toggle menu

Stappenplan: bezwaar of beroep tegen WOZ-beschikking

Stappenplan: bezwaar of beroep tegen WOZ-beschikking

In januari of februari krijg je als huiseigenaar een WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van je woning, zoals vastgesteld door de gemeente waar je woont. Ben je het niet eens met je beschikking? Volg het stappenplan.

Waar wordt de WOZ-waarde op gebaseerd?

De WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) van je woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2016 is de waardepeildatum 1 januari 2015. De gemeente baseert de waarde van je woning onder meer op de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De WOZ-waarde is belangrijk, omdat er verschillende belastingen en heffingen op zijn gebaseerd.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de schatting van de gemeente. In dat geval kun je er bezwaar tegen maken. Wanneer je bezwaar wordt afgewezen, kun je tegen die beslissing in beroep gaan. Radar helpt je met deze procedures met het onderstaande stappenplan.

Tips bij bezwaar maken / in beroep gaan

In veel gevallen kun je digitaal bezwaar/beroep indienen bij de gemeente. Kijk eerst op de website van de gemeente of deze optie aangeboden wordt. Houd er rekening mee dat je hiervoor je DigiD moet gebruiken.

In het stappenplan hieronder wordt gelinkt naar twee voorbeeldbrieven: een om bezwaar in te dienen, en een om bezwaar in te dienen wanneer jouw bezwaar is afgewezen. In de laatste brief gaat het om een bezwaar waarin om uitstel wordt gevraagd voor de inhoudelijke onderbouwing - deze dien je dan later toe te sturen. Je kunt de passages uit deze brieven ook los gebruiken, al naargelang jouw situatie.

Stap 1: Kan ik nog bezwaar maken?

Bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet binnen zes weken na ontvangst (dagtekening) ingediend worden. Na deze periode vervalt het recht om bezwaar aan te tekenen.

Stap 2: Maak bezwaar (binnen zes weken)

Ben je het niet eens met de geschatte WOZ-waarde? Je kunt zelf bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dat kan met behulp van de voorbeeldbrief 'Bezwaarschrift WOZ'.

Stap 2a: Maak bezwaar en vraag om meer tijd

Heb je meer tijd nodig om je bezwaar voldoende te onderbouwen, dan kun je binnen de termijn ook een pro-formabezwaarschrift indienen. Je geeft hiermee aan in bezwaar te willen gaan, maar vraagt om uitstel voor het aanleveren van de onderbouwing.

Binnen de periode van het door de gemeente verleende uitstel dien je vervolgens een inhoudelijk bezwaarschrift in. Gebruik daarvoor de voorbeeldbrief 'Bezwaarschrift WOZ'.

Stap 3: Wacht op antwoord van de gemeente

De gemeente doet uitspraak over het ingediende bezwaar.

Stap 4: Bezwaar gegrond?

De gemeente stemt in met het ingediende bezwaar en wijzigt de WOZ-waarde.

Stap 5: Bezwaar ongegrond, ga gelijk in beroep

De gemeente wijst je bezwaar af. Je kunt bij de rechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de gemeente.

Stap 5a: Bezwaar ongegrond, vraag om meer tijd

Heb je meer tijd nodig om jouw beroep voldoende te onderbouwen, dan kun je binnen de termijn ook een pro-formaberoepschrift indienen. Je geeft hiermee aan in beroep te willen gaan, maar vraagt om uitstel voor het aanleveren van de onderbouwing. Dit doe je met behulp van de voorbeeldbrief 'Pro forma WOZ-beroepschrift'.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant