toggle menu

Stappenplan: Contractontbinding bij wanprestatie

De wet geeft mogelijkheden tot ontbinding als er sprake is van een wanprestatie door de dienstverlener. Op basis hiervan kan de consument via de volgende stappen zelf zijn contract ontbinden.

Ontbindingsbrief

Dit is een brief waarin de consument aangeeft dat het contract wordt ontbonden.

Deze brief moet aan de volgende punten voldoen:

•    Het probleem moet beschreven worden.

•    Er moet in staan dat er eerder over dit probleem is geklaagd bij de dienstverlener.

•    Er moet een ultimatum in staan waarbinnen de dienstverlener een laatste kans krijgt het probleem op te lossen. Dit ultimatum moet redelijk zijn: bijvoorbeeld 2 weken.

•    Er moet in vermeld staan dat er bewijs is voor de wanprestatie en het is aan te raden om dit bewijs als bijlage van de brief mee te sturen.

•    Het is goed om aan te geven dat u verlangt dat de provider uw telefoonnummer en internetlijn beschikbaar stelt voor overname door een andere telecomaanbieder. De datumdaarvoor is dezelfde dag als het verstrijken van het ultimatum.

Als u gebruik maakt van onze voorbeeld-ontbindingsbrief, dan dient u uw eigen situatie in te vullen op de plekken waar dit aangegeven staat. Deze voorbeeldbrief is niet geldig als ontbindingsbrief als u deze niet aanpast aan uw eigen situatie.

STAP

Verzamelen van bewijs

De consument moet kunnen aantonen dat er sprake is van een wanprestatie. Als het tot een rechtszaak komt, moet de consument met deze bewijzen aantonen dat er sprake is van een wanprestatie.

De consument zou de volgende bewijzen kunnen gebruiken:

•    Verklaringen van mensen die kunnen getuigen dat er telefoonverbinding het niet doet. Het is goed om mensen buiten de eigen familie deze verklaring te laten afleggen. In de rechtszaal worden verklaringen van familieleden meestal niet als betrouwbaar gezien. Het is goed als mensen dit schriftelijk verklaren. Mocht het tot een rechtszaak komen dan is het goed als deze mensen bereid zijn om in de rechtszaal te getuigen.

Voorbeeld (pdf) van een verklaring.

•    Voor internetproblemen kunnen ook verklaringen worden afgelegd door mensen (anderen dan familie) die gezien hebben dat de internetverbinding het niet deed. Ook kan het verzamelen van screenshots (afdrukken van het scherm) dienen als bewijs. Het is wel noodzakelijk dat in de eigenschappen van deze afbeelding de datum vermeld staat waarop de afbeelding is aangemaakt.

STAP

Brief aangetekend verzenden

Het is belangrijk om de ontbindingsbrief aangetekend te verzenden. Dan heeft u namelijk bewijs dat de dienstverlener de brief ook ontvangt.

Als het probleem nog niet is opgelost op de datum die u in de ontbindingsbrief  heeft gesteld, kan het contract als ontbonden worden beschouwd. Ook als u geen bevestiging krijgt van de provider,  is het contract per die datum ontbonden. U bent dan ook niet verplicht om na die datum nog te betalen voor de dienst.

Als het probleem wel wordt opgelost binnen het gestelde ultimatum, dan wordt het contract ook niet ontbonden en bent u dus verplicht om te blijven betalen.

Wat gebeurt er als de provider abonnementsgeld  blijft afschrijven?

Als het bedrijf geld blijft afschrijven dan kan de consument het bedrag laten storneren. Dat kan door vlak na de afschrijving contact op te nemen met de bank. Als het bedrijf vervolgens incasso's gaat versturen kunnen deze ook worden genegeerd.

Het is dan wel verstandig om het incassobureau in te lichten dat er sprake is van een ontbonden contract en dat het dienstverlenende bedrijf dus een fout maakt door incasso's te versturen. Dat kan het beste met een (aangetekende) brief. Het incassobureau kan dat dan aangeven bij het dienstverlenende bedrijf. Die vervolgens de eigen administratie moet checken en de incasso moet intrekken.

Mag ik na de datum van ontbinding gebruik blijven maken van de dienst?

Het kan zijn dat de provider de ontbinding negeert en gewoon doorgaat met het leveren van de dienst. In dat geval zullen ook de facturen en mogelijk de incasso's  blijven komen.

Omdat uw telefoonlijn en internetverbinding pas overgenomen kan worden door een andere provider als de lijn wordt vrijgegeven door de aanbieder die de wanprestatie levert, mag u gebruik blijven maken van een dienst. U kunt namelijk niet overstappen naar een ander voordat uw lijn wordt vrijgegeven. Het kan zijn dat u wel de gebruikskosten moet betalen voor dit gebruik. Hierover zal de rechter uiteindelijk een uitspraak moeten doen.

Rechte rug

Consumenten die voor deze manier van het ontbinden van hun contract kiezen, moeten wel stevig in hun schoenen staan en zich dus niet laten afschrikken door de dreigende taal van de incassobureau's. Dat kan best moeilijk zijn, omdat de bedragen natuurlijk blijven oplopen.

STAP

Kantonrechter

Als de provider en het incassobureau niet tot inkeer komen en de ontbinding niet in orde maken, zal het uiteindelijk tot een rechtszaak komen. De consument wordt dan gedagvaard. Het dienstverlenende bedrijf spant deze zaak aan en uiteindelijk beslist dus de kantonrechter.

STAP

Schriftelijk reageren: verweer

Als de consument een dagvaarding krijgt, moet hij hierop schriftelijk reageren. Ook moet hij het bewijs indienen. In dit verweer kan de consument ook aangeven dat hij geld terug wil voor de maanden dat hij een onbetrouwbare verbinding heeft gehad. Ook hiervoor moeten dan bewijzen worden aangeleverd (voor meer info zie stap 7: Compensatie).

STAP

Rechtszaak

Als het tot een rechtszaak komt dan kan de consument zijn eigen verweer voeren. Het is dus niet noodzakelijk om een advocaat in de arm te nemen. Ook kan hij een familielid of een kennis die goed is in het verwoorden van de zaak vragen om het woord te voeren. Hij kan op dat moment ook gebruik maken van een rechtsbijstandverzekering een jurist of zelfs een advocaat. De consument moet bij het inschakelen van professionele hulp wel rekenen op kosten.

Tijdens deze rechtszaak zal de consument moeten aantonen dat de dienst onbetrouwbaar was en dat er dus een wanprestatie is geleverd. Dat kan dus door de getuigenverklaringen te overleggen en door de getuigen te vragen dit ook in de rechtszaal te verklaren.

Met de aangetekende brief waarin het contract ontbonden wordt, kan worden aangetoond dat er sprake was van een ontbinding en dat de verzonden rekeningen en de incassokosten dus onterecht gemaakt zijn. Het is natuurlijk afhankelijk van de argumenten wat de rechter gaat beslissen.

 

Als de rechter beslist dat het contract rechtmatig is ontbonden, dat de argumenten dus steekhoudend zijn en dat de consument dus terecht het contract heeft ontbonden, dan zijn alle kosten voor de dienstverlener. De consument hoeft dan niets te betalen. De incassokosten niet en alle rekeningen niet. Ook de kosten voor de juridische procedure hoeft dan niet door de consument te worden betaald.

Als de rechter echter beslist dat de argumenten niet steekhoudend zijn en dat er dus geen sprake was van een wanprestatie dan heeft de consument wel een probleem. Deze zal dan alles moeten betalen: de rekeningen, de incassokosten, de juridische kosten. Het abonnement is dan dus niet ontbonden en loopt rechtmatig door. De consument zit dan dus nog steeds aan het abonnement vast.

Hij kan vervolgens het abonnement opzeggen maar heeft dan te maken met de contractduur en een opzegtermijn. Dat is het risico van zelfstandig het contract ontbinden en daarom is het ook cruciaal dat de consumenten die hiervoor kiezen met getuigenverklaringen kunnen aantonen dat er echt een wanprestatie geleverd is.

STAP

Compensatie

Als de consument geld terug wil voor alle maanden dat er geen goede en stabiele verbinding is geweest, kan dat op twee manieren:

1

Op het moment dat de rechter in het voordeel van de consument beslist, zou de consument ook compensatie kunnen vragen voor de maanden dat er geen betrouwbare dienst geleverd is. Dan moet de consument dat aangeven op het moment dat hij reageert op de dagvaarding.

Vervolgens moet de consument dan ook bewijzen aanleveren dat hij recht heeft op deze compensatie. Het kan dan gaan om

- betaalde facturen van de periode dat er een onbetrouwbare dienst geleverd is;

- bonnetjes van een internetcafé;

- een mobiele telefoonrekening omdat de consument niet met de normale telefoon kon bellen.

Emotionele schade claimen kan altijd, maar de rechter zal dit eigenlijk nooit toewijzen.

2

De consument kan zelf een zaak aanspannen om compensatie af te dwingen. Dat is kostbaar want als de consument verliest moet hij ook alle juridische kosten betalen. Het zelf dagen van een bedrijf is ook juridisch wat ingewikkelder en mogelijk heeft de consument hier wel juridische bijstand bij nodig.

Meer over:

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant