toggle menu

Brief aan het incassobureau, scenario 2

Advocaat mr. Pim de Vos heeft deze brief geschreven die je naar een incassobureau kunt sturen indien je een incasso krijgt voor een dienst die je inmiddels hebt beëindigd.

NOTA BENE: Bewaar bewijs van verzending en ontvangst van je aangetekende brief en/of fax met de bijlagen. E-mailen mag ook, maar dan loopt je het risico dat je de ontvangst niet kunt bewijzen.

Voorbeeldbrief

,

Betreft: uw brief/factuur/aanmaning met referentienummer*

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van bovengenoemde correspondentie van uw kant bericht ik u als volgt. In het verleden heb ik inderdaad een overeenkomst met uw opdrachtgever gehad. Deze heb ik echter per opgezegd. Een kopie/bevestiging van de opzegging** is als bijlage bij deze brief gevoegd. Dit betekent volgens mij dat ik uw opdrachtgever niets meer verschuldigd ben.

Als u de vordering desalniettemin handhaaft, zie ik graag de onderliggende stukken die bewijzen dat mijn opzegging niet op tijd of onvolledig is geweest van u tegemoet.

Overigens ben ik niet gediend van de intimiderende toon van uw correspondentie, die overigens ook in strijd is met de gedragscode van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen). Daarin is voorgeschreven dat debiteuren uitsluitend op gepaste wijze benaderd worden zonder dat bedreigende en/of intimiderende methoden worden gebruikt. Ik verzoek u derhalve uw toon te matigen en op correcte wijze te communiceren. (Deze alinea slechts indien van toepassing).

Ik ga er vanuit dat deze kwestie hiermee is afgedaan, dan wel dat ik binnen een week na heden van u de bewijsstukken ontvang waaruit blijkt dat en waarom ik toch iets verschuldigd zou zijn.

Hoogachtend,

(* = Gebruik welke van toepassing is)

(** = Sluit bewijsstukken bij)

Ook interessant