toggle menu

Compensatie vragen bij storing telecomprovider

Telecomaanbieders zijn vanaf 1 juli 2017 verplicht om je te compenseren als er langer dan 12 uur een storing was bij bij mobiele en vaste internet-en telefoondiensten. Gebruik deze voorbeeldbrief om de compensatie aan te vragen.

Deze voorbeeldbrief is beschikbaar gesteld door de ConsuWijzer.

Voorbeeldbrief

Afzender

Aan

Onderwerp: Uitbetaling compensatie bij storing telecomdiensten

Geachte,

Op heeft er een storing plaatsgevonden op het volgende adres: . Met deze brief vraag ik u om uitbetaling van de compensatievergoeding.

Wat is het probleem?

Gedurende de periode van heb ik geen  geleverd gekregen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een storing langer dan 12 uur, heb ik recht op een compensatievergoeding. Dit staat in art. 3.15 van de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen. U kunt deze vinden op de website www.wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website van de ACM.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per . En ik verzoek u om het verschuldigde bedrag uit te betalen op mijn rekeningnummer  binnen .

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de . Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

Ook interessant