toggle menu

Dossier telecomprovider opvragen

Heb je niet alle gegevens meer compleet van alle oude abonnementen? Vraag aan de hand van de volgende brief je dossier op bij de telecomprovider.

Deze voorbeeldbrief hoort bij de uitzending over geld terugvragen voor je 'gratis' mobiele telefoon. Lees daar ook meer achtergrondinformatie.

Voorbeeldbrief

Aan:

Betreft: Opvragen kopie dossier

Klantnummer / telefoonnummer:

Geachte heer/mevrouw,

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk een volledig kopie van mijn dossier met betrekking tot bovengenoemd telefoonnummer voor de gehele periode en/of perioden dat ik klant ben geweest bij u. Onder een volledige kopie versta ik alle verwerkte persoonsgegevens inclusief bij u afgesloten contracten.

Voor de volledigheid vermeld ik dat u ex artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens gehouden bent om deze gegevens te verstrekken. Ik verwijs daarbij naar de uitspraak van de Hoge Raad van 29 juni 2007 (LJN: AZ4663), met de inhoud waarvan ik u bekend vertrouw. U wordt nadrukkelijk verzocht de stukken rechtstreeks naar onderstaand (e-mail)adres toe te sturen.

Ik zie de gevraagde stukken graag binnen 2 weken van u tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ook interessant