Vraag het Antoinette: Inzien medisch dossier

Vraag het Antoinette: Inzien medisch dossier

Janneke van der Sluis maakt een afspraak met haar huisarts om een kopie te vragen van haar medisch dossier. Hij wil dat echter niet geven. Janneke vraagt zich dan ook af: ‘Heb ik het recht om mijn eigen medisch dossier in te zien?’

In de wet staat dat de huisarts voor elke patiënt een dossier moet bijhouden met gegevens over gedane onderzoeken, medicijnen die hij heeft geslikt en op dit moment slikt, opnames in het ziekenhuis et cetera. 

In principe heb je het recht om jouw eigen dossier in te zien, behalve de informatie die in vertrouwen door derden aan de huisarts is doorgegeven. Je mag het originele dossier echter niet mee naar huis nemen. De huisarts moet je wel een kopie meegeven als je dat graag wilt. Hij mag daar een kleine vergoeding voor rekenen. Mocht de huisarts geen kopie willen maken, dan kan je je wenden tot de klachtencommissie of het tuchtcollege. 

Meer over:

Ook interessant