Consumententip: WOZ-waarde: een goed bezwaarschrift loont

In de eerste maanden van dit jaar krijgt u als huizenbezitter weer een brief waarin staat wat volgens de gemeente de waarde van uw huis is: de zogenaamde WOZ-waarde. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Erg belangrijk voor u, want hoe hoger de WOZ-waarde, des te meer belasting u moet betalen.

De WOZ-waarde van uw huis is namelijk gekoppeld aan een aantal belastingen, te weten:

  • De gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Het eigenwoningenforfait voor de inkomstenbelasting en vermogensbelasting
  • De watersysteemheffing van de waterschappen (de waterschapslasten)

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks is uw gemeente verplicht van alle onroerende zaken (bijvoorbeeld huizen, winkels en percelen grond) in haar gemeente de economische waarde vast te stellen. Om de waarde van uw huis te bepalen wordt naar de verkoopprijzen van huizen bij u in de buurt gekeken. De peildatum van uw WOZ-waarde is altijd 1 januari van het jaar ervoor. 

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde van bijvoorbeeld uw huis, kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij de dienst Belastingen van uw gemeente. Dat is vaak verstandig om te doen, want het kan u honderden euro’s besparen. Immers: hoe lager de WOZ-waarde des te minder belasting u hoeft te betalen.

Wat moet u in het bezwaarschrift zetten om een zo groot mogelijke kans te maken dat uw WOZ-waarde wordt verlaagd?

  • Vraag als eerste het taxatierapport aan van uw woning. Dan weet u precies waartegen u bezwaar kunt maken. De WOZ-waarde is namelijk een taxatie van uw woning die vaak gebeurt op basis van verkoopprijzen van andere huizen bij u in de buurt. U kunt dat taxatierapport (digitaal) opvragen bij uw gemeente.
  • Toon aan dat uw huis verschilt van andere huizen bij u in de buurt waarop het taxatierapport is gebaseerd en dat het daarom minder waard is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de staat van onderhoud, criminaliteit in de buurt, een tussenwoning in plaats van een hoekwoning, de grootte van de tuin, het al dan niet aanwezig zijn van een garage, de oppervlakte van het perceel, het aantal kamers, de inhoud in kubieke meters van het huis en de ligging (bijvoorbeeld aan een drukke weg of naast een daklozenopvang of tegenover een fabriek.)
  • De peildatum van dat taxatierapport waarop de WOZ-waarde is gebaseerd, is altijd 1 januari van het jaar ervoor. Voor 2010 betekent dat dus 1 januari 2009.  Er kan echter veel gebeuren in een jaar. In 2009 is de gemiddelde huizenprijs volgens het Kadaster gedaald met ruim 6 procent. Ook uw huis kan dus minder waard zijn geworden en dat is in dit geval positief. Op de site van het Kadaster kunt u de gegevens over waardestijging of -vermindering van huizen in Nederland inzien. Valt dat positief voor u uit, zet die gegevens dan met bronvermelding in uw bezwaarschrift!
  • Vraag altijd via het Kadaster de verkoopprijzen op van vergelijkbare huizen bij u in de straat/buurt. Dat kost slechts een paar euro en dat kan via internet of via sms. Als deze huizen voor minder geld dan uw WOZ-waarde van de hand zijn gegaan, heeft u een sterk punt.

Belangrijk:

U moet uw bezwaar tegen uw WOZ-beschikking binnen zes weken na de dagtekening indienen bij uw gemeente.

Op de site van PlusOnline kunt u een voorbeeldbrief downloaden om bezwaar te maken tegen uw WOZ-waarde.

De site van het kadaster

 

Copyright TROS Radar

 

Meer over:

Ook interessant