toggle menu

Ingebrekestelling uitvaartverzekering Yarden

Wil Yarden jouw uitvaartverzekering eenzijdig wijzigen? Is het bezwaar op die wijziging (dat is deze voorbeeldbrief) afgewezen? Maak dan gebruik van onderstaande voorbeeldbrief om Yarden in gebreke te stellen.

Let op:

Als de eerste zin over de en-blocclausule niet op jou van toepassing is, vergeet deze dan niet uit de brief te halen.

Let op: bekijk je deze voorbeeldbrief in je Firefoxbrowser? Helaas werken de voorbeeldbrieven nu niet in Firefox Je kunt de pagina in Google Chrome, Microsoft Edge of Safari openen. Je kunt ook de tekst kopiëren en op de plekken waar de invulvelden staan, zelf de informatie toevoegen.

Voorbeeldbrief
Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.
Transistorstraat 10
1322 CE Almere

Betreft: ingebrekestelling uitvaartverzekering ten name van

Geachte heer/mevrouw,

Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. (verder: Yarden) heeft mij eerder bericht de voorwaarden van mijn uitvaartverzekering eenzijdig te wijzigen door het inroepen van een en-blocclausule. Ik ben het niet eens met deze wijziging.

[DEZE ZIN ALLEEN INDIEN VAN TOEPASSING:] In de eerste plaats ben ik van mening dat er geen en-blocclausule in de verzekeringsovereenkomst is opgenomen, zodat Yarden die clausule ook niet kan inroepen. 

Yarden heeft nog steeds geen goede reden gegeven wat de noodzaak is voor het inroepen van de en-blocclausule. Een en-blocclausule kan alleen worden ingeroepen indien er zo'n ernstige situatie is dat er geen andere oplossing mogelijk is. Anders dan Yarden heeft bericht kan het inroepen van de en bloc clausule dus geen 'keuze' zijn. 

Voor zover nodig stel ik Yarden hierbij in gebreke voor de dreigende niet nakoming van de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst en ik stel Yarden nu voor alsdan aansprakelijk voor alle schade die hieruit zal voortvloeien. Ik stel Yarden in de gelegenheid mij binnen tien dagen na heden alsnog schriftelijk te berichten dat Yarden onverkort alle op haar rustende verbintenissen en verplichtingen die uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeien zal nakomen en dat de en-blocclausule niet zal worden ingeroepen. 

Indien ik binnen de genoemde termijn van tien dagen niet van Yarden heb vernomen dat alle verbintenissen en verplichtingen onverkort zullen worden nagekomen acht ik mij vrij zonder verdere waarschuwing rechtsmaatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld een collectieve actie of een klacht bij het KiFiD. Ik vertrouw er echter op dat Yarden het niet zover zal laten komen. 

Met vriendelijke groet,

Ook interessant