toggle menu

Consumententip: Welke pensioenregeling heeft je werkgever voor je afgesloten?

Consumententip: Welke pensioenregeling heeft je werkgever voor je afgesloten?

TROS Radar kan alleen algemene informatie geven waarmee je globaal kunt bepalen welke regeling je hebt. Wil je specifiek weten welk pensioen je opbouwt, dan kun je het beste contact opnemen met je pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Op je jaarlijkse Uniforme Pensioenoverzicht (UPO), dat een fonds of verzekeraar verplicht moet sturen, staan contactgegevens.

In principe zou er op dit Uniforme Pensioenoverzicht ook moeten staan welke regeling er voor je is afgesloten. Op je UPO staat in ieder geval bij welke pensioenuitvoerder je pensioen is ondergebracht.  Dit is een pensioenfonds, een verzekeraar of, in uitzonderlijke gevallen, een PPI (premiepensioeninstelling). Deze laatste kan ook zijn ondergebracht bij een verzekeraar, maar dan staat er altijd PPI bij vermeld.

Hieronder bespreken we deze drie mogelijkheden.

Pensioenfonds

Zit je bij een pensioenfonds, dan heb je waarschijnlijk een uitkeringsovereenkomst. Een uitkeringsovereenkomst wil zeggen dat er maandelijks een bedrag aan je wordt uitgekeerd op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Dit bruto bedrag maakt het pensioenfonds maandelijks aan je over.

Een uitkeringsovereenkomst kan een middelloonregeling zijn. Dat betekent dat er gestreefd wordt naar een pensioen dat gelijk is aan het gemiddelde salaris dat iemand verdient tijdens de deelname aan het fonds.

Als je een eindloonregeling hebt, dan weerspiegelt je pensioen het laatst verdiende salaris. 

Verzekeraar

Als je pensioen opbouw bij een verzekeraar dan kan je een uitkeringsovereenkomst, een kapitaalovereenkomst of een beschikbare premieregeling hebben. In principe staat er op je UPO welke regeling je hebt.

Bij een uitkeringsovereenkomst keert de verzekeraar maandelijks een bedrag aan je uit als je met pensioen bent. Er staat dan ook op het UPO dat je maandelijks een bedrag kunt ontvangen van XXX euro.

Bij een premieovereenkomst of beschikbare-premieregeling staat er op het UPO dat je een premieovereenkomst hebt.

Je kunt deze regeling ook herkennen doordat er een kapitaal wordt opgebouwd waarmee je bij het bereiken van de pensioenleeftijd een maandelijkse uitkering moet aankopen. Dit kapitaal staat niet vast want het is afhankelijk van beleggingen. Er zal dus altijd staan dat het om een indicatie van het eindkapitaal gaat. Op UPO’s  staat dan ook bijvoorbeeld de zin: ‘Hiermee kunt u een maandelijks pensioen aankopen van… (bedrag X)’

Bij een kapitaalovereenkomst staat de hoogte van het kapitaal als je met pensioen gaat vast. Het bedrag wordt soms met een winstuitkering verhoogd. Met het kapitaal wordt op de pensioendatum een pensioenuitkering aangekocht. Ook hier staat dus een zin over het aankopen van het pensioen. Verschil met een premieovereenkomst is dat bij een kapitaalovereenkomst het opgebouwde kapitaal al vaststaat. Dit is dus een zeker bedrag. Deze regeling komt maar zelden voor.

PPI

Als je een regeling bij een PPI hebt, dan heb je altijd een beschikbare-premieregeling - zie hierboven.

© TROS Radar

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant