Klacht over weigering dekking of klacht over te lage uitkering door reisverzekeraar

Heeft u geen of een te lage uitkering van de reisverzekeraar ontvangen? Stuur deze brief om bezwaar aan te tekenen. 

Voorbeeldbrief

Aan:

Betreft: weigering dekking verzekering

Referentie:

Geachte heer, mevrouw,

Op heb ik bij u een claim ingediend in verband met tijdens mijn vakantie op (beschrijf zo goed mogelijk en het liefst met typenummer en aanschafprijs het gestolen of verloren voorwerp waarvoor u een vergoeding claimt)).

Met uw weigering d.d. om de geleden schade te vergoeden ben ik het niet eens. Gezien de polisvoorwaarden ben ik van mening dat ik recht heb op vergoeding van de dagwaarde/nieuwwaarde (doorhalen wat niet van toepassing is). De was pas oud en ik heb bij het indienen van de claim d.d. een kopie van het proces-verbaal van aangifte van de politie ingediend.

Als de verzekeraar wel wil betalen maar niet voldoende, kunt u aanvullend de volgende tekst gebruiken:

Ik ga niet akkoord met het door u aangeboden .

(doorhalen wat niet van toepassing is)

De dagwaarde is naar mijn mening tenminste euro want het was een die euro gekost heeft (zie de bon).

Of   

Ik ben toch verzekerd tegen nieuwwaarde en zie dus graag van u tegemoet.

Derhalve verzoek ik u alsnog over te gaan tot uitkering en wel binnen drie weken na heden .

Met vriendelijke groet,

(Uw naam en handtekening)  

***Vergeet niet een kopie te bewaren van deze brief die u ook per fax of mail mag versturen ***

© mr. Pim de Vos, De Vos & Partners Advocaten, Amsterdam, september 2009.

Ook interessant