toggle menu

Vraag het Antoinette: Gebroken distributieriem

Franca Buitenweg stelt tijdens haar vakantie in Oostenrijk vast dat de distributieriem van haar auto gebroken is. Een zeer vervelend euvel dat aanzienlijke schade aan haar motor heeft veroorzaakt. Twee jaar daarvoor is de distributieriem vervangen en gezien het aantal kilometers dat met de auto is gereden, was de riem nog niet op tweederde van de gebruikelijke levensduur. Ondeugdelijk materiaal, oordeelt Franca. Ze wil dan ook terugbetaling van de kosten, zo'n 1200 euro

Enig navragen leert ons dat Franca de kapotte distributieriem heeft achtergelaten in Oostenrijk. Dat is heel spijtig. Alleen aan de hand van dit bewijsmateriaal had kunnen worden vastgesteld of het inderdaad een ondeugdelijke riem betreft. Na de garantietermijn ligt de bewijslast voor ondeugdelijkheid namelijk niet meer bij de ondernemer, maar bij de consument. Omdat de oorzaak van het breken van de riem niet meer vast te stellen is, heeft Franca geen kans meer om de door haar gemaakte kosten terug te krijgen.

Ook interessant