Bezwaar op basis van schriftelijkheidsvereiste

Ben je telefonisch benaderd om een overeenkomst aan te gaan en zit je nu aan een abonnement vast, terwijl je nergens een handtekening hebt gezet? Deze brief kun je gebruiken om bezwaar te maken.
(NB deze brief is in oktober 2014 opgesteld.)

Voorbeeldbrief

Afzender:

Aan:

,

Referentie:

Geachte heer / mevrouw,

Ik ontving uw van .

Ik heb echter nooit een overeenkomst met u gesloten en wens geen diensten van u af te nemen. U heeft mij telefonisch benaderd met de vraag of ik een overeenkomst wilde sluiten, maar op grond van artikel 6:230v lid 6 BW kan een overeenkomst als de onderhavige alleen schriftelijk worden aangegaan (of indien is voldaan aan de vereisten van artikel 6:227a BW). Dat is hier niet het geval.

Hierdoor is niet voldaan aan het hierboven genoemde schriftelijkheidsvereiste. U bent er dan ook onterecht van uit gegaan dat er sprake is van een rechtsgeldig gesloten overeenkomst.

Nu er geen overeenkomst tot stand is gekomen ben ik ook niet verplicht om uw rekening(en) te betalen.

(Optioneel, indien er al betaald is:) Ik verzoek en voor zover nodig sommeer u het door mij betaalde bedrag binnen tien dagen na de datum van deze brief terug te betalen door overmaking op rekeningnummer ten name van .

(Optioneel, indien sprake is van omzetting vanaf een andere leverancier/aanbieder:) Ik ga ervan uit dat u ervoor zorgt dat ik zo snel mogelijk weer via mijn oude aanbieder kan . Mochten er kosten verbonden zijn aan de omzetting naar mijn oude aanbieder, dan komen die voor uw rekening.

Graag ontvang ik uw bevestiging van bovenstaande.

Met vriendelijke groet,

Ook interessant