Bezwaar tegen sommering na parkeerboete Pula Parking

Naar aanleiding van onze items over Kroatische parkeerboetes en aanmaningen heeft het Europees Consumenten Centrum op ons verzoek een voorbeeldbrief opgesteld. Deze dient als leidraad en kun je aanpassen aan je  persoonlijke situatie. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Verstuur de brief per e-mail en eventueel per gewone post. Bewaar een kopie voor jezelf.

VoorbeeldbriefOnderwerp: bezwaar sommering n.a.v. boete Pula Parking

 ontving ik een brief van  waarin u in opdracht van Pula Parking mij sommeert het bedrag van €  te betalen. Naast de parkeerkosten, worden er kosten berekend voor . Middels dit schrijven laat ik u weten het oneens te zijn met de hoogte van de vordering.

Parkeersom

Vordering onjuist

Graag verwijs ik u naar de uitspraak 11 P1-3/2019-2 van de rechtbank in Pula waarin een Kroatische rechter bepaalt dat Pula Parking onterecht kosten in rekening brengt voor o.a. vertaling van documenten, correspondentie en het bepalen van de kentekenhouder. Deze gerechtelijke uitspraak onderschrijft dat de hoogte van de door u aan mij toegezonden vordering onjuist is. Ook staan deze kosten niet in redelijke verhouding tot de claim.

Verzoek tot correctie of nietig verklaren van vordering

. Op grond van de uitspraak een schriftelijke bevestiging te sturen. Ik ga ervan uit dat u verdere invorderingsmaatregelen staakt totdat deze kwestie is opgehelderd.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
 


 

 

Bijlage(n)

  • Eventueel kopie brief gerechtsdeurwaarder
  • Eventueel kopie boete Pula Parking
  • Eventueel kopie van eerdere correspondentie

Ook interessant