toggle menu

Vraag het Antoinette: Opeens klant van een andere firma

Bert Brouwer neemt al jaren energie af bij een bepaalde energiefirma. Alles gaat goed en hij heeft nooit te klagen over de service van het energiebedrijf. Recentelijk kreeg hij echter een brief dat het bedrijf is overgenomen door een andere firma. Berts klantgegevens worden overgenomen door het nieuwe bedrijf en hij is plots klant van een andere firma.

Bert wil dit helemaal niet. Kan hij nu rechtmatig zijn abonnement opzeggen?

Je zou denken dat overname door een andere firma je het recht geeft om op te zeggen. Toch ligt dit anders. Als de voorwaarden gelijk blijven, mag je niet zomaar opzeggen. Bert zal moeten wachten tot het einde van zijn contractperiode om op te kunnen zeggen en voor een andere leverancier te kiezen.

Het verhaal wordt anders als het nieuwe bedrijf de voorwaarden wijzigt; dan ben je altijd gerechtigd om tussentijds op te zeggen.

Ook interessant