Consumententip: Wat doet het Waarborgfonds Motorverkeer?

Consumententip: Wat doet het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het kan iedereen overkomen. Je vindt je auto terug met parkeerschade en er ligt geen briefje onder de ruitenwisser. Of je wordt aangereden door een onverzekerde automobilist…

In bovengenoemde situaties draai je zelf op voor de schade. Maar in een aantal gevallen kan het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden. Dit fonds is in 1965 opgericht om als vangnet te dienen voor mensen met verkeersschade die niet terecht kunnen bij een verzekeraar. 

Motorvoertuig

Wanneer je je schade wilt verhalen bij het Waarborgfonds zijn er wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat het ongeval veroorzaakt is door een motorvoertuig. Dit wordt ruim uitgelegd; zo valt schade door een aangekoppelde aanhangwagen of afgevallen lading ook onder het fonds. Wanneer de schade veroorzaakt is door een fietser of vandalisme, is dat helaas niet het geval. 

www.wbf.nl

Als is vastgesteld dat het ongeval door een motorvoertuig is veroorzaakt, zijn er nog een aantal zaken waaraan je moet voldoen. Deze voorwaarden staan op de website van het fonds: www.wbf.nl. Hier vind je ook alle benodigde formulieren. Het is belangrijk dat je snel handelt: wanneer je de schade niet binnen veertien dagen meldt bij het fonds heb je sowieso geen recht meer op een vergoeding. 

Ook interessant