toggle menu

Wat als je in coronatijd een uitvaartverzekering wil afsluiten?

Wat als je in coronatijd een uitvaartverzekering wil afsluiten?

Radar kreeg verschillende vragen binnen over uitvaartverzekeringen. Vooral nu het coronavirus om zich heen grijpt, krijgen we meer vragen over of je voor een verzekering geweigerd mag worden bij ziekteverschijnselen. 

Radar zocht contact met consumentenjurist Maryse Oranje en uitvaartverzorger Monuta. Zij geven in dit artikel antwoord op de vraag of je voor een verzekering geweigerd mag worden. Ook lees je hoe verzekeraars aanvragen van een uitvaartverzekering behandelen.

Geen uitvaartpolis vanwege mogelijke coronabesmetting

Jean de Jong (55) wilde zijn polis bij Monuta weer activeren. Na een verhuizing wilde hij het zekere voor het onzekere nemen. Als Jean de achterstallige premie vanaf ongeveer vorig jaar oktober zou betalen dan zou het mogelijk weer geactiveerd kunnen worden. Maar uiteindelijk kreeg hij te horen dat men het niet wilde doen vanwege een mogelijke corona besmetting. Er werd hem verteld dat ze hem niet accepteren vanwege het ziek thuiszitten.

Jean is werkzaam op een kinderdagverblijf, maar zit ziek thuis omdat hij corona symptomen heeft. Afgelopen maandag is dat vastgesteld door de huisarts. Dit was niet met zekerheid vastgesteld op het moment dat Jean belde met Monuta. 'Als individu wordt je geïsoleerd voor iets waar je niks aan kunt doen. Op basis van aannames wordt er 'nee' gezegd. Je kunt bij wijze van spreken je uitvaart niet regelen. Dat vind ik nogal wat!', vertelt Jean de Jong. Mag je zomaar geweigerd worden als het vermoeden van corona bestaat?

Geen acceptatieplicht

Verzekeraars hebben wettelijk geen acceptatieplicht. Zo kunnen zij in de meeste gevallen je weigeren als je bijvoorbeeld terminaal ziek bent. Bij de meeste ziektes is het wel mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Eerst is een gezondheidsverklaring dan nodig. Aan de hand daarvan zal de verzekeraar in kwestie bepalen of iemand wel of niet voor een verzekering in aanmerking komt.

Hogere premie voor zieken

Mensen die ziek zijn zullen hoogstwaarschijnlijk meer premie moeten betalen dan mensen die niet ziek zijn. Toch zijn er ook uitvaartverzekeraars die een verzekering aanbieden zonder dat je een gezondheidsverklaring hoeft af te geven. Echter hanteren ze vaak de carenzjaren. Dat betekent dat de verzekeraar een periode van bijvoorbeeld drie jaar hanteert, vanaf het moment van afsluiten van de polis, waarin er niet uitgekeerd wordt als je overlijdt binnen die periode. 

Verzekeraars doen een risico-inschatting

We nemen de proef op de som en besluiten als consument Monuta te bellen. Aan de telefoon wordt gezegd dat als het vermoeden bestaat dat iemand corona heeft je even goed wel een verzekering kan afsluiten. Het ligt aan de omstandigheden en de achterliggende gezondheidskwalen. Hoe kan het dat de ene persoon wel terecht kan voor een uitvaartverzekering en de andere niet?

Weigeren op basis van hoog risico

Consumentenrechtadvocaat Maryse Oranje, Lexence advocaten, legt uit: 'Het antwoord van verzekeraars is heel verschillend. Verzekeraars kunnen een risico inschatting doen. Als daarbij wordt ingeschat dat er een te groot risico is op ziekte kunnen ze mensen weigeren. Dat geldt ook voor corona. Soms is er ook sprake van een wachttijd. Dit betekent dat bijvoorbeeld het eerste jaar geen of minder wordt uitgekeerd. Ook daar houden ze rekening mee.'

Wat moet je doen als je wordt geweigerd?

'Je hebt altijd de verplichting om de vragen bij de verzekeraar naar waarheid in te vullen, dus doe dat ook. Als je niet terecht kan bij de ene verzekeraar probeer het dan bij een andere. En als je corona vrij bent kun je natuurlijk weer een poging wagen', vertelt Maryse Oranje.

Reactie Monuta

Naomi Samson, woordvoerder Monuta, vertelt: 'Bij het aanvragen van een uitvaartverzekering vullen mensen een gezondheidsverklaring in en beantwoorden zij een aantal gezondheidsvragen. In deze vragen is geen referentie opgenomen naar corona.

Wetenschappelijk onderzoek

Of iemand nu het coronavirus heeft maakt niet uit voor de gezondheidsverklaring en is geen onderdeel van de gezondheidsvragen. Een gezondheidsverklaring is gebruikelijk bij elke vorm van levensverzekering. Denk bijvoorbeeld ook aan de levensverzekering die je mogelijk bij een hypotheek sluit. Bij uitvaartverzekeringen doen we dat ook. De beoordeling van de gezondheidsverklaring is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken die door een medicus zijn vertaald naar de te verzekeren risico’s.

Beoordelingen berusten op gemiddelden

Het coronavirus is door de huidige medici beoordeeld en behoort tot een variant op eerdere virussen (Sars). Ook een dergelijk virus is in de afgelopen jaren nooit als blokkerend issue voor acceptatie van een verzekering gebruikt. Het coronavirus is dit dus ook niet. Met de beoordeling van de gezondheidsverklaring kunnen we ook mensen - ondanks dat ze een aandoening hebben - toch verzekeren voor hun uitvaart. Het is in die gevallen vaak zo dat er wel een hogere premie moet worden betaald.

Heeft iemand het coronavirus, dat hoeft geen toeslag betaald te worden (als er geen andere aandoeningen zijn ingevuld). De beoordelingen zijn gebaseerd op gemiddelden en worden niet individueel bepaald. 

Wat als je je uitvaartverzekering weer wil activeren na stopzetting?

Als iemand de uitvaartverzekering ooit heeft stopgezet, heeft verzuimd te betalen of als deze is geroyeerd en de verzekering daarna zou willen activeren, zal er gevraagd worden naar de gezondheid van de aanvrager. Heeft iemand in de periode tussen het stopzetten en activeren andere aandoeningen of ziektebeelden gehad? Dan zal op basis daarvan een voorstel voor de premie worden gedaan.

Monuta Uitvaartfonds

Het is afhankelijk van de aard van de aandoening of de combinatie met andere ziektebeelden, of sprake zal zijn van een premieverhoging. Het kan ook voorkomen dat iemand helaas niet verzekerbaar meer is. In dat geval hebben we ook een alternatieve oplossing: het Monuta Uitvaartfonds. Hierin is het mogelijk vanaf duizend euro een bedrag te storten en dit definitief te reserveren voor de uitvaart. Later kan er telkens een bedrag van vijfhonderd euro of meer bijgestort worden. Er is geen medisch acceptatieproces voor deze mogelijkheid nodig.

Monuta streeft ernaar om voor iedereen de uitvaart financieel mogelijk te maken. 'Want wij vinden dat iedereen een afscheid verdient dat bij hen past. Ook tijdens de coronacrisis doen we er alles aan om dit mogelijk te maken.' 

Lees hier meer over hoe Monuta omgaat met haar naturaverzekering.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant