toggle menu

Afwijzing serviceabonnement tussenpersoon

Heeft je tussenpersoon een serviceabonnement aangeboden op je lopende hypotheek of polis en wens je daar geen gebruik van te maken? Stuur dan deze brief naar je tussenpersoon. De brief is opgesteld door Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs.

Voorbeeldbrief

Betreft: Uw aanbod voor een serviceabonnement op mijn lopende hypotheek/polis.

 

Geachte ,

Ik heb via uw advieskantoor een " data-placeholder=":Invullen wat van toepassing is" data-type="AtFormfield">:Invullen wat van toepassing is (Bijvoorbeeld hypotheek, levensverzekering, bankspaarproduct, betalingsbeschermer, overlijdensrisicoverzekering, individuele arbeidsongeschiktheidverzekering, uitvaartverzekering) afgesloten waarover ik ook provisie heb betaald.

U heeft mij op deze lopende polissen een serviceabonnement  aangeboden. Ik ben tevreden met de huidige dienstverlening en heb geen behoefte aan de door u aangeboden aanvullende diensten. Ik laat u hierbij weten dat ik daarom geen gebruik wil maken van het aangeboden serviceabonnement.

Ik ga ervan uit dat u mij de diensten blijft leveren die uit uw WFT zorgplicht voortvloeien. Dat wil zeggen dat ik van u verwacht dat u mij de navolgende diensten levert, zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen:

·       u informeert mij tijdig over wezenlijke wijzigingen in de productinformatie die voor mij essentieel is, zoals  wijzigingen in productvoorwaarden. Tijdig houdt in dat ik dan nog voldoende tijd heb om naar aanleiding van die informatie eventueel actie te ondernemen, zoals het inwinnen van advies;

  • u informeert mij over nieuwe wet- en regelgeving die voor mij ten aanzien van de gesloten hypotheek/verzekering relevant  is;
  • u beantwoordt mijn vragen over het oorspronkelijke advies;
  • u geeft bij wijziging mijn gewijzigde  klantgegevens door aan de aanbieder;
  • indien ik een overlijdensrisicodekking  heb afgesloten,  draagt u zorg voor melding van overlijden.

Verder ga ik ervan uit dat u mij ook over de navolgende zaken ten aanzien van uw dienstverlening informeert:

  • wijzigingen in uw NAW-gegevens of andere wijzigingen ten aanzien van uw organisatie die voor mij van belang zijn in het kader van uw bereikbaarheid  en aansprakelijkheid;
  • wijzigingen in de informatie die u mij verstrekt heeft over uw dienstverlening.

 

Graag ontvang ik van u een bevestiging dat u mijn beslissing in goede orde heeft ontvangen en dat u bovengenoemde werkzaamheden zonder extra kosten voor mij zult uitvoeren.

Indien van toepassing (bij doorlopende provisie):Ik betaal aan u op mijn polis(sen) ook doorlopende provisie. Ik ga er van uit dat u mij in de bevestiging op deze brief ook benoemt welke diensten u mij daarvoor levert.

Indien van toepassing (bij opzeggen klantrelatie door adviseur):

Ik wijs u er op dat u verplicht bent bij het verbreken van de klantrelatie mij de wettelijke zorg te leveren, zolang ik geen nieuwe adviseur heb. (bij doorlopende provisie) Bovendien bent u verplicht mij de dienstverlening te leveren waarvoor  u aangeeft doorlopende provisie te ontvangen, zolang u die provisie ontvangt.

 

Met vriendelijke groet,

Ook interessant