Checklist boeterente: deze informatie hoort op je aflosnota te staan

Checklist boeterente: deze informatie hoort op je aflosnota te staan

Op je aflosnota hoort een aantal punten te staan. De Consumentenbond heeft een checklist gemaakt waarmee je kunt controleren of jouw hypotheekverstrekker aan deze transparantie-eisen voldoet.

Deze boetenota geldt voor hypotheken waarbij bij het bepalen van de vergelijkingsrente wordt gekeken naar de resterende rentevaste periode (RVP). De onderstaande informatie moet terug te vinden zijn op je aflosnota.

 1. Datum berekening boete
 2. Hypotheekproduct of label
 3. Per leningdeel:
 • Aflosvorm
 • Contractrente: Welke rente betaal je nu?
  Toegepaste loan-to-value bij het bepalen van de contractrente:
  - De gehanteerde woningwaarde, inclusief datum
  - De hoogte van de lening op dit moment, als percentage van de waarde van de woning
  - Percentage van eventueel verwerkte kortingen in de contractrente
 • Vergelijkingsrente: met welke rente is de boete uitgerekend?
  - Resterende looptijd rentevaste periode in aantal jaar, maanden en dagen. We gaan daarom uit van de rente die hoort bij een rentevaste periode van hoeveel jaar?
  - Toegepaste loan-to-value bij het bepalen van de vergelijkingsrente: Welk percentage risico-opslag betaalde je op het moment van extra aflossen/oversluiten? Deze opslag wordt ook gebruikt in de vergelijkingsrente
  - Gehanteerde woningwaarde in euro's, inclusief datum
  - Percentage van eventueel verwerkte kortingen in de vergelijkingsrente
  - Rentetabel waaruit vergelijkingsrente blijkt. (Alle rentes van de verschillende risicoklassen en rentevaste periodes van de aflosvorm en label van toepassing op de datum boeteberekening.)
 • Over welk bedrag betaal je geen boete?
  - Het boetevrije deel wordt berekend over: 1) De oorspronkelijke hoofdsom van de lening of 2) Het leningdeel waarop wordt afgelost
  - Restschuld op dit moment (in euro's)
  - Maximaal boetevrij aflossen dit jaar: het percentage van de oorspronkelijke hoofdsom van de lening / het leningdeel
  - Al eerder afgelost of eventueel premie/spaarinleg gestort dit jaar (in euro's)
  - (Resterend) boetevrij bedrag dit jaar (in euro's)
  - Bij (bank)spaarhypotheken: waarde die is opgebouwd in de polis of op de bankspaarrekening.

Je betaalt boete over het bedrag van de aflossing min het boetevrije deel. Deze bedragen kun je vinden in de voorwaarden die je bij je hypotheekovereenkomst krijgt.

Bekijk deze checklist over de aflosnota van de Consumentenbond ook in pdf-vorm.

Dit is een artikel uit 2017, door de redactie geüpdatet op 6 mei 2019.

Ook interessant