Bezwaarschrift WOZ

Ben je het niet eens met jouw ontvangen WOZ-waarde? Je kunt zelf bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dat kan met dit formulier.

Bron voorbeeldbrief: Vereniging Eigen Huis

Voorbeeldbrief

Aan de gemeenteambtenaar belast met de Wet WOZ

Gemeente

Betreft: bezwaarschrift tegen de vaststelling van de waarde van mijn huis in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken volgens beschikkingsnummer   gedateerd .

Geachte heer, mevrouw,

Ondergetekende maakt bezwaar tegen de door u op vastgestelde waarde van mijn huis per 1-1-2019. Een kopie van de beschikking heb ik als bijlage 1 bijgevoegd.

De vastgestelde waarde bedraagt volgens de beschikking € ,-. De waardepeildatum is 1-1-2019. Bij verkoop op of rond die datum zou mijn huis beslist dat bedrag niet hebben opgebracht.

In de maanden rond 1 januari 2019 is er een aantal woningen in onze wijk verkocht voor prijzen tussen € ,- en € ,- (bijlage 2). Deze woningen zijn zeer goed te vergelijken met mijn huis, qua oppervlakte, inhoud, staat van onderhoud en ligging (zie bijlage 3).

De woningen waarmee de gemeente mijn woning heeft vergeleken zijn niet goed vergelijkbaar vanwege .

Ik ben al met al van mening dat mijn huis bij verkoop op of rond de waardepeildatum

,- zou hebben opgebracht. Ik verzoek u dan ook de waarde van mijn woning opnieuw vast te stellen en nodig u hierbij uit mijn woning te taxeren. Tevens verzoek ik vergoeding van kosten in verband met behandeling van mijn bezwaar overeenkomstig artikel 7.15 AWB.

Indien u voornemens bent mijn bezwaar (gedeeltelijk) af te wijzen, zou ik graag gehoord willen worden.

Hoogachtend

…………………

Bijlagen:

1. Kopie van de WOZ-beschikking

2. Opgave van gerealiseerde verkopen van vergelijkbare huizen in de buurt omstreeks waardepeildatum.

3. WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2019 van vergelijkbare woningen

Ook interessant