toggle menu

Ingebrekestelling voortijdige beëindiging onderwijsovereenkomst

Ben je student en heeft de onderwijsinstelling voortijdig de onderwijsovereenkomst beëindigd waardoor je een boete van de DUO hebt gekregen? Gebruik dan onderstaande voorbeeldbrief om de onderwijsinstelling in gebreke te stellen.

Voorbeeldbrief

AANGETEKEND

Geachte heer/mevrouw,

Betreft: nakoming onderwijsovereenkomst met kenmerk

Op heeft u de tussen ons bestaande onderwijsovereenkomst met kenmerk ten onrechte beëindigd door mijn diploma op genoemde datum te dateren, terwijl de onderwijsverplichtingen op die datum nog niet (geheel) waren afgerond. Door deze gang van zaken dreig ik schade te lijden, omdat DUO mijn studiefinanciering per .

Ik verzoek, en voor zover nodig sommeer ik u, het diploma op de in de onderwijsovereenkomst genoemde einddatum te dateren mij het aldus gewijzigde diploma binnen vijf werkdagen na heden toe te sturen, zodat de gevolgen van uw tekortkoming in de nakoming van de onderwijsovereenkomst tijdig bij DUO kunnen worden hersteld. Voor zover u zou nalaten mij binnen de gestelde termijn een aangepast diploma toe te sturen of de gevolgen van uw tekortschieten niet meer kunnen worden hersteld stel ik hierbij in gebreke en meld ik u dat ik alle schade die ik ter zake zal lijden op u zal verhalen. Ik vertrouw echter op uw volledige medewerking. In de bijlage vindt u de tussen ons geldende onderwijsovereenkomst.

Met vriendelijke groeten,

Bijlage: onderwijsovereenkomst/praktijkovereenkomst/brief DUO

Ook interessant