Vraag het Antoinette: BSO verlengt openingstijden

Ariane en Walter maken gebruik van de buitenschoolse opvang voor hun twee kinderen. De BSO heeft per augustus de openingstijden met een half uur verlengd, maar de ouders willen hiervoor niet betalen. Ze maken er geen gebruik van en bovendien staat het niet in de overeenkomst die ze met de BSO hebben.

Omdat de ouders niet betalen, zegt de BSO de overeenkomst per 1 januari op. Mag de BSO zo maar de openingstijden verruimen en de overeenkomst opzeggen?

De BSO kan niet zomaar eenzijdig de overeenkomst voor de opvang van twee kinderen wijzigen. Ze moeten eerst een duidelijke nieuwe overeenkomst aanbieden. Daarom moeten ze de betaalde extra uren terugbetalen aan Ariane en Wouter.

De BSO mag wel de overeenkomst per 1 januari opzeggen, omdat er voor beide partijen een opzegtermijn is van twee maanden.

Meer over:

Ook interessant