toggle menu

Klacht over nieuwe software iPod

Sommige iPods begeven het als je de nieuwe software installeert. Als je de iPod naar de fabriek terugstuurt verhaalt de winkelier de kosten op u. Dat is onterecht. Met deze voorbeeldbrief kunt u de kosten op de winkelier verhalen.

Voorbeeldbrief

Aan:

Naam:

adres:

postcode en woonplaats:

Betreft: herstel of vervanging van ondeugdelijke mp3-speler

   

Geachte heer/mevrouw,

Op kocht ik bij u een mp3-speler. Het betreft een .

Het apparaat functioneert niet zoals ik mag verwachten en vertoont de volgende gebreken:

De mp3-speler moet alle eigenschappen bezitten die nodig zijn voor normaal gebruik. Dit behelst onder meer dat het product geschikt is om speciaal daartoe bestemde programma's te installeren. Dit is nu niet het geval. Na vertoont de mp3-speler gebreken. Ik ben van mening dat deze problemen niet hadden mogen ontstaan, mede gelet op de ouderdom en de aanschafprijs van de mp3-speler.

Helaas is dit wel het geval en ik verzoek u vriendelijk ofwel het product te repareren of te vervangen.  Mocht u niet overgaan tot herstel of vervanging dan zal ik de koopovereenkomst ontbinden.

Daarbij wens ik (een deel van) mijn aankoopbedrag zijnde terug te ontvangen op rekeningnummer

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief..

Mocht u niet of afwijzend reageren dan zal ik overwegen de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie/rechter.

Met vriendelijke groet,

*  Toelichting: Als een product na langere tijd stuk gaat kunt u niet altijd het volledige aankoopbedrag terugverlangen; u heeft het product immers langere tijd wel goed kunnen gebruiken. U betaalt als het ware voor de gebruiksperiode.

Ook interessant