Extra verlof bij geboorte kind vanaf 1 juli, zo regel je het

Extra verlof bij geboorte kind vanaf 1 juli, zo regel je het

Het partnerverlof (ook wel geboorteverlof, kraamverlof of vaderschapsverlof) wordt uitgebreid. Nu heb je als partner één week betaald verlof na de geboorte van je kind; vanaf 1 juli kun je hier nog vijf weken aanvullend verlof bij krijgen. Tijdens het aanvullende verlof krijg je een uitkering van het UWV, die maximaal zeventig procent van je salaris dekt.

Wanneer je een kind krijgt heb je als partner wettelijk in ieder geval één werkweek verlof, waarbij je baas je salaris volledig doorbetaalt. Heb je bijvoorbeeld in je contract staan dat veertig uur per week werkt? Dan krijg je veertig uur verlof, die je naar eigen inzicht mag indelen. De uren moet je opnemen binnen vier weken na de geboorte van je kind. 

Deze week verlof blijft bestaan, vanaf 1 juli kun je hier vijf weken bovenop krijgen. 

Voorwaarden en aanvraag aanvullend verlof 

Er zijn een aantal regels verbonden aan het aanvullende verlof:

  • Je hebt recht op aanvullend partnerverlof als je kind op of na 1 juli 2020 is geboren; 
  • Voordat je het aanvullende verlof aanvraagt, moet je eerst de week standaard geboorteverlof hebben aangevraagd. Dit moet je binnen vier weken na de geboorte doen. 
  • Het aanvullende verlof moet je aanvragen minimaal vier weken voordat je het in wilt laten gaan. Dat doe je met een brief of e-mail naar je werkgever met daarin: wanneer je verlof wilt opnemen, hoeveel verlof je wilt opnemen en over hoeveel weken je dit verlof wilt uitspreiden. Je moet het aanvullende geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte van je kind. 

Je moet bij de aanvraag van je aanvullende verlof dus rekening houden met het standaard verlof. Zorg ervoor dat je beide op tijd aanvraagt. 

Je werkgever heeft twee weken de tijd om je aanvraag te veranderen. Dit moet in overleg en kan alleen bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hij kan bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen. 

Meer over de aanvraag van het aanvullend partnerverlof.

Uitkering 70% van dagloon

Als je aanvraag is goedgekeurd, krijg je tijdens het verlof een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal zeventig procent van je dagloon (en maximaal zeventig procent van het maximumdagloon). 

Bron: Rijksoverheid

Ook interessant