Consumententip: Wat te doen bij autoschade door slecht wegdek?

De strenge vorst van afgelopen winter heeft een aanslag gepleegd op de staat van de Nederlandse wegen. Dit kan nare gevolgen hebben voor jouw auto. Waar kun je als weggebruiker terecht wanneer je auto schade heeft als gevolg van de slechte staat van de weg? En wat kun je doen als je over een te hoge verkeersdrempel bent gereden?

Hoewel de winter inmiddels achter ons ligt, zijn de problemen die ijs, vorst en strooizout hebben veroorzaakt, nog niet voorbij. Veel automobilisten ondervinden last van losse steentjes of gaten in de weg. Vooral in de wintermaanden lopen veel auto’s schade op aan bijvoorbeeld de ruiten of de lak. Maar ook diepe gaten in de weg kunnen forse schade aan de banden of velgen van een auto veroorzaken. 

Inmiddels zijn er bij Rijkswaterstaat zo’n 2300 meldingen gedaan van schade aan auto’s veroorzaakt door de vorst van afgelopen winter. Volgens Esther de Graaf van Rijkswaterstaat komt het grote aantal meldingen door het weer van afgelopen winter: 'De schade aan veel wegen wordt niet zozeer veroorzaakt door de strenge vorst, maar juist door de lange periode van vriezen en dooien. Dat is funest voor het Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB)'. De verwachting is dan ook dat het aantal meldingen nog flink gaat toenemen. De meeste meldingen worden in april gedaan. 'Dit komt doordat veel automobilisten vaak niet meteen hun claim indienen. We kunnen daarom voorlopig nog niets zeggen over de totale omvang van het aantal meldingen', adus De Graaf.

Belangrijk om te weten is dat je de wegbeheerder niet alleen aansprakelijk kunt stellen voor schade aan jouw auto door het slechte wegdek. Je kunt de wegbeheerder ook aansprakelijk stellen wanneer je bijvoorbeeld over een (te hoge) verkeersdrempel bent gereden waardoor de auto beschadigd is geraakt. 

Onderhoud van de wegen

In Nederland betalen autobezitters motorrijtuigenbelasting (ook wel wegenbelasting genoemd), voor motorvoertuigen jonger dan 25 jaar. Van de belasting die elke autobezitter moet te betalen, dienen de wegen te onderhouden worden door de wegbeheerder. Niet alle wegen vallen onder dezelfde wegbeheerder. Hieronder zie je welke wegbeheerder verantwoordelijk is voor welke wegen:

 • Rijkswaterstaat: Auto- en snelwegen
 • Provincie: Provinciale wegen
 • Gemeente: Wegen binnen de bebouwde kom

Hoe kunt u uw schade verhalen?

De wegbeheerders voeren regelmatig controles uit op de Nederlandse wegen. Ze kijken dan of de wegen nog in goede staat zijn. De wegbeheerder is dus verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen.

Niet alle gevallen van schade worden vergoed door de wegbeheerder. De schade aan uw auto wordt alleen vergoed als de schade aan de weg te laat is ontdekt en er onvoldoende is gewaarschuwd. De wegbeheerder moet de kans hebben gekregen om de schade aan de weg te repareren. Rijkswaterstaat zegt op haar website hierover het volgende:

 • Van Rijkswaterstaat als wegbeheerder mag in alle redelijkheid worden verwacht dat er maatregelen worden getroffen om schade te voorkomen
 • Denk hierbij aan het plaatsen van waarschuwingsborden en snelheidsbeperkingen
 • Wanneer een weggebruiker een schadeclaim indient, moet eerst vast komen te staan dat er op die gegeven plaats en dat tijdstip een gebrek aan de weg was of dat de weg niet in een goede staat verkeerde

Uw taak, als melder van de klacht, is het bewijzen van het feit dat de wegbeheerder nalatig is geweest in het onderhoud van de weg en er niet alles aan heeft gedaan om de schade te kunnen voorkomen en de automobilist niet heeft gewaarschuwd. Daarna is het aan de wegbeheerder om te bewijzen dat deze niet nalatig is geweest door bijvoorbeeld aan te tonen dat er kort daarvoor nog controles zijn geweest en wel degelijk heeft gewaarschuwd.

Wanneer je een claim wilt indienen bij de verantwoordelijke wegbeheerder is het belangrijk dat je kan bewijzen dat de schade is ontstaan door nalatigheid van de wegbeheerder. Een aantal tips die je positie kan versterken:

 • Vul het schadeformulier volledig in en onderteken deze
 • Maak foto’s van de locatie waar je de schade hebt opgelopen
 • Maak foto’s van de schade aan je auto
 • Probeer getuigenverklaringen te krijgen
 • Doe een melding bij de politie en voeg het politierapport toe
 • Voeg de nota toe van de beraamde reparatiekosten

Schadeclaim indienen bij het Rijk

Heb je schade aan je auto die onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat valt, doordat je bijvoorbeeld door een kuil bent gereden op één van de Rijkswegen? En stond daar geen waarschuwingsbord of een afzetting? Dan kun je dit speciale schadeformulier (pdf) downloaden en invullen. Ook kan je, bij schade, contact opnemen met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Schadeclaim indienen bij de gemeente

Wanneer je binnen de bebouwde kom schade aan je auto hebt opgelopen en je van mening bent dat de wegbeheerder de weg niet goed onderhouden heeft, kan je het beste contact op nemen met de betreffende gemeente. De ANWB heeft een speciale voorbeeldbrief (doc) opgesteld die je kan helpen om de klacht in te dienen.

Schadeclaim indienen bij de provincie

Voor schade die je aan je auto hebt opgelopen op een provinciale weg, kun je terecht bij de desbetreffende provincie. Ook bij het melden van een schade aan een provincie kan de voorbeeldbrief (pdf) van de ANWB je helpen.

Soms is een waterschap verantwoordelijk voor een bepaalde weg. Weet je niet zeker welke weg onder verantwoordelijkheid van welke wegbeheerder valt, dan vind je op de website van Rijkswaterstaat een kaart van Nederland met alle wegen. Wanneer je op de betreffende weg klikt, krijg je meteen de website en het telefoonnummer te zien van de wegbeheerder.

Een melding doen helpt!

Erger je je aan een te hoge verkeersdrempel bij jou in de buurt, of rij je regelmatig op een weg met verraderlijke gaten in het wegdek? Doe een melding bij de gemeente, want melden helpt wel degelijk. Radar nam de proef op de som. We maakten een melding van een naar onze mening te hoge verkeersdrempel in Eindhoven, waar menig auto met de onderkant overheen schuurt.

We belden als consument naar de gemeente. Daar werd meteen een rapport gemaakt. Nog geen vijf dagen later was de wegbeheerder ter plaatse om de hoogte van de verkeersdrempel op te meten. Vervolgens is de drempel daadwerkelijk verlaagd. De wegbeheerder heeft namelijk eerst de taak om de drempel op te meten. Als deze inderdaad te hoog is, moet deze worden verlaagd. Had de gemeente de verkeersdrempel niet verlaagd, en had jij daardoor schade gekregen aan je auto, dan had je de gemeente aansprakelijk kunnen stellen.

Wil je weten of je in jouw buurt hinder kunt ondervinden door de slechte staat van de weg of waar Rijkswaterstaat de komende tijd reparaties uitvoert? Kijk dan op de lijst van actuele locaties vorstschade 2009-2010.

© TROS Radar

Meer over:

Ook interessant