toggle menu

Storing bij geldautomaat: wat moet je doen?

Storing bij geldautomaat: wat moet je doen?

Je hebt net veel contant geld op je rekening gestort bij een geldautomaat en dan is er ineens een storing. Wat moet je dan doen en is je geld veilig?

Yvonne stortte eind juni 1150 euro aan bankbiljetten op haar rekening via een geldautomaat. Toen de automaat (afstortautomaat zoals hij officieel heet) tijdens de verwerking ineens een storing aangaf, liep Yvonne bij de ING Bank naar binnen om te vragen of haar storting wel goed verwerkt was. Dat bleek het geval te zijn. Op haar rekeningafschrift blijkt 1150 euro te zijn bijgeschreven.

ING haalt geld van rekening

Tien dagen later merkt Yvonne ineens dat ING 650 euro van haar rekening heeft afgeboekt, met als mededeling 'correctieboeking storting'. 'Ik heb hierover een klacht ingediend en de bank is tot de conclusie gekomen dat ik minder had gestort', aldus Yvonne in haar mail naar Radar.

Wat moet je doen als er ineens storing is aan de geldautomaat?

'Doorgaans hoef je niets bijzonders te doen en gaat het goed', zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. 'Als er toch een storing is dan wordt die meestal automatisch door de bank gedetecteerd en afgehandeld. De meeste afstortautomaten staan binnen of naast bankkantoren. In het geval van een storing kan je er een bankmedewerker bijhalen.'

Beugel adviseert consumenten om de locatie, omstandigheden, datum, tijdstip en eventueel automaatnummer te noteren. Ook kan je een foto van de melding op het scherm maken (indien mogelijk) en is het advies om eventuele bonnen en afschriften te bewaren. Is de automaat 'onbemand'? 'Bel dan direct je eigen bank na het verzamelen van alle informatie en meld de storing.'

Informeert de bank je na de storing?

De bank zal onderzoek doen naar de storing. Als er fouten of afwijkingen worden geconstateerd zal de bank je informeren in een brief, via bankmail of telefonisch. Consumenten die op hun bankafschrift zelf een afwijking constateren, zoals de afboeking bij Yvonne, kunnen een klacht indienen bij de bank.

Wanneer krijg je je geld terug?

'Wanneer er als gevolg van de storing daadwerkelijke fouten of afwijkingen zijn ontstaan, dan zal het onderzoek al gauw een week of langer in beslag nemen', zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. Hij zegt dat dit ook afhangt van de omstandigheden en gevolgen van de storing en ook verschilt de tijdspanne per bank. 'Als een klant bij zijn bank een klacht indient over een storing dan mag hij binnen zes weken een antwoord verwachten.'

Eigen automaten van banken verdwijnen

Je kan nu alleen nog geld storten bij ABN AMRO, Rabobank en ING bij een afstortautomaat. Nederland gaat dit jaar en volgend jaar over op de gele Geldmaat, maar geld storten is bij de Geldmaat niet mogelijk op het moment van schrijven. Afstortautomaten in Nederland worden steekproefsgewijs door De Nederlandsche Bank gecontroleerd.

Reactie ING

ING wil niet reageren, 'omdat het gaat om een individuele klant' en 'daar doet de bank geen uitspraken over'. Wel heeft ING na vier weken Yvonne schriftelijk laten weten dat de 650 euro, uit coulance, wordt teruggeboekt naar haar rekening.

Lees ook wat je moet doen als je bij een geldautomaat staat en er komt geen geld uit de automaat.

Meer over:

Ook interessant