LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Bespreek hier de ontwikkelingen in de woekerpolis-affaire
Quispr
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 dec 2011 14:05

Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door Quispr »

Heb je een spaarkasovereenkomst van het Nationaal Spaarfonds met een gegarandeerde uitkering bij overlijden voor de afloopdatum b.v. 195 % van de verschenen stortingen (zie bewijs van inschrijving).
Wil je die premievrij maken? (Zou goed kunnen i.v.m. het vervallen van de spaarloonregeling per 1-1-2012!)
Accepteer dan geen verlaging van het verzekerd bedrag bij overlijden en het betalen van een eenmalige premie en kosten.

Ik heb na een lange schriftelijke strijd uiteindelijk gekregen waar ik recht op heb!

Ruud

Quispr
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 dec 2011 14:05

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door Quispr »

Ik vind het opmerkelijk dat er geen reacties geplaatst worden???

juwita
Berichten: 879
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door juwita »

195% staat dat er echt ?

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door wevera »

Er is een tamelijk simpel antwoord op de opmerking van Quispr, " Ik vind het opmerkelijk dat er geen reactie geplaatst wordt".

Enkele miljoenen Nederlanders, gedupeerden van beleggingsverzerkeringen/woekerpolissen worden door de zgn. volksvertegenwoordiging en de sector van de zg. financiele dienstverlening als klagers, slachtoffer-rol-zoekers, ongeschoolden , tot de onderklasse behorend groepje idioten, enz. weggezet.

De bank/verzekeraar Delta-lloyd is een actieve partij hierin.

Delta-Lloyd heeft de financiele producten van het zgn. Nationale Spaarfonds overgenomen met als doel zoveel mogelijk winst te maken op deze producten.
Een groot aantal personen die via het Nationale Spaarfonds "zaken" hebben gedaan, dachten een spaarproduct te zijn overeengekomen, zoals de spaarbeurs, jeugdspaarfonds, enz.
Maar het bleek nadien om een beleggingsverzekering met een onduidelijke en veel te hoge kostenafrekening te gaan en soms met een ingebouwde risicoverzekering die , door het zgn. hefboom em inteereffect desastreus is voor de waardeontwikkeling.
Dat was vooraf niet gezegd en later volledig onbegrijpelijk.

Zo af en toe doet DL. alsof ze gedupeerden terwille te zijn door een zgn. gedupeerde, die kennelijk wat slimmer is,ter wille te zijn.
Dat doen alle bank-verzekraars. Het is een show voor de buhne.

Van Quispr. zou ik graag willen vernemen wat de naam is van het financiele product waarover het gaat. Wat zijn de exacte bedragen die hij/zij na lange schriftelijke strijd heeft gekregen. Wat is de waarde van een aanduiding van "195% van de verschenen stortingen, (zie bewijs van inschrijvingen) "?

Iedereen ziet wel eens een verschijning, Maria. Petrus, een overleden dierbare Nabestaande. Maar wat is de reele waarde hiervan?
Het gaat niet om verschenen stortingen. Het gaat om werkelijk betaalde bedragen, meestal via een automatische incasso.
Waarom zouden gedupeerden moeten reageren op verschijningen , dat is toch vooral prive ?

Het gaat om werkelijke getallen.

Met vriendelijke groet, Arie Wever

Quispr
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 dec 2011 14:05

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door Quispr »

In het bewijs van inschrijving stond een gegarandeerde uitkering bij overlijden voor de einddatum. Deze uitkering is vastgesteld op 195% van de verschenen stortingen. Dit was destijds een heel heldere bepaling want iedere klant kon zelf nagaan hoeveel hij/zij aan premie heeft betaald en dit vermenigvuldigen met 195%. "Verschenen stortingen" betekent in dit geval dus betaalde bedragen door de klant.
Bij mijn verzoek om premievrijmaking van de spaarkasovereenkomst/spaarinschrijving werd ik geconfronteerd met een verlaging van het verzekerde bedrag bij overlijden voor de einddatum hetgeen ik niet juist vond omdat de spaarinschrijving -ondanks premievrijmaking- gewoon doorloopt en ik destijds een gegarandeerd verzekerd bedrag bij overlijden voor de einddatum overeengekomen ben (195% van de gedane stortingen). Hierop heb ik het Nationaal Spaarfonds meerdere malen gewezen en uiteindelijk zijn zij overstag gegaan.
De heer Wever vraagt mij om het noemen van bedragen maar dat vind ik een privé-aangelegenheid. Zijn vraag over wat bedoeld wordt met verschenen stortingen is hierboven al uitgelegd.
Ik wil dit alleen maar kenbaar maken omdat er volgens mij heel veel mensen een dergelijk produkt hebben afgesloten bij het Nationaal Spaarfonds en die kunnen dus hiermee hun voordeel doen.

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door aardjee »

het lijkt mij dat je met een kluitje in het riet bent gestuurd. Als je een andere verzekering hebt met een gegarandeerd kapitaal en je stopt halverwege met betalen, dat wordt je gegarandeerde kapitaal toch ook niet uitgekeerd. ten tweede er staat toch duidelijk 195% van de verschenen stortingen, je schrijft het zelf. Dus wat je nu gestort hebt en daar 195% van is verzekerd, als je doorgaat met storten, wordt je verzekerd bedrag hoger dus wat is het nieuws. Oh ja qspr kijk ook even bij de voorwaarden voor uitkering, wat je moet inleveren om de uitkering te kunnen ontvangen misschien het polisblad plus de laats betaalde premie, jij hebt misschien wel je gelijk gekregen, ik denk dat de nabestaanden alsnog minder krijgen dan jij nu denkt.

Quispr
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 dec 2011 14:05

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door Quispr »

Beste Aardjee,
Als ik niet gereageerd had, was ik inderdaad met een kluitje het riet in gestuurd. Ik heb uiteindelijk gekregen waar ik recht op heb. Dit heb ik ook in mijn eerste bericht zelf aangegeven; niet meer en niet minder!
Nogmaals het gaat er om dat bij een verzoek om premievrijmaking de klant een nieuwe overeenkomst aangaat waarin het verzekerd bedrag bij voortijdig overlijden wordt gehalveerd. Het nieuwe bedrag wordt in de overeenkomst genoemd, de klant ondertekent en er is een nieuwe overeenkomst.
Tegen de halvering van het verzekerd bedrag bij voortijdig overlijden heb ik met succes geageerd en dat kunnen dus meer mensen doen.
De opmerking dat de nabestaanden minder krijgen dan ik zou denken is onjuist.
Ik en mijn nabestaanden weten nu exact wat het verzekerd bedrag moet zijn bij voortijdig overlijden van mij. In de nieuwe overeenkomst is dit n.l. ook gewoon vermeld. De opmerking over de voorwaarden bij daadwerkelijke uitkering begrijp ik maar het maakt een groot verschil uit of de voorwaarden moeten worden toegepast op een bedrag van 20.000 of 40.000 Euro!

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door aardjee »

@Quispr zoals je het nu schrijft is het ineens een heel ander verhaal, wat je nu zegt, dat is te volgen en ook niet raar. Wat je in eerste instantie schreef is dat je bij voortijdig overlijden 195% van de betaalde premie krijgt uitbetaald en dat dat zo blijft. Hier stond geen bedrag vermeld, maar nu is het denk ik zo dat het bedrag dat verzekerd is hetzelfde bedrag is als 195% van de door jou gestorte premie. In je eerste post lijkt het of het verzekerde bedrag berekend is op 195 % van de betaalde premie tot afloop polis en dat dat nu nog steeds zo is, maar dat lijkt me sterk.

Quispr
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 dec 2011 14:05

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door Quispr »

Aardjee,

Het verhaal is vanaf het begin hetzelfde geweest kijk daar nog maar eens na.
Het lijkt er op dat het nu voor jou duidelijk wordt!

Ik zal nog even ingaan op je laatste reactie:

Ik citeer: "Wat je in eerste instantie schreef is dat je bij voortijdig overlijden 195% van de betaalde premie krijgt uitbetaald en dat dat zo blijft"
Dat klopt, want dit blijft ook zo wanneer de spaarinschrijving premievrij wordt gemaakt. Dit is hetgeen ik geregeld heb met het Nationaal Spaarfonds maar dat is dus geen vanzelfsprekendheid!

De genoemde bedragen zijn fictief en alleen bedoeld om het e.e.a. te verduidelijken.

Ik citeer:
"In je eerste post lijkt het of het verzekerde bedrag berekend is op 195 % van de betaalde premie tot afloop polis en dat dat nu nog steeds zo is, maar dat lijkt me sterk"
Dit is toch echt zo geregeld middels vastlegging in de nieuwe overeenkomst!!

Samenvattend:
- Ik heb mijn spaarinschrijving (lijfrentepolis) premievrij gemaakt
- Ik behoud daarbij het oorspronkelijk gegarandeerde verzekerd bedrag bij overlijden, zijnde 195% van de door mij gedane stortingen tot het einde van de looptijd.
- Aan de premievrijmaking zijn geen verdere kosten verbonden
- In mijn nieuwe overeenkomst (bewijs van inschrijving) is dit allemaal opgenomen.

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door aardjee »

Quispr je geeft nu precies aan wat ik beweer je krijgt nu slecht 195% over de betaalde bedragen dus stel 10.000 betaald uitkering van 19.500. maar jouw bewering is dat je een polis hebt afgesloten en dat deze in stand blijft zonder premie betaling, maar als je totale inleg normaal gesproken 20.000 zou zijn (tot afloop) heb je toch recht op 39.000 als je op de laatste dag zou overlijden???
ten tweede is het een lijfrentepolis dus vermogensopbouw. Je gaat toch niet ook beweren dat de eindwaarde nog steeds gelijk blijft. Of het is zo dat je de polis eigenlijk afkoopt (premievrij maakt) een koopsom in de nieuwe polis inlegt dat is dan 10.000 en de rest 9.500 gebruikt wordt als premiedepot, waaruit de toekomstige premies betaald worden. Maar goed die info krijgen we niet en dus blijft het gokken wat je bedoelt

Quispr
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 dec 2011 14:05

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door Quispr »

Aardjee,

In jouw voorbeeld is het verzekerd bedrag bij voortijdig overlijden op dit moment € 19.500,-- en dat blijft zo tot het einde van de looptijd.
Ik betaal geen premie meer en met dat bedrag kan ik toch iets anders gaan afsluiten!
Het Nationaal Spaarfonds zou in jouw voorbeeld bij premievrijmaking het verzekerd bedrag bij voortijdig overlijden terugbrengen tot € 10.000,-- en daartegen heb ik met succes geageerd!!!!!

De rest van je verhaal doet niet terzake omdat het alleen maar gaat om de aanpassing van het verzekerd bedrag bij voortijdig overlijden in geval van premievrijmaking.

Natuurlijk heeft het premievrijmaken gevolgen voor de eindwaarde maar daar gaat het hier niet om!

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door aardjee »

@quispr dit is wat je als eerste schreef

Heb je een spaarkasovereenkomst van het Nationaal Spaarfonds met een gegarandeerde uitkering bij overlijden voor de afloopdatum b.v. 195 % van de verschenen stortingen (zie bewijs van inschrijving).
Wil je die premievrij maken? (Zou goed kunnen i.v.m. het vervallen van de spaarloonregeling per 1-1-2012!)
Accepteer dan geen verlaging van het verzekerd bedrag bij overlijden en het betalen van een eenmalige premie en kosten.

Ik heb na een lange schriftelijke strijd uiteindelijk gekregen waar ik recht op heb!

Snap je nu dat je niet duidelijk bent de garantie bij overlijden is 195% van de betaalde premie, en vervolgens heb je het dat je geen verlaging van het verzekerd bedrag bij overlijden moet accepteren. Een verzekerd bedrag bij overlijden is iets anders dan een garantie. Bij een verzekerd bedrag is het bedrag namelijk altijd gelijk dus overlijdt je na 1 jaar of naar 20 jaar dat maakt niets uit de uitkering is hetzelfde bedrag.

Quispr
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 dec 2011 14:05

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door Quispr »

Aardjee,

Wat je nu schrijft slaat echt nergens op!
Het voegt ook niets inhoudelijks toe aan de discussie.

Mensen die wel inhoudelijk iets meer willen weten hierover zal ik keurig te woord staan en dat is ook de reden om deze problematiek op dit forum te plaatsen.

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door aardjee »

@Quispr, ik denk dat wat ik schrijf geen onzin is ik herhaal wat jij zelf hebt aangegeven dus in dat geval is jouw aandeel op dit forum onzin, maar goed even een resumé van een kasspaarovereenkomst met overlijdensrisicoverzekering en lijfrenteclausule.

De premie die betaald wordt bestaat dus uit een lijfrentepremie en een ovr premie
Deze premie voor de ovr zal gebaseerd zijn op de 195% uitkering bij overlijden de vraag is gaat het over de totale premie of alleen over de lijfrentepremie.

verder is de polis nu premievrij gemaakt, dus de waarde aan het eind van de polis zal aanzienlijk lager zijn dan verwacht. Kan het zo zijn dat uit de bestaande waarde alsnog een premie voor de ovr ontrokken wordt voor het verzekerde bedrag bij overlijden.

Oftewel het klinkt allemaal heel mooi, maar op basis wat jij schrijft is voor niemand duidelijk wat je nou eigenlijk bereikt hebt en met name hoe dit op de rest van je polis uit gaat werken. Prima als je een verzekerd bedrag hebt tot eind polis, als dit echter ten koste van je eindkapitaal voor je lijfrente gaat schiet je er niet zoveel mee op, kan je uiteiendelijk concluderen dat het een hele dure o.r.v. was.

arvandongen
Berichten: 1186
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door arvandongen »

Aardjee,
wat loop je toch te discussieren.....

Het verhaal van Quispr is duidelijk.
Polis vertelt: Verzekerd bedrag = Inleg x 1,95

Verzekeraar wilde aan Quispr minder uitbetalen. Bijvoorbeeld: inleg x 1,2 (foei verzekeraar)
Quispr klaagt met succes
Quispr krijg nu op uitbetalingdatum: Inleg x 1,95 (zoals afgesproken)


Quispr waarschuwt anderen tegen deze praktijken (bravo Quispr)

Hoe moeilijk kan het wezen???
Mooie polis, dat wel.

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door aardjee »

Arvandongen

Zoals jij het zegt klinkt het allemaal heel mooi, echter als achteraf blijkt dat je het uiteindelijk toch weer zelf hebt betaald is het geen oplossing. En dat is nu juist datgene wat ik verwacht van iemand die hier iets post. Een oplossing en niet een kreet. Verzekeraars die gratis een ovr gekoppeld aan een lijfrente verkopen die moeten nog geboren worden

ter verduidelijking Quispr krijgt bij overlijden voor einddatum 1,95 x inleg niet op uitbetalingsdatum (expiratiedatum)
Laatst gewijzigd door aardjee op 31 dec 2011 10:00, 2 keer totaal gewijzigd.

Quispr
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 dec 2011 14:05

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door Quispr »

ARvanDongen,

Wat jij aangeeft is exact de strekking van het verhaal.
(Kleine verduidelijking: Met inleg wordt bedoeld: het totaal van de door mij maandelijks betaalde bedragen aan het NS)
Ik hoop dat we hiermee meer mensen op het goede spoor zetten!
Hartstikke bedankt voor je korte maar duidelijke reactie!

quispr

arvandongen
Berichten: 1186
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door arvandongen »

@quispr
Graag gedaan hoor.

Let SVP voor jezelf wel op het volgende (aardjee bedankt):
Wat is je uitkering bij einddatum van de polis, indien je nog steeds in leven bent?

Hoeveel overlijdens-risicopremie betaal je om de uitkering (van 1,95 x inleg) bij overlijden to ontvangen? Weet je dat premiebedrag? Zo nee, zsm opvragen bij verzekeraar. Deze premie zou wel eens heel hoog kunnen zijn en je totale (nu premievrije) inleg kunnen opeten.

Quispr
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 dec 2011 14:05

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door Quispr »

arvandongen,

Zal ik doen!

quispr

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: Spaarkas-ovk Nationaal Spaarfonds premievrijmaken LET OP!!

Ongelezen bericht door aardjee »

@Arvandongen, jij begreep tenminste wat ik bedoelde, fijn dat quispr het nu wel begrijpt

Gesloten