Belasting niet op tijd betaald, wat nu?

Belasting niet op tijd betaald, wat nu?

Na de belastingaangifte, krijg je te zien of en hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Je kunt de taak even voor je uitschuiven, maar op een bepaald moment moet je toch echt betalen. Wat gebeurt erals je hier te laat mee bent? Radar zoekt het uit.

Wanneer moet je inkomstenbelasting betaald zijn?

Wanneer je jouw belastingaangifte gedaan hebt, komt de Belastingdienst. Op een aanslag staat hoeveel belasting je terugkrijgt of moet betalen. Betaalde je te weinig? Dan moet je bijbetalen. “Nadat je de aanslag hebt ontvangen, geldt een betalingstermijn van zes weken”, zo vertelt een woordvoerder van de Belastingdienst. Wanneer je te veel inkomstenbelasting hebt betaald, dan krijg je juist geld terug van de Belastingdienst.

Moet je geld betalen aan de Belastingdienst en doe je dat niet binnen zes weken nadat je de aanslag hebt ontvangen? Dan is er niet meteen iets aan de hand. Op de site van Rijksoverheid valt te lezen dat het je misschien niets kost. De eerste herinnering is namelijk kosteloos en geeft je zeven dagen extra de tijd om te betalen. Na de herinnering, krijg je een aanmaning. Die aanmaning kost je tussen de acht en achttien euro.

Dwangbevel van 13.000 euro, hoe zit dat?

Pas na de aanmaning krijg je te maken met hoge bedragen, omdat je dan een dwangbevel op de mat kunt verwachten. Dit dwangbevel kost je minimaal 46 euro en maximaal 13.745. De woordvoerder van de Belastingdienst legt uit dat de hoogte hiervan bepaald wordt door “het openstaande bedrag op de aanslag." Oftewel: hoe meer geld jede dienst schuldig bent, hoe hoger het dwangbevel.

Je betaalt ook rente

Er is nog een reden om niet te lang te wachten met betalen: invorderingsrente. Heel kort samengevat is dit de rente die de Belastingdienst in rekening brengt voor het niet op tijd betalen van je inkomstenbelasting. Dit bedrag hangt af van drie factoren: de periode waarover je deze rente moet betalen (duur van je betaalachterstand), de hoogte van het te laat betaalde bedrag en het geldende percentage van de invorderingsrente (momenteel 3 procent). Hoe langer je wacht, hoe hoger de invorderingsrente.

Wat als je écht niet kunt betalen?

Maar wat moet je doen als je het geld niet hebt om je belasting te betalen? Daar zijn verschillende regelingen voor, zoals uitstel van betaling of betaling in termijnen. Als de Belastingdienst dan oordeelt dat je de aanslag echt niet kunt betalen, kan het openstaande bedrag zelfs kwijtgescholden worden. “Uitstel of kwijtschelding vragen, kan op bijna ieder moment”, aldus de woordvoerder. Dit kun je doen door binnen werkuren te bellen naar de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Bron: De Belastingdienst

Ook interessant