Medicijnen ophalen voor iemand anders: 'Ik kreeg ze niet mee.' Wat zijn de regels eigenlijk?

Medicijnen ophalen voor iemand anders: 'Ik kreeg ze niet mee.' Wat zijn de regels eigenlijk?

Je partner ligt ziek op de bank. Jij gaat naar de apotheek om medicijnen op te halen, maar krijgt daar te horen dat je ze niet meekrijgt. Erg vervelend natuurlijk! Radar zocht naar aanleiding van klachten uit wat de regels precies zijn in het geval van uitgifte aan derden.

We stelden zodoende drie vragen aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

1. Mag je medicijnen ophalen voor iemand anders? Zo ja, wat heb je daarvoor nodig? 

'Ja, dat mag', meldt communicatiemanager Dennis Mulkens. In de richtlijn staat dat je je kunt identificeren bij het aanbieden van het recept en/of het afhalen (uitgifte aan derden).  'Als de apotheker de patiënt of de afhaler kent of al eens gezien heeft, dan hoeft hij de identiteit niet meer te verifiëren. Daar waar dat niet het geval is, doet hij een check.'

Verantwoord

Indien het product niet door de jou zelf, maar door een andere persoon wordt opgehaald, gaat de apotheker na of uitgifte aan derden verantwoord is. ‘Je kan ook met de apotheker de afspraak maken dat het product op een afgesproken adres wordt bezorgd. In dat geval kan het gereedgemaakte product bij een uitgifteautomaat of ander servicepunt worden afgehaald', zo vermeldt de richtlijn.

Risico’s

Er moet wel worden ingeschat of uitgifte via derden vertrouwd is en of er sprake is van bijzondere risico’s: 'denk bijvoorbeeld aan kinderen of personen waarvan bekend is dat zij geneesmiddelen (zouden kunnen) misbruiken'.

Het is ook van belang dat de bijbehorende informatie goed kan worden overgebracht. 'Dit geldt vooral wanneer het een eerste uitgifte betreft. Daarbij wordt meegewogen of het om privacygevoelige informatie gaat. Indien over de identiteit van de afhaler en/of over het uitwisselen van informatie enigerlei twijfel bestaat, wordt altijd contact opgenomen met de patiënt of zijn/haar verzorger, telefonisch of via een huisbezoek.'

2. Kan dit per apotheek verschillen?

'Natuurlijk zijn er een verschillen tussen apotheken. Er bestaat geen standaardapotheek. Een internetapotheek waar de patiënt anoniem is zal meer moeten doen voor verificatie, dan een dorpsapotheek waar iedereen elkaar al decennia kent', aldus Mulkens.

3. Je kunt tegenwoordig ook medicatie afhalen door middel van een medicijnkluis. Hoe werkt dit?

Je kent het misschien wel: na je werkdag red je het niet om je medicijnen op te halen. Gelukkig kun je ook gebruikmaken van een medicijnkluis. Het afhalen door middel van een medicijnkluis is altijd een vanuit een gezamenlijk afspraak tussen de apotheker en de patiënt. Het is te vergelijken met bezorgen.

De automaat bevat de gereedgemaakte en op naam gestelde producten en is geschikt voor artikelen tot een bepaalde grootte. De toegang tot de automaat is zodanig beveiligd dat deze alleen met een code door jou kan worden geopend. De automaat kan zich in, maar ook buiten de apotheek bevinden. Je dient deze service te activeren bij de apotheek.

Ook interessant