toggle menu

7 vragen over het vervallen van beltegoed bij T-Mobile

7 vragen over het vervallen van beltegoed bij T-Mobile

Radar ontvangt veel klachten over telecombedrijf T-Mobile. Beltegoed dat voorheen onbeperkt houdbaar was komt te vervallen bij het omzetten naar een nieuw abonnement. Sommige klanten hadden honderden euro's aan beltegoed dat ze nu kwijtraken. Radar zoekt uit hoe het zit.

Klanten die nu een Flex- of Relax-abonnement hebben worden binnenkort overgezet naar een ander abonnement. Het gaat om abonnementen die tussen 2005 en 2011 zijn verkocht. Volgens T-Mobile is het nodig om deze om te zetten omdat ze hiervoor nu 'verouderde systemen in de lucht moeten houden'. Ook betalen deze klanten volgens het bedrijf nu 'meer dan nodig is'. Onder meer op het forum van Radar zijn veel klachten te lezen van mensen die soms wel 1250 euro aan beltegoed kwijtraken.

Mag beltegoed komen te vervallen bij het einde van een abonnement?

Er zijn in Nederland geen regels over het vervallen van beltegoed. 'T-Mobile hoeft niet letterlijk in de Algemene Voorwaarden te zeggen dat het beltegoed vervalt als het abonnement eindigt,' vertelt jurist Charlotte Meindersma aan Radar. Het staat wèl in de algemene voorwaarden van voor 2011 in artikel 5.4: 'Bij ontbinding en/of beëindiging komen de aanspraken van de Klant jegens T-Mobile en het resterende opgebouwde beltegoed te vervallen.' Met andere woorden: als het abonnement stopt, ben je opgebouwde beltegoed kwijt.

'T-Mobile hoeft het beltegoed niet uit te betalen aan de klant', aldus Meindersma. 'Het recht op beltegoed is onlosmakelijk verbonden met het abonnement zelf. Is het abonnement opgezegd, vervalt ook het recht op beltegoed. Vergelijk het met een sportschool waar je een abonnement neemt voor onbeperkt sporten, maar je gaat toch maar twee keer per week. Dan krijg je niet het geld terug omdat je het abonnement niet ten volle hebt benut. Dat is je eigen keuze.'

Kan een abonnement eenzijdig vanuit de provider worden opgezegd?

Volgens Meindersma mag een provider alleen eenzijdig opzeggen als ze daarover een regel hebben opgenomen in de algemene voorwaarden. Dat had T-Mobile in 2011 niet, maar heeft dat in de huidige voorwaarden wel, in artikel 5.3 d: 'T-Mobile is gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden in geval: […]d. technische of bedrijfseconomische omstandigheden daartoe noodzaken.' Deze technische omstandigheden zouden de ‘verouderde systemen' kunnen zijn waarover T-Mobile spreekt in hun reactie. Maar in de voorwaarden van voor 2011 staat niets over wanneer T-Mobile eenzijdig (zonder dat de klant bijvoorbeeld rekeningen niet betaald) op zou kunnen zeggen. 'Eigenlijk kan T-Mobile dan niet zomaar opzeggen', zegt Meindersma.

Wat als ze dat toch doen?

'De consument kan dan zeggen dat T-Mobile de overeenkomst niet nakomt en dat ze dat alsnog moeten doen. Ze zouden hun abonnement moeten kunnen houden, inclusief opgebouwd beltegoed. Als T-Mobile dat niet meer kan leveren, mag de consument de overeenkomst ontbinden. Maar ja, dat staat gelijk aan de opzegging door T-Mobile of een eigen opzegging.' In dat geval zou de schade wel vergoed moeten worden. 'De vraag is dan wat de schade precies is. Dat zijn wellicht de aansluitkosten om bij een andere provider een nieuw abonnement af te kunnen sluiten. Of dat ook het opgebouwde beltegoed is, vraag ik me af', aldus Meindersma. 'Er is tenslotte al geregeld dat dit komt te vervallen bij beëindiging van de overeenkomst.'

'We kunnen ook niet de rechtsongelijkheid krijgen dat iemand bij wie de overeenkomst door T-Mobile wordt beëindigd, wel nog een bedrag uitgekeerd zou krijgen, terwijl iemand die zelf opzegt dat niet krijgt. Bovendien is de vraag of iemand die zoveel minuten heeft opgebouwd, deze ooit anders wel zou hebben gebruikt. Alleen als iemand die minuten wel zou hebben gebruikt, zou het als schade gezien kunnen worden. Als de minuten nooit worden gebruikt, is het wegvallen van de minuten ook geen schade.

Dat T-Mobile nu dus een tweejarig abonnement aanbiedt dat goedkoper is dan het oude abonnement van de klanten, met onbeperkte minuten en onbeperkt sms'en, zorgt er ook voor dat de meeste klanten überhaupt geen schade meer hebben, omdat ze nu net zoveel kunnen bellen als dat ze het opgebouwde beltegoed nog gehad zouden hebben. Ze gaan er dus niet op achteruit. Alleen voor mensen met een Flex-abonnement waarbij ook bellen naar het buitenland verrekend kon worden met het opgebouwde beltegoed, is de situatie anders. Zij gaan er potentieel wel in vermogen achteruit en hebben dus wel schade die mogelijk niet of niet geheel opgevangen wordt door het nieuwe abonnement dat T-Mobile voor twee jaar aanbiedt.'

Is het nieuwe aanbod redelijk?

'Ja, voor de meeste abonnees is het aanbod van T-Mobile redelijk en billijk, omdat ze er in hun vermogen niet op achteruit gaan, omdat ze onbeperkt kunnen bellen en sms'en,' aldus Meindersma.

Kun je geld terugkrijgen op je rekening via ‘Beltegoed terug’-sites?

Op het forum van Radar vertellen verschillende gebruikers over sites die een dienst aanbieden dat je toch beltegoed in geld kunt terugkrijgen op je rekening. Er zijn verschillende bedrijven die aanbieden het beltegoed dat je over hebt om te zetten naar geld op je bankrekening. Dit zou alleen kunnen als 0900- en 0909-nummers binnen je belbundel vallen. Het werkt als volgt: je belt naar het betaalnummer van de website. Vervolgens wordt dit bedrag van je beltegoed afgehaald. De provider maakt het geld dan over naar het bedrijf die dit bedrag, min een percentage, op je rekening zet.

Het klinkt erg mooi voor consumenten met bijvoorbeeld een Flex-abonnement die veel beltegoed dreigen kwijt te raken, maar volgens jurist Charlotte Meindersma mag dat niet zomaar. In artikel 4.3 in de algemene voorwaarden van voor 2011 staat namelijk: 'Het is de klant niet toegestaan het randapparaat en/of de SIM-kaart zodanig te gebruiken dat er sprake is van kunstgrepen, waaronder begrepen SIM-boxen of automatische oproepsystemen, waardoor de Klant of een derde financieel voordeel behaalt.'

Het is volgens Meinderma ook in algemene zin misbruik van de mogelijkheid om met opgebouwd tegoed andere belkosten te betalen. 'Opgebouwd tegoed moet gebruikt worden om te bellen, niet om het alsnog om te zetten in cash.'

Op de vraag van Radar wat T-Mobile van dit soort websites vindt gaf het bedrijf als antwoord: 'Geen commentaar.'

Wat kun je het beste doen als je het niet eens bent met het vervallen van je beltegoed?

Volgens Consuwijzer moet je allereerst goed de algemene voorwaarden lezen en nagaan wat er dus precies is afgesproken bij het afsluiten van je abonnement. Als je klachten hebt moet je dan in eerste instantie bij de telefoonaanbieder zijn. Als je niet tevreden bent met de oplossing van je telefoonaanbieder kun je naar de Geschillencommissie Telecommunicatie stappen.

Hoe reageert T-Mobile hierop?

Radar heeft de uitspraken van Charlotte Meindersma voorgelegd aan T-Mobile en ze zijn het er niet mee eens. Volgens het bedrijf is er namelijk geen sprake van 'opzegging' van het abonnement, maar van 'wijziging' van de overeenkomst. 'De klanten gaan immers over op een ander prijsplan en kunnen gewoon gebruik blijven maken van onze telefonie- en/of datadiensten. Dat T-Mobile het eenzijdige recht heeft om wijzigingen door te voeren volgt uit de algemene voorwaarden,' aldus persvoorlichter David van Eeghen.

In de algemene voorwaarden van voor 2011 staat bijvoorbeeld: 'De Algemene en Aanvullende Voorwaarden en het Tarievenoverzicht kunnen door T-Mobile eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen zullen door T-Mobile via de Website bekend worden gemaakt.'

Jurist Charlotte Meindersma zegt hierover: 'Ze mogen wel tariefstructuren wijzigen, maar de kern van de overeenkomst niet. De vraag is dan even wat we als de kern van de overeenkomst mogen zien. Ik denk dat dit in elk geval het aantal minuten en smsjes zijn voor een bepaald bedrag en dat beltegoed eeuwig houdbaar zou zijn. Dat mogen ze niet zomaar wijzigen, maar wel als ze daarbij de kans geven de overeenkomst te ontbinden. Dat hebben ze gedaan. Omdat het al langlopende abonnementen waren, hadden deze klanten in dit geval al de mogelijkheid om maandelijks op te zeggen. [...]

T-Mobile hoeft alleen iets te vergoeden, wanneer er werkelijk sprake is van schade. Dus wanneer het vermogen van een klant voor de wijziging hoger is dan na de wijziging. Daar is in de meeste gevallen geen sprake van, omdat ze die opgespaarde minuten in werkelijkheid toch nooit gebruikten.'

Al in 2012 besteedde Radar aandacht aan 'voor altijd houdbaar' beltegoed van T-Mobile Flex- en Relax-abonnementen. Alleen klanten die hun abonnementen toen stilzwijgend lieten verlengen konden hun beltegoed (tot nu) behouden. Voor sommige klanten die 'slecht waren voorgelicht' werd er een uitzondering gemaakt, zij konden toen hun opgebouwde beltegoed terugkrijgen. Kijk hier de uitzending terug.

Meer over:

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant