geacht, dan zou ed.nl ook ander metaforische danwel referentiele krachttermen die werkelozen wegzetten niet moeten toestaan. Immers dat is dan ook niet meer op redelijke wijze verdedigbaar.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

1.b. Ook met betrekking tot definities waarin slavernij wordt gekoppeld aan eigendom kan het gebruik van de term overigens verdedigd worden. Immers de gemeente verhuurt mensen aan werkgevers, waarbij de werkgever wel huur betaalt aan de gemeente, maar geen loon aan de arbeider, en waarbij de arbeider ook niet de vrije keus voor weigering wordt gelaten. Een dergelijke verhuur speelt slechts bij eigendommen.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

puma73 schreef:Gezien je uitlatingen hier en je niet aflatende stroom van verwijten jegens de gemeente (maatschappij) opteer je volgens mij maar naar een beroep, dat is die van uitkeringstrekker.
Ontopic dan maar. Ik maak even een voorlopige conclusie.
1.a. Op basis van de tekst van Amnesty International zou een direct referentieel gebruik van de term 'slavernij' te billijken zijn.
1.b. Ook met betrekking tot definities waarin slavernij wordt gekoppeld aan eigendom kan het gebruik van de term overigens verdedigd worden. Immers de gemeente verhuurt mensen aan werkgevers, waarbij de werkgever wel huur betaalt aan de gemeente, maar geen loon aan de arbeider, en waarbij de arbeider ook niet de vrije keus voor weigering wordt gelaten. Een dergelijke verhuur speelt slechts bij eigendommen.
2. Zoniet, dan valt het altijd nog te billijken in een metaforisch gebruik.
3. Wordt zelfs dat niet redelijk geacht, dan zou ed.nl ook ander metaforische danwel referentiele krachttermen die werkelozen wegzetten niet moeten toestaan. Immers dat is dan ook niet meer op redelijke wijze verdedigbaar.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door adSolvendum »

Jaaap Aaap schreef:Je moest wel heh?
Ik ondervind u als vermakelijk, en was benieuwd met wat voor verdere hilariteiten u op de proppen zou komen.
Jaaap Aaap schreef:De premisse heb je zelf geponeerd. Ik heb de juistheid daarvan nooit bevestigd. En de premissise doet een algemene uitspraak, omdat die 'iemand' iedereen kan zijn.
U bent kennelijk niet bekend met syllogismen. U trekt de conclusie gebaseerd op premissen, u bepaalt daarbij de premissen, niet ik, ik poneer enkel een mening. Uw premisse bestaat uit de vaststelling dat ik een algemeenheid stel, terwijl ik het had over mijn bijdragen aan de sociale zekerheid, en mensen die bij machte zijn te werken doch dit niet doen. Tenzij mijn bijdragen de enige bijdragen zijn, en iedereen die bij machte is te werken dit niet doet, kan dit geen algemeenheid betreffen. Uw syllogie vervalt tot sofisme, een denkfout. Maar droomt u gerust nog even verder.
Jaaap Aaap schreef:Zoals al eerder is aangehaald. Keuze is er altijd. De galeislaaf in de oudheid of de Afrikaan op de katoenplantage kon ook kiezen voor de zweep boven werk. Voor de WWB-er leidt de keuze van weigering tot de gesel der dakloosheid. En loon ontbreekt wel degelijk. Een WWB-uitkering is geen normaal loon.
U heeft er kennelijk iets op tegen dat iemand iets terug doet voor het geld wat deze van de samenleving krijgt. Dit verhullen met wollige bewoordingen als 'gesel der dakloosheid' doet daar niets aan af.
Iemand kan er voor kiezen niet iets terug te doen, dat dit dan gevolgen heeft lijkt me niet meer dan normaal. Overigens zal de gemeente niet erg doordrukken bij iemand die vrijwilligerswerk doet, maar ja, dat is natuurlijk een keuze waarbij iemands wil komt kijken, de wil iets terug te doen voor de samenleving welke in het levensonderhoud van die persoon voorziet, omdat het even tegenzit.
Jaaap Aaap schreef:Ook eerder heb ik al aangegeven dat ernstigere vormen van slavernij, minder ernstige vormen van slavernij niet rechtvaardigen. Volgens het citaat en zijn context is 'slavernij' van toepassing in beide situaties. Een verkeersongeluk met blikschade is evengoed een verkeersongeluk als eentje met gewonden, en we doen de slachtoffers van verkeersongelukken met gewonden niet tekort door een aanrijding met blikschade 'verkeersongeluk' te noemen. Wie dat niet begrijpt kan inderdaad beter gaan knikkeren. Met glazen knikkers of met de knikkers die zich in en aan zijn lijf bevinden.
Uw vergelijking loopt mank. Noemt u een botsinkje met lichte blikschade maar eens verongelukken in het bijzijn van iemand welke op die wijze een dierbare is verloren, en aanschouw wat u dan aanricht.
Uit het citaat, of enig andere door u tot nog toe gepresenteerde definitie, blijkt geenszins dat uw gebruik van het woord slavernij correct is, integendeel.
Jaaap Aaap schreef:Dat je die validiteit is ontgaan is wel duidelijk.
Kennelijk begrijpt u niet dat sofismen per definitie elke validiteit ontberen.
Jaaap Aaap schreef:Precies zoals je al was dus.
Weer zo'n geweldige aanname, weer gebaseerd op niets.
Jaaap Aaap schreef:Daar heb ik geen aanvang mee gemaakt.
Jammer genoeg kunnen de meeste mensen op dit forum toch wel lezen.
Ik geef u
Jaaap Aaap schreef:En de motivaties waarover jij het hebt betreffen natuurlijk winstbejag waar het de betrokken werkgevers betreft, en sadisme en het koelen van woede waar het de werkenden betreft die het draagvlak voor deze moderne slavernij creeren.
als antwoord op
adSolvendum schreef:Waarbij een dergelijke bestempeling ook nog voorbij gaat aan de motivatie(s), bijvoorbeeld die vanuit een sociaal-maatschappelijk oogpunt, een dergelijke constructie na te streven.
Jaaap Aaap schreef:Jouw beweringen naar mij toe waren ook belastend zonder onderbouwing. Ik beschouw niet iedere werkgever als slavendrijver. Wel degenen die voor een prikkie van de gemeente arbeidskrachten inhuren die vervolgens verplicht tewerk gesteld worden zonder loon te ontvangen.

Omdat je zulks een gedetailleerde (en overigens nogal beledigende) beschijving van het gedrag van WWB-ers om je heen gaf heb ik aangenomen dat deze zich op je werkplaats zouden bevinden. Inderdaad, wanneer jij als werkgever geen gebruik maakt van de slavenmarkt bij de desbetreffende gemeente dan past de term 'slavendrijver' niet. Tenminste niet om die reden.
Noem mij eens een bewering richting u zonder onderbouwing welke u als belastend ervaart?
Hoe kan wat ik zie en constateer bij en hoor van mensen in mijn omgeving beledigend zijn? Geeft u de belediging eens aan:
adSolvendum schreef:Ik zie mensen om mij heen in de bijstand die al ziektes en dwars zittende scheten fingerend maandelijks meer geld vrij tot hun beschikking hebben, zeker met hun nevenactiviteiten, dan mensen om mij heen die per week een uurtje of 50, 60 per week met hun werk bezig zijn, en geen tijd of energie hebben voor nevenactiviteiten welke geld opbrengen.
In plaats van mij te betichten van slavernij, mij slavendrijver te noemen, zonder enig nuance, had u simpelweg eventjes kunnen vragen, of de reden van noemen. Daar achteraf mee komen, als soort van herstelactie, waarbij toch nog wat geprutteld moet worden ('nogal beledigend', 'tenminste niet om die reden'), is op zijn minst slapjes te noemen.
Stelt u zich het volgende voor:
Ik breng mijn kind naar school, naast mij komt een vrouw van halverwege de dertig op haar pantoffels in de ochtendjas met een koffiemok in haar hand aanschuifelen, om haar kinderen naar school te brengen. Ze zegt, wanneer de kinderen eenmaal binnen zijn, "Zo, nu eerst weer even liggen, ff bijkomen". Bij andere gelegenheid heeft zij gezegd "Ik zal me daar gaan werken, dan heb ik geen tijd meer om geld te verdienen". Bij weer een andere gelegenheid heeft ze gezegd "Ik vertel bij de soos dat ik pleinvrees heb, dat helpt, en ze kunnen het toch niet controleren". Deze vrouw is beroeps-bijstandsklant, krijgt huursubsidie, betaald geen schoolgeld, weet als geen ander de weg kwijtschelding van verschillende belastingen te verkrijgen, en beschikt met haar neven-inkomsten over een zeer riant beschikbaar inkomen, wat zich uit in vakanties en veel dure spulletjes. En zo heb ik meerdere voorbeelden, de school staat in een sociaal wat minder sterk deel van de wijk, hoe beledigend u dat wellicht ook vindt. Mensen die maar niet meer gaan werken omdat hun 'relatie' op de klippen is gelopen, terwijl ze makkelijker van partner wisselen dan van een paar sokken, maar ja, het doet het goed bij de soos, 'ik trok het echt niet meer, ik zit in zo'n enorme dip'. Dit is wat mensen zelf vertellen, onderwijl blijk gevend van trots hoe ze de boel toch zo goed kunnen belazeren. Legt u mij eens uit hoe dit als beledigend ervaren kan worden, en door wie.
Evengoed weet ik nog onderscheid te maken tussen mensen die doelbewust de boel flessen, en mensen die werkelijk in een penibele situatie zitten, ook mensen uit mijn omgeving, mensen die inmiddels weten waarvoor zij op mij een beroep kunnen doen.
U daarentegen maakt geen enkel onderscheid, althans geeft dit hier niet bepaald weer. U geeft enkel weer dat u uit principiele overwegingen een woord moet kunnen gebruiken omdat anderen woorden gebruiken die u niet aanstaan, waarbij dit woordgebruik van die anderen over het algemeen toch wel niet door principes ingegeven zal zijn naar ik vermoed, maar eerder door observatie.

De toevoeging 'Tenminste niet om die reden', och, bespottelijk.
Jaaap Aaap schreef:Je verwoorde gedachtenspinsels in deze topic begrijp ik anders uitstekend. En die zijn bepaald niet verheven. Hoogdravend wel.
U geeft er niet bepaald blijk van e.e.a. te begrijpen. Wat de bestempeling als niet verheven en hoogdravend betreft, och, die pot weer.
Jaaap Aaap schreef:Jouw opmerkingen zijn niet minder op de persoon gespeeld dan de mijne. Enkel de vorm waarop verschilt.
Juist ja, het is dus anders maar toch hetzelfde. U meent mij te moeten betichten van slavernij omdat ik u uitleg geef dat ik geen loon ontvang doch verstrek. Dit is voor u voldoende reden, tezamen met het simpele feit dat ik mensen in mijn omgeving zie welke de boel belazeren, aan te nemen dat ik een werkplaats drijf met daarin mensen te werk gesteld door de overheid, en zodoende voor een dubbeltje op de eerste rang zit, als slavendrijver. Hilarisch.
U verwart het betwisten van uw stellingen met spelen op de persoon. Tevens verwart u het aanspreken van uw wijze van beargumenteren met spelen op de persoon. Dat u uiteindelijk wat meningen omtrent uw persoon worden gegeven mag toch niet als verassing komen, na het uiten van de beschuldigingen als eerder omschreven.
Jaaap Aaap schreef:Ik zie dat je mijmert over de tijden dat slavernij tenminste nog openlijk gepraktiseerd mocht worden.
Och, wederom zo'n gevolgtrekking welke in onjuistheid enkel wordt overschaduwd door misplaatstheid.
Jaaap Aaap schreef:Het schetst ook een prima kader waarbinnen jouw posts gelezen kunnen worden.
Erg creatief.

Wat het eigenlijke topic betreft, u kunt nu almaar uw standpunten blijven herhalen, in een poging uw standpunten een hoger waarheidsgehalte te verschaffen (sofisme, ad nauseam) denk ik maar, uw probleem was toch dat uw opmerkingen bij ED.nl werden geweigerd?
Ik denk dat u nu wel voldoende heeft gedemonstreerd waarom ED.nl dit heeft gedaan.

U beticht mensen en de overheid van een nogal zwaar strafbaar feit, ex. 273f Sr, strafbaar met ten hoogste 6 jaren gevangenisstraf, in vereniging 8, in gevallen 10, tot zelfs 15 jaar. U put de rechtvaarding hiervoor uit het betichten door repondenten op ED.nl van werkelozen van moreel verwerpelijke feiten, althans het bestempelen als moreel verwerpelijke lieden. Deze rechtvaardiging snijdt geen hout, tenzij het lui zijn of het trekken van een uitkering of weet ik veel aan wat voor uitspraken u nu eigenlijk aanstoot neemt tegenwoordig nogal zware strafbare feiten daarstellen.
Dient u eens een bijdrage bij ED.nl in waarin u het te werk stellen, hetgene wat u slavernij noemt, als moreel verwerpelijk bestempeld, zonder te vervallen tot terminologie als slavernij. Mocht uw bijdrage dan niet geplaatst worden, heeft u recht van spreken wat de topictitel aangaat.
Nu vergelijkt u appels met peren, en noemt dat discriminatie.
Zij mogen 'nietsnut' zeggen, dus dan wil ik 'slavernij' mogen zeggen.
Ziedaar zomaar nog een onderbouwing voor de opmerking dat u discussieert als een kleuter, zonder dat deze al te ingewikkeld is.

sacredfour
Berichten: 1756
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door sacredfour »

@Jaaap Aaap
Ik heb gelukkig ook gelijk een bezwaarprocedure gestart nadat ik een boete van 150 euro gekregen had voor weigering van dit re-intergratietraject. Ik neem aan dat dit nu wel valt onder art.1:3 eerste lid van het Awb.
Pff wat een lang argument over slavernij zeg!!

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

adSolvendum schreef:U bent kennelijk niet bekend met syllogismen. U trekt de conclusie gebaseerd op premissen, u bepaalt daarbij de premissen, niet ik, ik poneer enkel een mening. Uw premisse bestaat uit de vaststelling dat ik een algemeenheid stel, terwijl ik het had over mijn bijdragen aan de sociale zekerheid, en mensen die bij machte zijn te werken doch dit niet doen. Tenzij mijn bijdragen de enige bijdragen zijn, en iedereen die bij machte is te werken dit niet doet, kan dit geen algemeenheid betreffen. Uw syllogie vervalt tot sofisme, een denkfout. Maar droomt u gerust nog even verder.
Ik was inderdaad niet bekend met de term syllogisme. Opgezocht vind ik als voorbeeld:
Alle mensen zijn sterfelijk (majorpremisse)
Socrates is een mens (minorpremisse)
Socrates is sterfelijk (conclusie)

Dit model van toepassing laten zijn op jouw uitspraak:
iemand die gratis geld krijgt doch bij machte is te werken voor dit geld parasiteert op adSolvendum’s bijdragen aan voornoemd vangnet. (majorpremisse)
Socrates krijgt gratis geld doch is bij machte te werken voor dit geld. (minorpremisse)
Socrates parasiteert op adSolvendum’s bijdragen aan voornoemd vangnet. (conclusie)

Jouw majorpremisse is even algemeen als de premisse dat alle mensen sterfelijk zijn.
Uw vergelijking loopt mank. Noemt u een botsinkje met lichte blikschade maar eens verongelukken in het bijzijn van iemand welke op die wijze een dierbare is verloren, en aanschouw wat u dan aanricht.
Uit het citaat, of enig andere door u tot nog toe gepresenteerde definitie, blijkt geenszins dat uw gebruik van het woord slavernij correct is, integendeel.
In geen enkel geval is het voor iemand mogelijk met recht te pretenderen verongelukt te zijn. Dus jouw vergelijking loopt mank. Geslaafd zijn geweest en een verkeersongeluk hebben gehad kan in bepaalde situaties wel met recht gepretendeerd worden.
Kennelijk begrijpt u niet dat sofismen per definitie elke validiteit ontberen.
Dat kan, maar dat is niet van toepassing op mijn argumenten.
Jammer genoeg kunnen de meeste mensen op dit forum toch wel lezen.
Ik geef u
Jaaap Aaap schreef:En de motivaties waarover jij het hebt betreffen natuurlijk winstbejag waar het de betrokken werkgevers betreft, en sadisme en het koelen van woede waar het de werkenden betreft die het draagvlak voor deze moderne slavernij creeren.
als antwoord op
adSolvendum schreef:Waarbij een dergelijke bestempeling ook nog voorbij gaat aan de motivatie(s), bijvoorbeeld die vanuit een sociaal-maatschappelijk oogpunt, een dergelijke constructie na te streven.
De motivaties die ik aanhaalden hadden betrekking op de groep van mensen die draagvlak creeert voor het systeem dat ik als ‘slavernij’ bestempel en waren dus geen persoonlijke aantijgingen aan jouw adres. Sadisme en koelen van woede is een kwaad dat in bijna alle mensen wortelt.

De eerste sneer naar mij vindt al plaats op de eerste pagina door Leo:
Leo The Emperor schreef:Maar Jaaap Aaap gebruikt grote woorden als discrimineren en slavernij, maar is in de werkelijkheid tot geen enkele tegenprestatie bereid voor het gratis geld dat hij van Henk, Ingrid en Leo krijgt.

Zelfs zijn huis vindt hij maar een krot, waarschijnelijk de huursubsidie onwaardig...

Als de Nederlandse regering dan toch zonodig iemand naar Angola wil sturen weet ik wel betere kandidaten dan Mauro, dan kunnen de gebruikte grote woorden tenminste in het juiste perspectief worden gezien ... :mrgreen:
De eerste sneer naar mij persoonlijk door jou wordt al in je tweede post gegeven:
Kennelijk bent u niet bij machte zelf met argumenten te komen waarom het woord slavernij te bezigen, en resulteerd u tot verdraaien en uit hun verband rukken van uitspraken, en onvolledigheden.
De zin welke u niet begrijpt is gewoon in het Nederlands. Begrijpen is vaak een kwestie van willen. Zijn er nog meer mensen die het zinnetje in casu niet begrijpen, verschaf ik gaarne uitleg, wanneer het bij dit geisoleerd geval blijkt, alles in ogenschouw nemend, hou ik het op voornoemd willen.
Dus nog voor een werkelijke discussie op gang gekomen wordt ik van allerlei zaken beschuldigd, overigens zonder dat die beschuldigingen gemotiveerd worden.
Noem mij eens een bewering richting u zonder onderbouwing welke u als belastend ervaart?
Zie boven.
Hoe kan wat ik zie en constateer bij en hoor van mensen in mijn omgeving beledigend zijn? Geeft u de belediging eens aan:
adSolvendum schreef:Ik zie mensen om mij heen in de bijstand die al ziektes en dwars zittende scheten fingerend maandelijks meer geld vrij tot hun beschikking hebben, zeker met hun nevenactiviteiten, dan mensen om mij heen die per week een uurtje of 50, 60 per week met hun werk bezig zijn, en geen tijd of energie hebben voor nevenactiviteiten welke geld opbrengen.
Ik vind het moeilijk te begrijpen dat je zelf niet inziet dat je je hier op een erg denigrerende manier uitlaat over mensen in de bijstand.
In plaats van mij te betichten van slavernij, mij slavendrijver te noemen, zonder enig nuance, had u simpelweg eventjes kunnen vragen, of de reden van noemen. Daar achteraf mee komen, als soort van herstelactie, waarbij toch nog wat geprutteld moet worden ('nogal beledigend', 'tenminste niet om die reden'), is op zijn minst slapjes te noemen.
Ik heb eerder vragen aan je gesteld. Bij de eerste vraag kreeg ik als antwoord dat ik het niet zou willen begrijpen, en bij de tweede vraag was het antwoord slechts dat een goede verstaander slechts een half woord nodig heeft. Geen inhoudelijke antwoorden dus die uitnodigen om verder nog vragen te stellen.
Stelt u zich het volgende voor:
Ik breng mijn kind naar school, naast mij komt een vrouw van halverwege de dertig op haar pantoffels in de ochtendjas met een koffiemok in haar hand aanschuifelen, om haar kinderen naar school te brengen. Ze zegt, wanneer de kinderen eenmaal binnen zijn, "Zo, nu eerst weer even liggen, ff bijkomen". Bij andere gelegenheid heeft zij gezegd "Ik zal me daar gaan werken, dan heb ik geen tijd meer om geld te verdienen". Bij weer een andere gelegenheid heeft ze gezegd "Ik vertel bij de soos dat ik pleinvrees heb, dat helpt, en ze kunnen het toch niet controleren". Deze vrouw is beroeps-bijstandsklant, krijgt huursubsidie, betaald geen schoolgeld, weet als geen ander de weg kwijtschelding van verschillende belastingen te verkrijgen, en beschikt met haar neven-inkomsten over een zeer riant beschikbaar inkomen, wat zich uit in vakanties en veel dure spulletjes. En zo heb ik meerdere voorbeelden, de school staat in een sociaal wat minder sterk deel van de wijk, hoe beledigend u dat wellicht ook vindt. Mensen die maar niet meer gaan werken omdat hun 'relatie' op de klippen is gelopen, terwijl ze makkelijker van partner wisselen dan van een paar sokken, maar ja, het doet het goed bij de soos, 'ik trok het echt niet meer, ik zit in zo'n enorme dip'. Dit is wat mensen zelf vertellen, onderwijl blijk gevend van trots hoe ze de boel toch zo goed kunnen belazeren. Legt u mij eens uit hoe dit als beledigend ervaren kan worden, en door wie.
Evengoed weet ik nog onderscheid te maken tussen mensen die doelbewust de boel flessen, en mensen die werkelijk in een penibele situatie zitten, ook mensen uit mijn omgeving, mensen die inmiddels weten waarvoor zij op mij een beroep kunnen doen.
U daarentegen maakt geen enkel onderscheid, althans geeft dit hier niet bepaald weer. U geeft enkel weer dat u uit principiele overwegingen een woord moet kunnen gebruiken omdat anderen woorden gebruiken die u niet aanstaan, waarbij dit woordgebruik van die anderen over het algemeen toch wel niet door principes ingegeven zal zijn naar ik vermoed, maar eerder door observatie.
Ieder heeft zo zijn eigen observaties. En zoals ik al aangaf vind je schavuiten in alle lagen van de bevolking. Ik heb regelmatig baantjes in de bouw e.d. gehad via het uitzendbureau. Nou, je wilt niet weten wat ze daar een werkeloze allemaal toewensen. Slavernij is daarvan nog de minste van de kwaden. Knieschoten en concentratiekampen waren op sommige plekken geliefde toewensingen.
Juist ja, het is dus anders maar toch hetzelfde. U meent mij te moeten betichten van slavernij omdat ik u uitleg geef dat ik geen loon ontvang doch verstrek. Dit is voor u voldoende reden, tezamen met het simpele feit dat ik mensen in mijn omgeving zie welke de boel belazeren, aan te nemen dat ik een werkplaats drijf met daarin mensen te werk gesteld door de overheid, en zodoende voor een dubbeltje op de eerste rang zit, als slavendrijver. Hilarisch.
U verwart het betwisten van uw stellingen met spelen op de persoon. Tevens verwart u het aanspreken van uw wijze van beargumenteren met spelen op de persoon. Dat u uiteindelijk wat meningen omtrent uw persoon worden gegeven mag toch niet als verassing komen, na het uiten van de beschuldigingen als eerder omschreven.
Zoals ik heb laten zien waren de meningen over mij al geponeerd lang voordat al bovenstaande zaken aan de orde kwamen.
Wat het eigenlijke topic betreft, u kunt nu almaar uw standpunten blijven herhalen, in een poging uw standpunten een hoger waarheidsgehalte te verschaffen (sofisme, ad nauseam) denk ik maar, uw probleem was toch dat uw opmerkingen bij ED.nl werden geweigerd?
Ik denk dat u nu wel voldoende heeft gedemonstreerd waarom ED.nl dit heeft gedaan.
Ed.nl weigerde mijn reacties alvorens deze topic werd opgestart. Mijn reacties waarin het woord ‘slavernij’ of ‘slavenhandel’ waren opgenomen waren niet stuitender van toon dan de reacties waarin werkelozen werden weggezet, of dan de algemene toon van geplaatste reacties bij andere onderwerpen. Jij kent de inhoud van mijn reacties niet, dus praat jij evengoed voor je beurt. Ook niet de eerste keer trouwens. En mijn argumenten ongemotiveerd wegzetten als roeptoeterij, kinderachtig of als sofisme, iets wat je van begin af aan al doet, is niet alleen erg gemakkelijk maar ook tamelijk dictatoriaal. Jouw mening moet gelden, en wie het er niet mee eens is die roeptoetert en is kinderachtig en sofist.
U beticht mensen en de overheid van een nogal zwaar strafbaar feit, ex. 273f Sr, strafbaar met ten hoogste 6 jaren gevangenisstraf, in vereniging 8, in gevallen 10, tot zelfs 15 jaar. U put de rechtvaarding hiervoor uit het betichten door repondenten op ED.nl van werkelozen van moreel verwerpelijke feiten, althans het bestempelen als moreel verwerpelijke lieden. Deze rechtvaardiging snijdt geen hout, tenzij het lui zijn of het trekken van een uitkering of weet ik veel aan wat voor uitspraken u nu eigenlijk aanstoot neemt tegenwoordig nogal zware strafbare feiten daarstellen.
Dient u eens een bijdrage bij ED.nl in waarin u het te werk stellen, hetgene wat u slavernij noemt, als moreel verwerpelijk bestempeld, zonder te vervallen tot terminologie als slavernij. Mocht uw bijdrage dan niet geplaatst worden, heeft u recht van spreken wat de topictitel aangaat.
Nu vergelijkt u appels met peren, en noemt dat discriminatie.
Zij mogen 'nietsnut' zeggen, dus dan wil ik 'slavernij' mogen zeggen.
Ziedaar zomaar nog een onderbouwing voor de opmerking dat u discussieert als een kleuter, zonder dat deze al te ingewikkeld is.
Hier ga je wederom voorbij aan het gegeven dat ‘slavernij’ ook metaforisch gebruikt kan worden. Daarbij laat jij je slechts leiden door definities zoals gegeven in de Nederlandse wet, alsof die zaligmakend is. Een wet kan uitstekend voorzien in slavernij zonder deze gelegaliseerde slavernij als zodanig te definieren. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de ‘heropvoedingskampen’ in de USSR. Dit zijn valide argumenten. Ik vind het niet storend wanneer die inhoudelijk gepareerd worden (iets wat ik overigens niet voorzie), maar het is wel storend wanneer het antwoord hierop, zoals telkens, gaat zijn dat het kinderachtig discussiëren en roeptoeteren betreft.
Laatst gewijzigd door Jaaap Aaap op 11 nov 2011 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

sacredfour schreef:@Jaaap Aaap
Ik heb gelukkig ook gelijk een bezwaarprocedure gestart nadat ik een boete van 150 euro gekregen had voor weigering van dit re-intergratietraject. Ik neem aan dat dit nu wel valt onder art.1:3 eerste lid van het Awb.
Pff wat een lang argument over slavernij zeg!!
Ik ken het artikel niet uit mijn hoofd. Maar inderdaad. Een maatregel is een besluit waartegen je bezwaar kunt aantekenen.

bprosman
Berichten: 9939
Lid geworden op: 04 sep 2011 18:39

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door bprosman »

Ik zie mensen om mij heen in de bijstand die al ziektes en dwars zittende scheten fingerend maandelijks meer geld vrij tot hun beschikking hebben, zeker met hun nevenactiviteiten, dan mensen om mij heen die per week een uurtje of 50, 60 per week met hun werk bezig zijn, en geen tijd of energie hebben voor nevenactiviteiten welke geld opbrengen.
Mijn ex-vrouw woont in een volksbuurt waar ik precies het zelfde waarneem.
Ik vind het moeilijk te begrijpen dat je zelf niet inziet dat je je hier op een erg denigrerende manier uitlaat over mensen in de bijstand.
Dus de waarheid mag niet meer gezegd worden Jaaap ? Want die is denigrerend ?. Slavernij is "jouw waarheid" bovenstaand iets is de waarheid die iedereen dagelijks kan zien gebeuren.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

bprosman schreef:
Ik zie mensen om mij heen in de bijstand die al ziektes en dwars zittende scheten fingerend maandelijks meer geld vrij tot hun beschikking hebben, zeker met hun nevenactiviteiten, dan mensen om mij heen die per week een uurtje of 50, 60 per week met hun werk bezig zijn, en geen tijd of energie hebben voor nevenactiviteiten welke geld opbrengen.
Mijn ex-vrouw woont in een volksbuurt waar ik precies het zelfde waarneem.
Ik vind het moeilijk te begrijpen dat je zelf niet inziet dat je je hier op een erg denigrerende manier uitlaat over mensen in de bijstand.
Dus de waarheid mag niet meer gezegd worden Jaaap ? Want die is denigrerend ?. Slavernij is "jouw waarheid" bovenstaand iets is de waarheid die iedereen dagelijks kan zien gebeuren.
Ik vind het vetgedrukte denigrerend. Het is niet nodig om je op die manier te uiten. Alles goed en wel. Zo laten mensen zich op fora en online kranten over werkelozen uit. Op andere manieren ook. Maar laat de werkeloze dan ook zijn zegje op vergelijkbare toon doen.

@adSolvendum: Ik weet dat ik fout zat in de reactie waarin ik zaken op jou als persoon gespeeld heb. Ik bied hiervoor bij deze mijn excuses aan.

puma73
Berichten: 5878
Lid geworden op: 28 nov 2003 13:41

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door puma73 »

sacredfour schreef:@Jaaap Aaap
Ik heb gelukkig ook gelijk een bezwaarprocedure gestart nadat ik een boete van 150 euro gekregen had voor weigering van dit re-intergratietraject. Ik neem aan dat dit nu wel valt onder art.1:3 eerste lid van het Awb.
Pff wat een lang argument over slavernij zeg!!
De volgende keer 100% korten op je uitkering. Je denkt zeker dat de bomen nog steeds tot on de hemel groeien.

Op deze manier ben een parasiet die teert op de bijdrage van andere mensen.

puma73
Berichten: 5878
Lid geworden op: 28 nov 2003 13:41

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door puma73 »

Jaaap Aaap schreef:
bprosman schreef:
Ik zie mensen om mij heen in de bijstand die al ziektes en dwars zittende scheten fingerend maandelijks meer geld vrij tot hun beschikking hebben, zeker met hun nevenactiviteiten, dan mensen om mij heen die per week een uurtje of 50, 60 per week met hun werk bezig zijn, en geen tijd of energie hebben voor nevenactiviteiten welke geld opbrengen.
Mijn ex-vrouw woont in een volksbuurt waar ik precies het zelfde waarneem.
Ik vind het moeilijk te begrijpen dat je zelf niet inziet dat je je hier op een erg denigrerende manier uitlaat over mensen in de bijstand.
Dus de waarheid mag niet meer gezegd worden Jaaap ? Want die is denigrerend ?. Slavernij is "jouw waarheid" bovenstaand iets is de waarheid die iedereen dagelijks kan zien gebeuren.
Ik vind het vetgedrukte denigrerend. Het is niet nodig om je op die manier te uiten. Alles goed en wel. Zo laten mensen zich op fora en online kranten over werkelozen uit. Op andere manieren ook. Maar laat de werkeloze dan ook zijn zegje op vergelijkbare toon doen.

@adSolvendum: Ik weet dat ik fout zat in de reactie waarin ik zaken op jou als persoon gespeeld heb. Ik bied hiervoor bij deze mijn excuses aan.
Ik vindt jouw termen als slavernij zwaar overtrokken. wat door bprosman wordt geschreven zie je nog dikwijls.m Ook de kreet "ik ben daar niet voor opgeleid" of "ik verdien minder dan in mijn oude baan" zijn nog steeds veel voorkomende uitlatingen.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

puma73 schreef:De volgende keer 100% korten op je uitkering. Je denkt zeker dat de bomen nog steeds tot on de hemel groeien.

Op deze manier ben een parasiet die teert op de bijdrage van andere mensen.
Laat de desbetreffende werkgever Sacredfour een baan aanbieden met CAO loon, en niemand hoeft hem meer als 'parasiet' uit te maken. Sterker nog: zolang de werkgever gebruik maakt van tewerkstelling zal Sacredfour afhankelijk blijven van de WWB. Welke naam ga je verzinnen voor de werkgever die die inkomensafhankelijkheid in stand houdt?

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

puma73 schreef:Ik vindt jouw termen als slavernij zwaar overtrokken. wat door bprosman wordt geschreven zie je nog dikwijls.m Ook de kreet "ik ben daar niet voor opgeleid" of "ik verdien minder dan in mijn oude baan" zijn nog steeds veel voorkomende uitlatingen.
Ja, of 'laat ze maar kanalen graven' of 'de hele dag kuilen graven en de volgende dag weer dichtgooien' of 'de zweep erover' of 'een trap tegen z'n luie kont verdienen ze'. Ook van die veel voorkomende uitlatingen, in dit geval nog tamelijk milde.

bprosman
Berichten: 9939
Lid geworden op: 04 sep 2011 18:39

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door bprosman »

Het model wat in Moskou gehanteerd wordt vind ik nog steeds niet verkeerd, heb je een huurschuld, kom naar de gemeente, die betaald je huurschuld en in ruil daarvoor kom je een bezem halen en begin je de straat te vegen.

Iets met "voor wat , hoort wat". Wat mij steekt in deze discussie is dat mensen vinden ontzettend veel RECHTEN te hebben (tot aan het Europese hof toe) maar bij het woord PLICHTEN zijn ze niet thuis. Als je geld ontvangt vanuit de gemeenschap heb je ook een VERPLICHTING tov die zelfde gemeenschap.

En ben je daar niet voor opgeleid ? Prima... dan solliciteer je op een baan waar je WEL voor opgeleid bent en kun je tzt je eigen broek weer op houden.

Jolijn
Berichten: 6314
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jolijn »

bprosman schreef:Het model wat in Moskou gehanteerd wordt vind ik nog steeds niet verkeerd, heb je een huurschuld, kom naar de gemeente, die betaald je huurschuld en in ruil daarvoor kom je een bezem halen en begin je de straat te vegen.
En als de huurschuld is afbetaald, mag je dan blijven vegen voor geld waarmee je je huur kunt betalen?

Ivan Brulski
Berichten: 24
Lid geworden op: 27 okt 2011 19:26

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Ivan Brulski »

En als de huurschuld is afbetaald, mag je dan blijven vegen voor geld waarmee je je huur kunt betalen?
Dan word je ingeschreven bij een speciale afdeling in Moskou en krijg je een
eigen veegwagen in een stadsdeel van die stad en middels een punten systeem
word je dan eigenaar van die veegwagen en ben je ZZP-er.

Gesloten