toggle menu

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), wat moet je weten?

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), wat moet je weten?

Als je ergens solliciteert voor een nieuwe baan of stage, kan het zijn dat de werkgever vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring bepaalt mede of je wel of niet wordt toegelaten tot die functie. Ook voor andere zaken kan een VOG vereist zijn, zoals een visum of verblijfsvergunning. Het is dus van belang om te begrijpen wat een VOG is, waar het op wordt beoordeeld en wat de gevolgen zijn als je er geen krijgt. 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 

De partij waarbij je een VOG moet aanvragen, is screeningsautoriteit Justis. Dit is ook de enige partij die gaat over de beoordeling van je aanvraag.

VOG aanvragen bij Justis

De aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag kan digitaal of schriftelijk bij Justis. Je werkgever of organisatie laat aan jou weten op welke manier de VOG ingeleverd moet worden. 

Als je de VOG digitaal moet aanvragen, zet je werkgever of organisatie de eerste stap. Die zet de VOG voor je klaar, waarna je een mail krijgt van Justis. Je moet dan stappen volgen in die mail en de aanvraagprocedure afronden via DigiD. Een digitale aanvraag van een VOG kost €33,85.

Een schriftelijke VOG moet je aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Het aanvraagformulier dat je hiervoor nodig hebt, krijg je van de organisatie die de VOG van je vraagt. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaal je €41,35.

Justis waarschuwt voor commerciële partijen die VOG's aanbieden. Het gaat hier om tussenpartijen. De aanvraag verloopt alsnog via Justis, dus je betaalt alleen maar extra voor dezelfde dienst. 

Als je een VOG hebt aangevraagd, ontvang je de beoordeling binnen één tot vier weken per post op je woonadres. Deze komt altijd alleen terecht bij jou en niet bij je werkgever.

Strafblad als belangrijkste controlepunt

Waar Justis vooral naar kijkt als je een VOG aanvraagt, is of je een strafblad hebt. Wie geen strafblad heeft, krijgt altijd een VOG. Wat houdt een strafblad precies in?

De organisatie waarvoor je de VOG hebt aangevraagd, geeft het doel van de aanvraag aan. Als je een strafblad hebt, beoordeelt Justis of de gepleegde strafbare feiten relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Sommige strafbare feiten vormen namelijk een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Een forse snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld van belang zijn als je taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank. 

Een strafblad hoeft dus niet per definitie te betekenen dat je geen VOG krijgt. Justis maakt een belangenafweging. Wat weegt zwaarder: het belang van de aanvrager bij het krijgen van de VOG of het risico voor de samenleving als de VOG wordt afgegeven? Justis kijkt hierbij onder andere naar hoe vaak de aanvrager met justitie in aanraking is gekomen, hoe ernstig de feiten zijn en hoe lang geleden de feiten zijn gepleegd

Meer over hoe Justis VOG-aanvragen beoordeelt.

Als je geen VOG krijgt

In sommige branches is een VOG wettelijk verplicht. Zonder VOG kun je bijvoorbeeld niet in het onderwijs, de kinderopvang en de taxibranche werken. Over het algemeen geldt de verplichte VOG als je werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare mensen, met geld of kostbare goederen of in een functie bij de overheid. 

Voor andere beroepen of sectoren bepaalt je werkgever of een VOG vereist is. Hierbij geldt nog steeds: krijg je de VOG niet, kun je hier niet aan de slag. 

Ook kan een visum worden geweigerd als je geen VOG krijgt. Regel je visum voor het boeken of voor vertrek, zodat je weet of een eventuele VOG-afwijzing hier invloed op heeft. 

Op de website van Het Juridisch Loket staat wat een afwijzing van een VOG allemaal tot gevolgen kan hebben.

Bezwaar aantekenen

Is je VOG afgewezen en ben je het hier niet meer eens? Met deze voorbeeldbrief van Het Juridisch Loket kun je bezwaar aantekenen. 

Krijg ik een VOG? Doe de check

Met de Justis VOG-check kun je zien hoe groot de kans is dat je een VOG krijgt.

Meer informatie over de VOG vind je bij de veelgestelde vragen van Justis.

Meer over:

Ook interessant