toggle menu

Klacht na garantietermijn

Heeft u een klacht over een aangeschaft product, maar valt dit buiten de garantietermijn? Deze brief kunt u naar de leverancier sturen.

Voorbeeldbrief

Afzender:

Aan:

Betreft: klacht na garantietermijn

Geachte heer/mevrouw,

:

Daaruit blijkt dat het bij u gekochte product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

? Deze termijn is echter onredelijk kort. De termijn is in strijd met de wettelijke conformiteitseis op grond waarvan het gekochte aan de overeenkomst moet beantwoorden. Het gekochte moet gezien zijn aard veel langer probleemloos functioneren/meegaan/gedragen kunnen worden/gebruikt kunnen worden . In wezen geeft u geen garantie, maar beperkt u door de korte garantietermijn de rechten die ik als koper heb en daarmee ga ik niet akkoord.

?

  . Daarna maak ik aanspraak op de wettelijke rente en eventuele incassokosten.

Uw reactie zie ik graag op korte termijn en uiterlijk binnen vijf dagen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

***Vergeet niet een kopie te bewaren van deze brief die u ook per fax of mail mag versturen. Dit geldt ook voor het bewijs van terugzending van het ondeugdelijke product.***

© mr. Pim de Vos, De Vos & Partners Advocaten, Amsterdam, september 2009.

Ook interessant

Mocht de verkoper van mening zijn dat hij wel een deugdelijk product heeft geleverd, dan moet hij dat aantonen nu de bewijslast op de verkoper rust.

Sluiten

De koper heeft geen recht op herstel of vervanging indien herstel of vervanging onmogelijk is dan wel wanneer dit niet van de verkoper gevergd kan worden. (Een tweedehands jurk kan bijvoorbeeld niet vervangen worden). U hebt in principe recht op kosteloos herstel of vervanging.

Sluiten