Negatief reisadvies: wanneer is een reis noodzakelijk?

Negatief reisadvies: wanneer is een reis noodzakelijk?

Reis alleen naar het buitenland als dit strikt noodzakelijk is, luidt het advies van Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar wanneer geldt een reis als 'noodzakelijk'? 

De meeste landen nemen ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden om te reizen binnen de Schengenzone recent flink beperkt. Het negatieve reisadvies van Buitenlandse Zaken is daarom niet alleen vanwege gezondheidsaspecten, maar ook vanwege getroffen overheidsmaatregelen. 

Wat moet je doen als je een reis op de planning hebt staan? 'Vraag jezelf af of de reis die je wil maken écht nodig is en niet uitgesteld kan worden. Je moet zelf die afweging kunnen maken', zegt een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tegen Radar. 

Ga niet op vakantie

Buitenlandse Zaken is duidelijk over vakantiereizen. 'Dit raden wij af. Een vakantiereis kun je uitstellen en is niet noodzakelijk', zegt de woordvoerder. 

Ben je in het buitenland? 'Ga dan na of je verblijf noodzakelijk is en of je mogelijkheden tot vertrek hebt', stelt het ministerie.

Heroverweeg zakenreizen

Ook als je de grens over moet voor je werk, moet je je afvragen of dit noodzakelijk is. 'Denk na over of je ergens fysiek aanwezig moet zijn, of dat je bijvoorbeeld via een videoverbinding je werk kunt doen', aldus de woordvoerder.

Videobellen: welke apps kun je gebruiken?

Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt wel als 'noodzakelijk verkeer'. Het reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en het goederenvervoer.

Houd rekening met de risico's 

Het advies is dus om alleen te reizen als het écht niet anders kan. Maar het blijft een advies, geen verplichting. 'Of iets noodzakelijk is, is echt aan mensen zelf. Maar realiseer je dat de mogelijkheden om te reizen beperkter worden', zegt de woordvoerder. 

Situaties kunnen snel veranderen, waardoor je niet met zekerheid kunt zeggen dat je aankomt op je bestemming. Hetzelfde geldt voor je terugkeer naar huis. 

Ook interessant