Verhuren via Airbnb: wat mag wel en wat mag niet?

Verhuren via Airbnb: wat mag wel en wat mag niet?

De Raad van State heeft een nogal ingewikkelde uitspraak gedaan over de verhuur van woningen in de gemeente Amsterdam. Een Amsterdamse vrouw is vrijgesproken van een boete van 6000 Euro voor illegaal verhuren via Airbnb. Tegelijkertijd zegt de Raad van State dat Airbnb-verhuurders ten alle tijden een vergunning nodig hebben. 

Wat mag er nu wel en niet? Advocaat Caspar Janssens van Ploum Rotterdam Law Firm: 'Voor het verhuren van een woning aan toeristen heb je een vergunning nodig, omdat je dan volgens de Huisvestingswet een woning aan de woningvoorraad onttrekt. Bij de Gemeente Amsterdam kon je een ontheffing van een vergunning aanvragen voor het verhuren van je woning. Dat is makkelijker dan een vergunning aanvragen, omdat je alleen maar melding bij de Gemeente moest maken. De Gemeente Amsterdam deelt boetes uit aan mensen die hun huis aan toeristen verhuren zonder vergunning of vrijstelling. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat niet kan. De Gemeente ging met het verlenen van vrijstellingen namelijk in tegen de Huisvestingswet en dat mag niet.'

Strenger beleid

Na de uitspraak van de Raad van State kunnen gemeenten strenger beleid voeren op de verhuur van woningen aan toeristen. 'De Gemeente Amsterdam vecht al jaren tegen de enorme verhuur van woningen aan toeristen en zij zien dit als een belangrijke kans. Ze kunnen nu strenge regels gaan opleggen voor het afgeven van een vergunning om je huis via Airbnb te verhuren. Verhuur via Airbnb zal niet direct verboden worden, maar het kan wel worden gereguleerd.', aldus Janssens.

Gevolgen voor jou als verhuurder

Deze uitspraak heeft volgens Janssens ook gevolgen voor verhuurders. 'Gemeenten waarin een woningtekort is en die veel last hebben van verhuur via Airbnb zullen regels opstellen om de verhuur aan banden te leggen.' Wil jij graag je huis verhuren? Janssens heeft voor jou de volgende tips: 'Kijk in de Huisvestingsverordening van jouw gemeente om te kijken welke regels je gemeente hanteert. Zo voorkom je het risico op een boete. Houd ook in de gaten welke nieuwe regels de gemeente eventueel verder oplegt voor de verhuur van huizen aan toeristen.'

Ook interessant