Kan het coronavirus zich sneller verspreiden via de benzinepomp?

Kan het coronavirus zich sneller verspreiden via de benzinepomp?

Het coronavirus zou zich snel verspreiden via benzinepompen: wat klopt er van de bewering, die momenteel veel wordt gedeeld op Facebook en WhatsApp?

Het volledige bericht dat rondgaat lees je hieronder:

'Het ziekenhuis heeft vanmorgen een bericht gestuurd dat dit virus zich snel via benzinepompen lijkt te verspreiden, dus heb gevraagd om iedereen te vertellen handschoenen te dragen of een papieren handdoek te gebruiken bij het vullen en weggooien - dit is een echt bericht dat door het ziekenhuis is verzonden, deel het alstublieft -bedankt Van een verpleegkundige collega.'

Moet je je zorgen maken als je gaat tanken?

Moet je je zorgen maken als je gaat tanken? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt: 'er zijn geen aanwijzingen dat verspreiding van het coronavirus sneller gaat via benzinepompen.' Je kunt volgens het RIVM gewoon de hygiënemaatregelen in acht nemen zoals die vermeld staan op de website.

Het RIVM zegt op de website onder meer dat de kans op besmetting via oppervlakten mogelijk is. 'Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Deze onderzoeken vonden plaats onder gecontroleerde en ideale omstandigheden. Het is mogelijk dat weersinvloeden en een hogere luchtvochtigheid tot minder virusdeeltjes leiden. De hoeveelheid virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen. De belangrijkste besmettingsroutes blijft overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden.'

Meer over:

Ook interessant