LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Wat zijn de rechten van een werkloze of arbeidsongeschikte en welke ervaringen heb jij met de verschillende instanties?
adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door adSolvendum »

Jaaap Aaap schreef:Dan ben je nogal offtopic gegaan. Zie de titel van deze topic.
U raakt nu wel heel erg het spoor bijster.
Jaaap Aaap schreef:Inderdaad gebruik ik jouw gebruik van het woord 'parasiteren' om mijn gebruik van het woord 'slavernij' te rechtvaardigen. Dit volgens het gelijkheidsprincipe.
Ik gebruikte het woord parasiteren op de bijdragen welke ik lever, u ziet dat als rechtvaardiging voor gebruik van het woord slavernij wanneer dit niet op u betrekking heeft, doch in zijn algemeenheid. Dit is appels gelijkstellen aan peren.
Ik stel immers nergens in het algemeen dat werkelozen of uitkerings 'gerechtigden' parasieten zijn, waar u het woord slavernij enkel in het algemeen gebruikt zonder enig nuance aan te brengen.
Jaaap Aaap schreef:Lees om te beginnen deze topic maar eens door.
Ik heb dit topic doorgelezen. Vandaar.
Jaaap Aaap schreef:Op de eerste plaats is het niet zo dat een ieder zomaar de mogelijkheid heeft om aan de slag te gaan (feitelijk zijn er meer werkelozen dan vacatures), en op de tweede plaats rechtvaardigt een gekozen werkeloosheid nog steeds geen slavernij.
Een gekozen werkeloosheid rechtvaardigt ook geen uitkering over de rug van de maatschappij. Daarbij misbruikt u weer de term slavernij.
Jaaap Aaap schreef:En de motivaties waarover jij het hebt betreffen natuurlijk winstbejag waar het de betrokken werkgevers betreft, en sadisme en het koelen van woede waar het de werkenden betreft die het draagvlak voor deze moderne slavernij creeren.
Winstbejag is inherent aan het kapitalisme. U kunt er voor kiezen naar een minder kapitalistische omgeving te verhuizen. Het kan echter zijn dat u het stukje kapitalisme wat u wel omarmt daar ook niet vindt.
Wat de rest betreft, waarlijk te belachelijk, ongefundeerd en extremistisch voor woorden, geen reactie waardig.
Jaaap Aaap schreef:En natuurlijk het creeren van een rechteloze onderlaag zodat men zich zelf wat hooggeplaatster en belangrijker kan voelen.
Evenals dit.

Totaalbeeld arbeidsmarkt

En in het kader van de verwijzing naar buitenlanders als parias:
Werkeloosheid naar herkomst

Statistieken liegen niet.
Het is een gegeven van algemene bekendheid dat het economisch gezien allemaal niet zo bijzonder goed gaat. Dat u, juist onder dergelijke omstandigheden, het over 'gekozen werkeloosheid' heeft, spreekt boekdelen.

Wie werkt, heeft recht op loon. Wie niet werkt, heeft onder condities recht op bijstand van de gemeenschap. De gemeenschap heeft recht op inspanning van het individu waaraan zij bijstand verleend dit waar mogelijk en dit gevergd kan worden onnodig te maken. Dit individu ontrekt immers middelen aan die gemeenschap zonder hieraan bij te dragen. U die zich met het gelijkheidsprincipe op de borst slaat zou dit toch moeten kunnen begrijpen.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door adSolvendum »

Jaaap Aaap schreef:
Jolijn schreef:
adSolvendum schreef:Dan kan men altijd nog besluiten het werk niet te doen.
De principiele overtuigingen welke hiertoe zouden moeten leiden zie ik echter niet.
Als dit bericht een antwoord is op dat van mij, begrijp ik het niet.
Laat ik het antwoord dan maar voor mijn rekening nemen voordat hij reageert dat je het niet wilt begrijpen.

Antwoord: De pincipiele overuiging dat geen mens, jezelf inclusief, in slavernij zou mogen leven.
U probeert mij nu woorden in de mond te leggen.
Zwaktebod.

Jolijn,
Jolijn schreef:Het behoort soms juist wel tot de mogelijkheden, maar alleen onder de paraplu. Als de paraplu er niet is, is de mogelijkheid (het werk) er ineens niet meer.
Wanneer de verfoeilijke aan slavernij gelijkgestelde paraplu er wel is, kan men er voor kiezen dit werk, onder die paraplu, aan zich voorbij te laten gaan. Ergo, geen slavernij, altijd keuze.
En dat keuzes gevolgen hebben leren de meesten van ons al betrekkelijk vroeg in het leven, de kleutertijd zeg maar, van welk leerproces u reeds eerder blijk heeft gegeven niet van verstoken te zijn geweest.

Jolijn
Berichten: 6314
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jolijn »

adSolvendum schreef: Jolijn,
Jolijn schreef:Het behoort soms juist wel tot de mogelijkheden, maar alleen onder de paraplu. Als de paraplu er niet is, is de mogelijkheid (het werk) er ineens niet meer.
Wanneer de verfoeilijke aan slavernij gelijkgestelde paraplu er wel is, kan men er voor kiezen dit werk, onder die paraplu, aan zich voorbij te laten gaan. Ergo, geen slavernij, altijd keuze.
En dat keuzes gevolgen hebben leren de meesten van ons al betrekkelijk vroeg in het leven, de kleutertijd zeg maar, van welk leerproces u reeds eerder blijk heeft gegeven niet van verstoken te zijn geweest.
Het zou prettig zijn, als er voor gekozen werd, het werk onder de paraplu vandaan te halen/niet onder de paraplu te schuiven. Dan hoeft de paraplu niet zo groot te zijn.
Wie werkt, heeft recht op loon. Wie niet werkt, heeft onder condities recht op bijstand van de gemeenschap. De gemeenschap heeft recht op inspanning van het individu waaraan zij bijstand verleend dit waar mogelijk en dit gevergd kan worden onnodig te maken.
Als het werk beLOONd wordt, kan dit bijstand onnodig maken.

Maar ik heb het idee dat het punt dat Jaap probeert te maken (hoewel ik het woord slavernij ook te ver vindt gaan) niet opgepakt wordt.

VioletPrue
Berichten: 3574
Lid geworden op: 03 mar 2009 15:37

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door VioletPrue »

Jaaap Aaap schreef: Los van de WSW regeling waarvoor mensen geïndiceerd moeten worden is het wel degelijk zo dat WSW-bedrijven of reintegratiebedrijven (maar ook gewone bedrijven) contracten sluiten met gemeentes voor levering van arbeidskrachten. Het bedrijf betaalt en de gemeente levert. Slavenhandel is lucratief. Deze vorm van slavernij wordt dan natuurlijk wel verpakt onder noemers als ‘welzijn’ en ‘werkervaring’.
Sorry, maar hoe komt u aan die onzin?
Dus een gemeente die mensen die een beperking hebben en enkel via een Wsw bedrijf kúnnen werken aanneemt, doet aan slavenhandel?
Ik zie het meer als mensen die anders niet aan het werk komen aannemen, om een goed voorbeeld voor andere bedrijven te zijn.
Jaaap Aaap schreef:Oké, maar dan wel met een arbeidscontract met een CAO loon, en geen inmenging in privé leven meer van consulenten.
Zolang iemand geld ontvangt van de bijstand, al is het een aanvulling, zullen er inderdaad regels blijven gelden.
Niet leuk, maar wel de wet.
En enigzins terecht, als je beweert dat je zelf je broek niet kunt ophouden, moet je dat kunnen aantonen ook.
Als je de 'inmenging' weghaalt, werk je fraude in de hand.
Jaaap Aaap schreef:Als je 25 uur per week werkt behoort je werkgever je 25 uur per week CAO conform loon te geven. Daarmee zijn de meesten al uit de bijstand.
U gaat op deze vraag in, terwijl u niet eens weet dat WML staat voor wettelijk minmum loon.
U heeft het maar over CAO's, maar die doen er helemaal niet toe op dit vlak.
CAO loon is namelijk niet makkelijk te vergelijken met bijstandsniveau, WML wel.
Maar goed, ik ben met u eens dat als je onder een CAO hoort te vallen en je bent met 25 uur uit de bijstand, dan zijn we klaar.
Dan kan iemand dus de bijstand uit.
Jaaap Aaap schreef:Het enige dat redelijk is, is werknemers 100% loon volgens de desbetreffende CAO uit te betalen.
Naar gewerkte uren, ja inderdaad.
Jaaap Aaap schreef:WML ken ik niet. Maar een CAO gaat nooit onder het minimumloon. Zet je mensen aan het werk bij een werkgever dan behoort die werkgever de werknemer een loon geven dat bij de desbetreffende CAO past.
Mee eens.
Jaaap Aaap schreef:Geeft de werkgever daarentegen een bedrag aan de gemeente, die controle blijft uitoefenen op het priveleven van de werknemer, dan mag die situatie onder de noemer van slavernij vallen. Want dat is pure machtsuitoefening op de vrijheid van het individu waarbij die laatste verhuurd wordt om arbeid te verrichten.
Dat is een enorme overdrijving.
Dat heet controle en die is nodig.
Op het moment dat iemand toch nog geld ontvangt, gelden dezelfde regels als iemand die 100% bijstand krijgt.
En terecht.

Leo The Emperor
Berichten: 4628
Lid geworden op: 12 dec 2010 16:19

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Leo The Emperor »

Concreet: reacties die werkelozen wegzetten als luilakken worden geplaatst, maar mijn reacties waarin ik gedwongen sociale werkvoorziening zonder normaal loon bestempel als slavernij worden geweigerd. Overigens blijken er meer reageerders te zijn wiens vergelijkbare reacties niet geplaatst werden.
Daar ging dit topic in den beginne over.

En ik vind het terecht dat het ED bijdragen waar werkverschaffing door TS als slavernij wordt aangeduid geweigerd heeft.

Tot nu toe is de enige argumentatie die ik van TS heb gehoord dat tegenstanders krachtige termen gebruiken om de uitkeringstrekkers aan te duiden en daarom vindt deze Jaap dat hij een term als slavernij rustig kan gebruiken, ook al is deze niet van toepassing. Nogal een vreemde redenering.

Vervolgens wordt in de titel ook nog even vermeld dat het ED discrimineert omdat ze zijn polariserende en feitelijk onjuiste bijdrage niet gepast vinden. Wederom een beladen term die groter is dan situatie.

Door te werk te gaan als een brulaap op de Apenheul , sneeuwt het echte argument onder, waarbij Jolijn terecht aangeeft, dat noodzakelijk werk wel als Wsw kan beginnen, maar eigenlijk altijd zou moeten uitmonden in een normaal betaalde baan.

Jammer toch.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door adSolvendum »

Jolijn,
Wanneer een werkgever betaald, wordt het werk beloond.
Dat dit geen CAO-conform loon is, tja, waar keuzevrijheid zo hoog wordt ingeschat vanuit de apenheul zal dit daar ook wel mee te maken hebben. De persoon welke het niet CAO-conforme loon via via ontvangt zal onder gebruikelijke omstandigheden wellicht (nog) niet voldoende gekwalificeerd zijn voor het werk, en derhalve (nog) niet voor de baan met volledig loon in aanmerking komen. Het is aan die persoon de gegeven kans te benutten, al is het enkel voor de werkervaring en continuatie van deelname aan het arbeidsproces. Tenzij het voordeel van dit laatste nu ook al wordt bestreden.

Het lijkt me nogal wrang voor mensen die werkelijk gedwongen rond moeten komen van bijstand van de gemeenschap te lezen dat er mensen bestaan die kiezen voor werkeloosheid plus bijbehorende uitkering, en daarbij pogingen tot tewerkstelling en derhalve bijdragen aan die gemeenschap af doen als slavernij. Ik ondervind dan heel veel meer sympathie en empathie voor de eerstgenoemde groep dan voor de laatstgenoemde.

Het punt wat gemaakt wordt is dat er aan het systeem, als aan alle systemen, nadelen kleven. Althans, dat begrijp ik er uit. De bewoordingen gekozen dit punt duidelijk te maken werpen hier echter nogal een rookgordijn omheen, en laten zinvolle kritiek op dit systeem verwateren tot geleuter in de marge, om nog te zwijgen van het aandragen van mogelijke oplossingen welke tot het voordeel van de gemeenschap strekken.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

adSolvendum schreef:U raakt nu wel heel erg het spoor bijster.
Neen. Ik volgde enkel jouw spoor nadat jij dat al bijster was geraakt om je te keren. Blijkbaar is dat niet gelukt en verkies je verder te dwalen.
Ik gebruikte het woord parasiteren op de bijdragen welke ik lever, u ziet dat als rechtvaardiging voor gebruik van het woord slavernij wanneer dit niet op u betrekking heeft, doch in zijn algemeenheid. Dit is appels gelijkstellen aan peren.
Ik stel immers nergens in het algemeen dat werkelozen of uitkerings 'gerechtigden' parasieten zijn, waar u het woord slavernij enkel in het algemeen gebruikt zonder enig nuance aan te brengen.
Uit de aanname dat iemand die gratis geld krijgt doch bij machte is te werken voor dit geld parasiteert op jouw bijdragen aan de staat valt te deduceren dat iedereen die gratis geld krijgt doch bij machte is te werken voor dit geld een parasiet is. Jouw uitspraak is niet minder algemeen dan de mijne.

Ik heb dit topic doorgelezen. Vandaar.
Ik probeer vooralsnog vast te houden aan 'deze' en 'de' in plaats van 'dit' en 'het' waar het het woord 'topic' betreft.
Een gekozen werkeloosheid rechtvaardigt ook geen uitkering over de rug van de maatschappij. Daarbij misbruikt u weer de term slavernij.
Of een gekozen werkeloosheid een uitkering over de rug van de maatschappij rechtvaardigd is een open vraag die in een andere topic besproken kan worden. Het definitieve antwoord op die vraag heeft echter geen invloed op de morele aanname dat een gekozen werkeloosheid geen slavernij rechtvaardigt.
Winstbejag is inherent aan het kapitalisme. U kunt er voor kiezen naar een minder kapitalistische omgeving te verhuizen. Het kan echter zijn dat u het stukje kapitalisme wat u wel omarmt daar ook niet vindt.
Wat de rest betreft, waarlijk te belachelijk, ongefundeerd en extremistisch voor woorden, geen reactie waardig.
Love it or leave it? Met die instelling worden geen vrije beschavingen maar dictatoriale barbarenstaten gebouwd omdat iedere kritiek op het dominante systeem op die manier ofwel gecensureerd wordt ofwel buiten de deur gezet wordt.
Evenals dit.

Totaalbeeld arbeidsmarkt

En in het kader van de verwijzing naar buitenlanders als parias:
Werkeloosheid naar herkomst

Statistieken liegen niet.
Statistieken vertellen halve waarheden. Maar voor wie zich wil laten leiden door statistieken: Deze laten duidelijk zien dat er meer werkelozen zijn dan vacatures, zoals ik eerder al aangaf. Wat je met de statistieken over de hoge werkeloosheid van buitenlanders wilt zeggen weet ik niet. Misschien zoek je een rechtvaardiging waarom behalve werkelozen ook allochtonen in krachtige bewoordingen aan de kant gezet mogen worden?
Het is een gegeven van algemene bekendheid dat het economisch gezien allemaal niet zo bijzonder goed gaat. Dat u, juist onder dergelijke omstandigheden, het over 'gekozen werkeloosheid' heeft, spreekt boekdelen.
Ik haalde 'gekozen werkeloosheid' aan om aan te geven dat geen enkele werkeloosheid slavernij rechtvaardigt. Ben jij een andere mening toegedaan?
Wie werkt, heeft recht op loon. Wie niet werkt, heeft onder condities recht op bijstand van de gemeenschap. De gemeenschap heeft recht op inspanning van het individu waaraan zij bijstand verleend dit waar mogelijk en dit gevergd kan worden onnodig te maken. Dit individu ontrekt immers middelen aan die gemeenschap zonder hieraan bij te dragen. U die zich met het gelijkheidsprincipe op de borst slaat zou dit toch moeten kunnen begrijpen.
Ik ben van mening dat iemand die zich in een werkeloze situatie bevindt zich naar vermogen moet inspannen om in eigen levensvoorzieningen te voorzien. Maar ik ben ook van mening dat dat geen gedwongen arbeid rechtvaardigt wanneer daar geen normaal loon tegenover wordt gesteld. Want, en zeker wanneer er financiele afwikkelingen tussen bedrijven en gemeentes in het spel zijn, dat is slavernij.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

adSolvendum schreef:U probeert mij nu woorden in de mond te leggen.
Zwaktebod.
Ik anticipeerde op basis van je reactie op de vorige vergelijkbare context.

Jolijn
Berichten: 6314
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jolijn »

adSolvendum schreef:Jolijn,
Wanneer een werkgever betaald, wordt het werk beloond.
Dat dit geen CAO-conform loon is, tja, waar keuzevrijheid zo hoog wordt ingeschat vanuit de apenheul zal dit daar ook wel mee te maken hebben. De persoon welke het niet CAO-conforme loon via via ontvangt zal onder gebruikelijke omstandigheden wellicht (nog) niet voldoende gekwalificeerd zijn voor het werk, en derhalve (nog) niet voor de baan met volledig loon in aanmerking komen. Het is aan die persoon de gegeven kans te benutten, al is het enkel voor de werkervaring en continuatie van deelname aan het arbeidsproces. Tenzij het voordeel van dit laatste nu ook al wordt bestreden.
Dat is de (vaak) niet realistische, maar wel o zo goed bedoelde/voorgestelde opzet hiervan.
Het is vaak voor bedrijven juist een kans benutten op goedkope werkkrachten, die na werkervaring en continuatie vh arbeidsproces (als dat al aan de orde was) niet in aanmerking komen voor een vaste (deel)tijdbaan........wat ook niet de bedoeling was van de bedrijven.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

Leo The Emperor schreef:Tot nu toe is de enige argumentatie die ik van TS heb gehoord dat tegenstanders krachtige termen gebruiken om de uitkeringstrekkers aan te duiden en daarom vindt deze Jaap dat hij een term als slavernij rustig kan gebruiken, ook al is deze niet van toepassing. Nogal een vreemde redenering.
Termen als 'luilak' en 'parasiet' zijn niet meer van toepassing op werkelozen dan dat de term 'slavernij' van toepassing is op een systeem waarbij de gemeente tegen betaling werkkrachten levert aan bedrijven die die werkkrachten niet op een normale wijzen belonen.
Vervolgens wordt in de titel ook nog even vermeld dat het ED discrimineert omdat ze zijn polariserende en feitelijk onjuiste bijdrage niet gepast vinden. Wederom een beladen term die groter is dan situatie.
Wanneer werkenden werkelozen in krachtige termen mogen bekritiseren, maar werkelozen onbetaalde gedwongen arbeid niet in vergelijkbaar krachtige termen mogen bekritiseren is er feitelijk sprake van discriminatie.
Door te werk te gaan als een brulaap op de Apenheul , sneeuwt het echte argument onder, waarbij Jolijn terecht aangeeft, dat noodzakelijk werk wel als Wsw kan beginnen, maar eigenlijk altijd zou moeten uitmonden in een normaal betaalde baan.
Dat 'begin' is een begin zonder einde, en daarmee een begin van niets. Het mondt doorgaans slechts uit in een nieuwe verhuurperiode bij een ander bedrijf dat zijn graantje ook wel mee wil pikken. Tegenover geleverde diensten behoort gewoon een redelijke beloning te staan.
Jammer toch.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door adSolvendum »

Jaaap Aaap schreef:Uit de aanname dat iemand die gratis geld krijgt doch bij machte is te werken voor dit geld parasiteert op jouw bijdragen aan de staat valt te deduceren dat iedereen die gratis geld krijgt doch bij machte is te werken voor dit geld een parasiet is. Jouw uitspraak is niet minder algemeen dan de mijne.
Fout. Ik heb het over mijn bijdrage. Juist uw deductie betreft een aanname.
Jaaap Aaap schreef:Of een gekozen werkeloosheid een uitkering over de rug van de maatschappij rechtvaardigd is een open vraag die in een andere topic besproken kan worden. Het definitieve antwoord op die vraag heeft echter geen invloed op de morele aanname dat een gekozen werkeloosheid geen slavernij rechtvaardigt.
U blijft maar met slavernij komen. U heeft nog geen definitie van slavernij gegeven die het gebruik van dit woord in casu rechtvaardigt.
Jaaap Aaap schreef:Love it or leave it? Met die instelling worden geen vrije beschavingen maar dictatoriale barbarenstaten gebouwd omdat iedere kritiek op het dominante systeem op die manier ofwel gecensureerd wordt ofwel buiten de deur gezet wordt.
U schopt hier toch al aardig wat pagina's even ongecensureerd als ongenuanceerd tegen het systeem aan, onder het mom van 'ED heeft mij onheus bejegend'. Wellicht is het een beter idee wat met uw pricipes te doen in de politieke sfeer ipv. het roeptoeteren tot edele kunt trachten te verheffen op ed.nl en het radar-forum. Gezien de tegenstand welke u hier ondervind zou ik u toch aanraden dan iets aan uw woordkeuze te veranderen.
Jaaap Aaap schreef:Statistieken vertellen halve waarheden. Maar voor wie zich wil laten leiden door statistieken: Deze laten duidelijk zien dat er meer werkelozen zijn dan vacatures, zoals ik eerder al aangaf. Wat je met de statistieken over de hoge werkeloosheid van buitenlanders wilt zeggen weet ik niet. Misschien zoek je een rechtvaardiging waarom behalve werkelozen ook allochtonen in krachtige bewoordingen aan de kant gezet mogen worden?
Er zijn idd. meer werkelozen dan vacatures. En? De link was enkel ter info. Net als die mbt. werkeloosheid naar herkomst, naar aanleiding van uw benoemen van allochtone werkelozen tot parias. Ik zoek geen rechtvaardiging voor wat dan ook, uw vraag is even irrelevant als misplaatst.
Daarbij, statistieken vertellen hele waarheden. Er kunnen enkel halve conclusies aan verbonden worden.
Jaaap Aaap schreef:Ik haalde 'gekozen werkeloosheid' aan om aan te geven dat geen enkele werkeloosheid slavernij rechtvaardigt. Ben jij een andere mening toegedaan?
Ik zie geen slavernij plaats vinden, mocht dit kwartje nog niet bij u gevallen zijn.
Jaaap Aaap schreef:Ik ben van mening dat iemand die zich in een werkeloze situatie bevindt zich naar vermogen moet inspannen om in eigen levensvoorzieningen te voorzien. Maar ik ben ook van mening dat dat geen gedwongen arbeid rechtvaardigt wanneer daar geen normaal loon tegenover wordt gesteld. Want, en zeker wanneer er financiele afwikkelingen tussen bedrijven en gemeentes in het spel zijn, dat is slavernij.
Dit is geen gedwongen arbeid, maar een morele verplichting van de werkeloze hierin mee te gaan.
Dit is geen slavernij, maar marktwerking.
Van een werkgever kan niet verwacht worden dat deze een gangbaar salaris voor een bekwaam iemand op een bepaalde positie betaald aan iemand die (nog) niet bekwaam is, iemand waarvoor wellicht (nog) geen hele FTE beschikbaar is. Dat is uitbuiting van de werkgever, ondergeschikt maken van het belang van de werkgever en het belang van de maatschappij bij deze werkgever aan het belang van de werkeloze. De wereld op zijn kop.
Jaaap Aaap schreef:Ik anticipeerde op basis van je reactie op de vorige vergelijkbare context.
Kennelijk bent u het anticiperen nog niet helemaal machtig.

Mijn advies aan u, begin een bedrijf, stop uw hart en ziel er in, vooral niet schrikken van grote persoonlijke offers, en als u de boel eenmaal goed op de rit heeft, met terzakekundig, ervaren en goed opgeleid personeel, ga dan het natuurlijk verloop onder uw personeel en uw groei opvangen met werkelozen uit de gemeentevoorraad, en vul het bedrag wat u voor die werkelozen aftikt bij de gemeente aan tot een CAO-conform loon, het verschil uiteraard direct aan de werkeloze te betalen.
Wij zien uw nieuwe topic, van ietwat andere strekking, dan wel tegemoet.

Jolijn schreef:Het is vaak voor bedrijven juist een kans benutten op goedkope werkkrachten, die na werkervaring en continuatie vh arbeidsproces (als dat al aan de orde was) niet in aanmerking komen voor een vaste (deel)tijdbaan........wat ook niet de bedoeling was van de bedrijven.
De werkgever heeft dus een tijdelijk een 'goedkope werkkracht', en de werkeloze werkervaring, wat zijn kansen op de reguliere arbeidsmarkt zal vergroten. Wat is hier mis aan?

Wat het goedkoop zijn betreft, er zullen over het algemeen toch wel overwegingen te zijn een willekeurige werkeloze in een dergelijke context niet evenveel te betalen als de collega die al 10 jaar het werk doet waartoe de werkeloze wordt ingezet. Hieraan voorbij gaan is te gemakkelijk.
Een bedrijf met bestaansrecht, dwz. een bedrijf wat zich richt op het maken van winst, het consolideren hiervan, en vergroten, zodat er weer geinvesteerd kan worden in het bedrijf, zal toch wel navenant handelen wanneer een werkeloze hieraan kan bijdragen. Zo niet, dan niet. Net als in de echte wereld. Hieraan voorbij gaan is ook te gemakkelijk.
Een bedrijf wat het bestaande systeem uitbuit (in tegenstelling tot zich schuldig maken aan slavernij van het individu) tast zijn eigen bestaansrecht aan.
Voorbij gaan aan het zelfregulerende karakter van het geheel is ook te gemakkelijk, gegeven een levensduur lang genoeg zullen bij de bedrijven de juiste werkelozen op de juiste plaatsen wel boven komen drijven, en bij het systeem de juiste bedrijven.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

adSolvendum schreef:Fout. Ik heb het over mijn bijdrage. Juist uw deductie betreft een aanname.
Nee, het is wel degelijk een geldige deductie. Jij schrijft:
iemand die gratis geld krijgt doch bij machte is te werken voor dit geld parasiteert op mijn bijdragen aan voornoemd vangnet.
Assumptie: Als er een x is die geld krijgt doch bij machte is te werken voor dit geld, dan parasiteert x op jouw bijdragen aan voornoemd vangnet. Daaruit kan gededuceerd worden: Voor iedere x geldt dat als x geld krijgt doch bij machte is te werken voor dit geld, dan parasiteert x op jouw bijdragen aan voornoemd vangnet. Het parasiteren wordt in jouw uitspraak dus wel degelijk tot een algemeenheid verheven, en de toevoeging dat dat op jouw bijdragen gebeurt kan dat niet voorkomen.
U blijft maar met slavernij komen. U heeft nog geen definitie van slavernij gegeven die het gebruik van dit woord in casu rechtvaardigt.
Ik heb in deze (dit) topic aangegeven dat er nogal wat definities in omloop zijn. Eerder ben ik er al op ingegaan. Ik kan er nog eentje uit het Oxford English Dictionary bijvoegen.
The condition or fact of being entirely subject to, or under the domination of, some power or influence.
U schopt hier toch al aardig wat pagina's even ongecensureerd als ongenuanceerd tegen het systeem aan, onder het mom van 'ED heeft mij onheus bejegend'. Wellicht is het een beter idee wat met uw pricipes te doen in de politieke sfeer ipv. het roeptoeteren tot edele kunt trachten te verheffen op ed.nl en het radar-forum. Gezien de tegenstand welke u hier ondervind zou ik u toch aanraden dan iets aan uw woordkeuze te veranderen.
Dus schoppen en roeptoeteren is alleen toegestaan wanneer er geen weerstand ondervonden wordt? Zoals schoppen en roeptoeteren tegen werkelozen misschien? En dat de leugen weerbarstig is, is bekend.
Er zijn idd. meer werkelozen dan vacatures. En? De link was enkel ter info. Net als die mbt. werkeloosheid naar herkomst, naar aanleiding van uw benoemen van allochtone werkelozen tot parias. Ik zoek geen rechtvaardiging voor wat dan ook, uw vraag is even irrelevant als misplaatst.
Daarbij, statistieken vertellen hele waarheden. Er kunnen enkel halve conclusies aan verbonden worden.
Statistieken zijn nooit compleet en nooit up to date. Dus ze vertellen in geen geval hele waarheden.
Ik zie geen slavernij plaats vinden, mocht dit kwartje nog niet bij u gevallen zijn.
Ik vroeg niet of jij slavernij ziet plaats vinden, maar ik vroeg of jij een andere mening bent toegedaan dan de mening dat geen enkele werkeloosheid slavernij rechtvaardigt.
Dit is geen gedwongen arbeid, maar een morele verplichting van de werkeloze hierin mee te gaan.
Dit is geen slavernij, maar marktwerking.
Dan heeft de werkgever de morele verplichting om de tewerk gestelde arbeider op een redelijke en markt conforme wijze te belonen voor geleverde diensten.
Van een werkgever kan niet verwacht worden dat deze een gangbaar salaris voor een bekwaam iemand op een bepaalde positie betaald aan iemand die (nog) niet bekwaam is, iemand waarvoor wellicht (nog) geen hele FTE beschikbaar is. Dat is uitbuiting van de werkgever, ondergeschikt maken van het belang van de werkgever en het belang van de maatschappij bij deze werkgever aan het belang van de werkeloze. De wereld op zijn kop.
Wanneer een werknemer niet bekwaam is dan moet de werkgever hem niet aannemen en zijn heil zoeken in bekwame werknemers. Die onbekwame werknemer kan dan zijn heil zoeken in functies waarin hij wel bekwaam is. De realiteit is natuurlijk dat werknemers voor de laagste functies al snel bekwaam zijn, maar dat het financieel gunstiger is om ze als onbekwaam te bestempelen. Want dan kan je ze via de gemeente financieel uitbuiten.
Kennelijk bent u het anticiperen nog niet helemaal machtig.
Het ging me in dit geval prima af.
Mijn advies aan u, begin een bedrijf, stop uw hart en ziel er in, vooral niet schrikken van grote persoonlijke offers, en als u de boel eenmaal goed op de rit heeft, met terzakekundig, ervaren en goed opgeleid personeel, ga dan het natuurlijk verloop onder uw personeel en uw groei opvangen met werkelozen uit de gemeentevoorraad, en vul het bedrag wat u voor die werkelozen aftikt bij de gemeente aan tot een CAO-conform loon, het verschil uiteraard direct aan de werkeloze te betalen.
Wij zien uw nieuwe topic, van ietwat andere strekking, dan wel tegemoet.
En laat ik jou dan adviseren om je loon in te leveren tot een WWB conform bedrag en verregaande inmenging in je priveleven van gemeenteconsulenten te omarmen. En dan mag jij op mijn nieuwe topic komen reageren vanuit een heel nieuw perspectief.
De werkgever heeft dus een tijdelijk een 'goedkope werkkracht', en de werkeloze werkervaring, wat zijn kansen op de reguliere arbeidsmarkt zal vergroten. Wat is hier mis aan?
Werkervaring wordt opgedaan met werk, en tegenover werk behoort een redelijke vergoeding voor geleverde diensten te staan. En dat de kansen op de reguliere arbeidsmarkt vergroot worden is overigens een fabeltje. Een jaar ervaring in een sociale werkplaats staat niet sjiek op een CV.
Wat het goedkoop zijn betreft, er zullen over het algemeen toch wel overwegingen te zijn een willekeurige werkeloze in een dergelijke context niet evenveel te betalen als de collega die al 10 jaar het werk doet waartoe de werkeloze wordt ingezet. Hieraan voorbij gaan is te gemakkelijk.
Dat klopt. Maar laat die onervaren werknemer dan wel op een redelijk minimum beginnen, zodat deze ook niet meer afhankelijk is van de bijstand, en werkenden ook minder te klagen hebben over die luie parasieten in de WWB.
Een bedrijf met bestaansrecht, dwz. een bedrijf wat zich richt op het maken van winst, het consolideren hiervan, en vergroten, zodat er weer geinvesteerd kan worden in het bedrijf, zal toch wel navenant handelen wanneer een werkeloze hieraan kan bijdragen. Zo niet, dan niet. Net als in de echte wereld. Hieraan voorbij gaan is ook te gemakkelijk.
Precies. Zo niet dan niet. En zo wel dan wel. Maar dan wel alles niet of alles wel. De lusten en de lasten. Dus geen lusten van werknemers zonder de lasten van ze loon te betalen.
Een bedrijf wat het bestaande systeem uitbuit (in tegenstelling tot zich schuldig maken aan slavernij van het individu) tast zijn eigen bestaansrecht aan.
Voorbij gaan aan het zelfregulerende karakter van het geheel is ook te gemakkelijk, gegeven een levensduur lang genoeg zullen bij de bedrijven de juiste werkelozen op de juiste plaatsen wel boven komen drijven, en bij het systeem de juiste bedrijven.
Het is een andere discussie, maar we zien dagelijks op het journaal de scherven van zelfregulering.

sacredfour
Berichten: 1756
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door sacredfour »

Heeft iemand de uitzending van “de rekenkamer “gezien die ging over de werkelozen?
De sociale dienst haalt naar schatting 300 miljoen binnen met deze slavenarbeid!
2 Een ieder zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.(UVRM)

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

Om even op de definitie terug te komen. Op de site van Amnesty is onder andere te lezen:
De 'nieuwe' slavernij daarentegen is niet gebaseerd op officieel bezit, maar op andere wettige documenten, zoals contracten en schulden. Deze hedendaagse slaven zijn goedkoop, er is snel van hen af te komen, en ze worden eerder bij de armen, kwetsbaren en ontheemden vandaan gehaald dan bij mensen met een bepaalde huidskleur of uit een bepaalde etnische groepering.

Jaaap Aaap
Berichten: 118
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:00

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door Jaaap Aaap »

sacredfour schreef:Heeft iemand de uitzending van “de rekenkamer “gezien die ging over de werkelozen?
De sociale dienst haalt naar schatting 300 miljoen binnen met deze slavenarbeid!
2 Een ieder zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.(UVRM)
Dank je voor je bijdrage.

(Ik heb het helaas niet gezien trouwens).

piet jagers
Berichten: 445
Lid geworden op: 16 apr 2011 14:46

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door piet jagers »

sacredfour schreef:
Heeft iemand de uitzending van “de rekenkamer “gezien die ging over de werkelozen?
De sociale dienst haalt naar schatting 300 miljoen binnen met deze slavenarbeid!
2 Een ieder zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.(UVRM)word tijd dat de rekenkamer eens uitzoekt wat de politiek ons kost
:lol: :?: :?: :lol:

sacredfour
Berichten: 1756
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door sacredfour »

Misschien kan ik het beter toelichten met mijn persoonlijke situatie.
Ik werd opgebeld door mijn adviseur bij de sociale dienst dat ze misschien werk voor me hadden, tuinieren. Dat klonk goed, en ik zei dat ik wel geïnteresseerd was. Er werd een afspraak gemaakt met een bedrijf(re-integratiebureau) Meneer u kunt morgen aan de slag bij de gemeente Zwijndrecht werd mij verteld. Met een beetje doorvragen kwam ik er achter dat het hier ging om tewerkstelling zonder loon! Ben je nou helemaal besodemieterd! Daar trap ik niet in. Hierna werd mij verteld dat als ik dit weigerde ze mijn adviseur zouden bellen bij de sociale dienst.
Ik ben de volgende dag gaan solliciteren bij de gemeente Zwijndrecht , maar die zeiden dat ze geen vacatures hadden voor hoveniers. Het re-integratiebureau had mij valse informatie gegeven. Ik heb uiteindelijk het bedrijf gevonden waar de tewerkstelling plaatsvond. Het was een hoveniersbedrijf dat op contract werkte voor de gemeente. Ook hier heb ik gesolliciteerd. Op mijn cv staat dat ik minimaal 20 jaar ervaring heb in de groensector waarvan een aantal jaren als zelfstandig hovenier in Londen, en ook een tuin verzorgde die elk jaar een keer open ging voor het publiek. Maar mij werd verteld dat ze geen mensen nodig hadden! Ik heb de sociale dienst laten weten dat ik na 40 jaar werken geen werkgewenning nodig heb! , misschien een dag, maar zeker geen 3 maanden! Ik krijg het gevoel dat het hier gaat om die nutteloze werkeloze toch maar wat te laten doen voor hun geld!
Ik ben het dus volkomen eens met Jaaap Aaap, is er werk, prima maar dan volgens het geldende CAO in de branch waar je werkzaam moet zijn.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door adSolvendum »

@jaaap aaap
Het wordt pas een algemeenheid wanneer het voor iedere x geldt, zonder nuance, voor ieders bijdrage, zonder nuance.
Maar droomt u gerust verder.

Uw definitie snijdt in deze geen hout, entirely subject to, dat is niet aan de orde.
U beticht iets of iemand, wie of wat is nog niet geheel duidelijk, van slavernij, zonder enig nuance, doch u komt maar niet tot onderbouwing waarom nu juist dit woord het juiste woord is.
U doet het daarbij voorkomen dat de te werk gestelde langdurig werkeloze onder een soort totalitair regime komt te vallen, een curatele zo u wilt, en de werkeloze geen enkele beslissing meer toekomt. Feitelijk kan de werkeloze doen wat deze wil, enkel kan en zal dit in gevallen consequenties hebben. Dit wijkt niet af van de situatie waarin reguliere werknemers zch bevinden, of om het even wie, eenieder kan doen wat deze wil, in gevallen leidt dit tot consequenties. Uw redenatie doorvoerend leven wij allen onder het juk van slavernij. Of bekleedt de langdurig werkeloze een uitzonderlijke positie, ten voordele van die langdurig werkeloze, en zo ja, kunt u deze bevoorrechtte positie definieren en verdedigen?
Overigens, de door u herhaaldelijk genoemde bemoeienis met het prive-leven, wat houdt deze in? En waarin ondervindt u deze als onredelijk?

Ik zeg op geen enkele wijze dat u niet gerechtigd bent te schoppen en roeptoeteren, stel enkel vast dat u dit doet. Derhalve missen uw vragen grondslag.

Bij de statistiek staat vermeld wat de statistiek betreft, en welke periode deze beslaat, anders zou deze statistiek een onvolledige statistiek zijn, en niet als statistiek bruikbaar zijn. Wanneer u genoemde context weglaat is het natuurlijk gemakkelijk statistieken als onwaar of halve waarheid te bestempelen. De gemiddelde mens met enig GBV doet dit echter niet, dit zou immers de genoemde halve conclusie betreffen.
Cijfers liegen nog steeds niet.

De vraag mbt. rechtvaardiging van slavernij is irrelevant, en zal derhalve onbeantwoord blijven. De goed verstaander heeft overigens aan een half woord genoeg.

De werkgever heeft de morele verplichting mede de maatschappij in stand te houden. Dit naast de wettelijke verplichtingen richting werknemers. Tewerkgestelde langdurig werkelozen zijn veelal geen werknemers, kunnen ook niet als zodanig beschouwd worden, worden echter de mogelijkheid geboden werkervaring op te doen, waarbij de werkgever (deels) de lasten welke deze persoon op de maatschappij doet drukken voor zijn rekening neemt.
Mocht een langdurig werkeloze overigens te werk gesteld worden in een functie waarbinnen deze (vrijwel) meteen 100% kan functioneren, behoort deze ook (vrijwel) meteen 100% betaald te worden, anders is er immers sprake van uitbuiting (nog steeds geen slavernij).

Wanneer een langdurig werkeloze niet bekwaam is kan deze dit nog wel worden. U kunt gerust zijn dat onbekwamnen doorgaans niet de status werknemer zullen bereiken, althans niet lang zullen behouden.

Het anticiperen ging u niet erg best af, gezien het feit dat het door u vermeende antwoord geenszins in de buurt van mijn antwoord kwam.

Ik heb geen loon, ik voorzie anderen van loon. Loon naar werk.

Een jaar playstation spelen staat nog minder sjiek op een CV dan een jaar Wsw, dit laatste toont dan tenminste nog goede wil aan, wat door potentiele werkgevers nogal eens als belangrijk wordt ondervonden.

Wie bent u te bepalen wat een redelijk minimum is? Wat redelijk is wordt bepaald door de overheid welke wij zelf hebben gekozen, we leven immers in een democratie. Of wilt u dit nu ook tot punt van discussie maken met een dooddoener?
Nogmaals, wanneer het e.e.a. u werkelijk dermate hoog zit, praat er dan niet over, maar doe er wat aan. Het is per slot van rekening een democratie, maak er een punt van in uw partijprogramma.

Door betaling neemt een bedrijf de lasten welke een werkeloze op de maatschappij doet drukken (deels) over. Dus lasten en lusten, beide beperkt. Of bent u werkelijk van mening dat een langdurig werkeloze volledig ingezet kan worden als bestonden er geen hiaten in het arbeidsverleden? En acht u zichzelf in staat te bepalen wat hiervoor dan een passende beloning zou zijn? Of vervalt u dan tot de uitspraak dat het toch op zijn minst het minimum loon zou moeten zijn? Bent u dan in staat te bepalen dat de gemiddelde langdurig werkeloze het minimum loon waard is? Waarom werkt deze dan nog niet voor het minimum loon? Komt de uitspraak 'ik zal me daar elke dag gaan werken voor die paar rotcenten extra!' u wellicht bekend voor? Mij wel, in dat licht bezien, ziet u enig verklaring waarom een langdurig werkeloze in gevallen wellicht niet bereid is te gaan werken voor het behoud van de uitkering? Ik wel. Ik zie mensen om mij heen in de bijstand die al ziektes en dwars zittende scheten fingerend maandelijks meer geld vrij tot hun beschikking hebben, zeker met hun nevenactiviteiten, dan mensen om mij heen die per week een uurtje of 50, 60 per week met hun werk bezig zijn, en geen tijd of energie hebben voor nevenactiviteiten welke geld opbrengen. Die laatsten voorzie ik overigens niet van loon, voordat u weer tot een overhaaste en ondoordachte aanname komt. Dit is praktijk, uit eigen waarneming, een waarneming die veel mensen delen naar ik vermoed. Nu is de vraag wat uitzondering is en wat regel. U heeft daar vast een antwoord op?

@Jolijn
Uw zoetgevooisde toetsenbord-strelingen werken op het gemoed als een fikse herfstbui op een hondedrol: verzachtend. :lol:

@Sacredfour
Kennelijk zou u tewerk gesteld worden in een situatie waarin u per direct volledig zou kunnen functioneren. Dit roept om een normale baan, met bijbehorend loon. Jammer dat er bedrijven zijn die een loopje nemen met de werking van het systeem, ik ben er echter van overtuigd dat op de lange duur dit probleem zichzelf zal oplossen.
Re-integratie bureaus zijn in de regel m.i. nog grotere schurken dan incasso-bureaus.
Het loon-naar-arbeid principe ben ik het volledig mee eens.
Heeft u overwogen voor uzelf te beginnen?

sacredfour
Berichten: 1756
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door sacredfour »

Mocht een langdurig werkeloze overigens te werk gesteld worden in een functie waarbinnen deze (vrijwel) meteen 100% kan functioneren, behoort deze ook (vrijwel) meteen 100% betaald te worden, anders is er immers sprake van uitbuiting (nog steeds geen slavernij)
Dat dacht ik dus ook! En dit werd mij ook verteld, maar de praktijk is anders. Dit bedrijf had helemaal geen zin om mensen aan te nemen tegen een volledig salaris! Na 3 maanden wordt er pas een evaluatie gemaakt, en dan wordt je aangemeld bij een uitzendbureau. adSolvendum, de sociale dienst moet toch ook inzicht hebben wat hier allemaal verkeert gaat Wat vindt je trouwens van mijn bezwaarschrift? (draadje reintergratie)

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: Eindhovens Dagblad discrimineert werkelozen

Ongelezen bericht door adSolvendum »

sacredfour schreef:Dit bedrijf had helemaal geen zin om mensen aan te nemen tegen een volledig salaris! Na 3 maanden wordt er pas een evaluatie gemaakt, en dan wordt je aangemeld bij een uitzendbureau. adSolvendum, de sociale dienst moet toch ook inzicht hebben wat hier allemaal verkeert gaat
Ik ben de laatste die zal ontkennen dat er met vanalles vanalles misgaat, en er altijd mensen / bedrijven zullen zijn die een systeem oneigenlijk voor hun eigen gewin misbruiken. Terugkoppeling is juist dan belangrijk, evanals terugkoppeling wanneer iets wel goed werkt, anders kan van zelf-regulering geen sprake zijn. Enkel in het wilde weg gaan klagen en het daar verder bij laten heeft geen zin, de kans dat de klachten dan op de juiste plek aanlanden wordt dan zoveel kleiner, hoe sterk de gehanteerde bewoordingen dan ook (te sterk werkt m.i. zelfs contra-productief).
sacredfour schreef:Wat vindt je trouwens van mijn bezwaarschrift? (draadje reintergratie)
Het woordje 'achterstelling' uit de UVRM (note, stamt uit 1948) is een cruciaal woordje. Overigens is het e.e.a. verder verwoord in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (1965), m.n. artikel 7, waarin gesproken wordt van werknemers. Tewerkgestelde langdurig werkelozen zijn geen werknemers, in de letter heeft dit artikel dus geen vat op hen, althans niet sub (a). Sub (c) daarentegen wel, wat dan meteen de basis vormt een langdurig werkeloze ten opzichte van de collega welke het werk al 10 jaar verricht van een zeer karig loon te voorzien, i.e. behoud van uitkering.
Hoe dan ook, terugkomend op het woordje 'achterstelling', de betekenis hiervan veronderstel ik als gevoegelijk bekend. Dit betreft dat ook de kern van hetgene eerder door mij geschreven, in de regel is er bij een langdurig werkeloze wel degelijk sprake van een achterstelling, om redenen eerder beargumenteerd.
In het door u geschetste geval is er echter geen sprake van een achterstelling, en dient u derhalve een gangbaar loon voor uw werkaamheden te ontvangen.
Dit maakt het systeem van tewerkstellen nog niet in strijd met de UVRM, zij het dat enig nuance per geval noodzakelijk lijkt, m.i. is.
Of uw bezwaarschrift kans van slagen zal hebben durf ik niet te zeggen, vooralsnog neig ik naar niet, ik zie enkel een verzoekschrift op grond van de WOB. Het beroep op de UVRM doet niets af aan het feit dat u voor de uitoefening van uw rechten zelf verantwoordelijk bent, dwz. het staat u vrij te zoeken naar een baan welke u zint tegen een gebruikelijk salaris, dit recht wordt u ook niet ontnomen door het “beschikbaar te zijn voor voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, inclusief sociale activering”.

Gesloten