toggle menu

Factuur Van Genabeek betwisten

Heb jij ook klachten over Lekdetectiecentrale Van Genabeek en kun je met redenen aantonen dat je de factuur betwist? Gebruik dan deze voorbeeldbrief. De voorbeeldbrief hoort bij het artikel: 'Van de regen in de drup: nog steeds klachten over Lekdetectiecentrale'.

Voorbeeldbrief

Geachte Dames en Heren,

Naar aanleiding van uw brief van , met dossiernummer bericht ik u het volgende. Ik betwist de factuur van Lekdetectiecentrale Van Genabeek omdat .

Er is dus sprake van wanprestatie van Van Genabeek. Voor zover nodig ontbind ik hierbij de overeenkomst tussen mij en Van Genabeek. Ik neem aan dat uw cliënte verdere rechtsmaatregelen achterwege laat en de ontbinding aanvaard. Ik verzoek u mij dat binnen veertien dagen na heden schriftelijk te berichten.

Indien Van Genabeek desondanks haar vorderingen geldend zou willen maken zal ik daartegen verweer voeren en daarbij op mijn beurt vergoeding van de door de wanprestatie van Van Genabeek ontstane schade vorderen. Ik ga er echter zonder meer van uit dat Van Genabeek het niet zover zal willen laten komen.

Ik verneem graag binnen de gestelde termijn van u.

Hoogachtend,
 
 
 

Ook interessant