Verhuurder betaalt borg niet terug? Dit zijn de regels

Verhuurder betaalt borg niet terug? Dit zijn de regels

Je hoort het maar al te vaak: verhuurders die de borg niet terugbetalen om tal van vage redenen. En soms krijg je als huurder er ook nog een claim bovenop, terwijl je het brandschoon en in dezelfde staat hebt achtergelaten. Maar hoe kun je dit voorkomen? Radar zet de regels op een rijtje.

Fijn! Een nieuwe woning! Maar voordat je je euforisch de kleuren op de wanden én de bijpassende bank al inbeeldt, loont het om op de hoogte te zijn van de onderstaande regels.

'Borg is toegestaan, behalve als het bedrag onredelijk hoog is'

Het is gebruikelijk dat een verhuurder een waarborgsom vraagt. Rijksoverheid meldt dat het mag van de wet, 'behalve als het bedrag onredelijk hoog is'. Er bestaan echter geen regels met betrekking tot hoe hoog de borg mag zijn. ‘De rechter ziet een waarborgsom van maximaal drie maanden kale huur nog als redelijk. Wanneer de woning niet beschadigd is, moet de verhuurder de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst terugbetalen.'

Verbod bemiddelingskosten

Ook is het goed om te weten dat een bemiddelaar geen bemiddelingskosten aan de huurder mag vragen als hij woningen aanbiedt van een verhuurder. Hij werkt volgens de wet dan in opdracht van de verhuurder. 'Een bemiddelaar mag alleen kosten rekenen als je hem vraagt een kamer of woning te zoeken die geen deel uitmaakt van zijn eigen woningaanbod', zo vermeldt de website van Rijksoverheid. Als hij de woning al aanbiedt op kantoor, online of in advertenties, mag het dus niet.

Bemiddelingskosten kunnen bijvoorbeeld ook administratie-, advies-, commissie-, makelaars- of verhuurkosten worden genoemd. Ook in dit geval zijn het gewoon bemiddelingskosten en geldt het verbod dus. Hier kun je vinden hoe je onterecht betaalde bemiddelingskosten tot vijf jaar terug kan terugkrijgen.

Opnamestaat van huurwoning

Het Juridisch Loket meldt dat je je huurwoning altijd in dezelfde staat achter dient te laten als omschreven in de opnamestaat. Dit is een beschrijving van hoe de woning eruitziet als je de huurovereenkomst tekent.

Dit houdt in dat je veranderingen die je zelf aanbrengt, weer terug moet brengen in de oude staat. Zo moet je bijvoorbeeld oude gordijnrails en plankjes weer ophangen. Dit hoeft echter niet als je vooraf toestemming hebt gekregen van de verhuurder. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging. Je dient je tevens te houden aan andere afspraken over de oplevering van je woning, conform de huurovereenkomst.

Maak foto's terwijl je de opnamestaat naloopt

Aan de hand van de opnamestaat kan de verhuurder je borg inhouden als er schade aan de woning is. Jij hebt dan ook recht op een document waarin de huidige staat van de woning is omschreven.

Ook is het slim om tijdens een inspectie het document te doorlopen met de verhuurder en foto's te maken. Een audio-opname die met toestemming van de andere partij is gemaakt, kan achteraf ook goed van pas komen.

Vergoeding voor grote veranderingen in huurwoning

Als je grote veranderingen aanbrengt, kun je een vergoeding vragen aan de verhuurder, meldt het Juridisch Loket. Zorg wel dat je alles vastlegt en ga hierover in gesprek.

Er bestaat echter ook zoiets als een wegbreekrecht. Dit houdt in dat je grote veranderingen ook weer kan terugdraaien als de verhuurder geen vergoeding wilt geven. Bij grote veranderingen die de woning verbeteren, wilt de verhuurder doorgaans niet dat je het weghaalt. Je moet de woning hoe dan ook onbeschadigd achterlaten.

Wat als er geen opnamestaat is?

Als er geen opnamestaat is, moet de woning in dezelfde staat worden achtergelaten als toen je de huurovereenkomst aanging. Zonder opnamestaat ligt de bewijslast echter bij de verhuurder als je na 1 augustus 2003 een huurovereenkomst hebt gesloten. Als de overeenkomst vóór deze datum is getekend, moet jij dit als huurder bewijzen.

Slijtage huurhuis hoef je niet te herstellen

Slijtage door het gebruik van de woning, hoef je niet te herstellen. Spullen slijten nou eenmaal en dat geldt ook voor woningen.

Verhuurder mag kosten in rekening brengen voor herstel

Een verhuurder mag dus kosten in rekeningen brengen (verrekenen met de borg) voor herstel als de bovenstaande regels worden nageleefd. Wel moet er duidelijk worden aangegeven wat er precies moet worden hersteld. Ook moet je de tijd krijgen om het zelf te herstellen.

Ten slotte moeten de in rekening gebrachte kosten redelijk zijn. 'De verhuurder mag bijvoorbeeld niet de kosten van een nieuwe deur in rekening brengen als je alleen de handgreep moest vervangen', aldus het Juridisch Loket. Een verhuurder mag ook je borg inhouden als je een betalingsachterstand hebt. 

Als de regels niet in acht worden genomen, kun je juridisch advies inwinnen bij een advocaat of het Juridisch Loket. Je kunt tevens gebruikmaken van deze voorbeeldbrief om je borg terug te krijgen.

Uitzending

Radar besteedde eerder al aandacht aan vervelende situaties met verhuurders.

Huurcontract voortijdig opgezegd door verhuurder | Radar checkt

Ook interessant