Klacht voorleggen aan de Geschillencommissie BKR

Als je een notering hebt bij Stichting BKR (Bureau Krediet Registratie) die je wilt laten aanpassen of verwijderen, dan is de eerste stap om dit aan te kaarten bij de kredietverstrekker. Zie hiervoor Radars Stappenplan: Oneens met BKR-registratie. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je naar de Geschillencommissie BKR stappen. Hiervoor kun je deze voorbeeldbrief gebruiken, die Stichting BKR zelf heeft opgesteld. Stuur als bijlagen mee: je oorspronkelijke verzoek aan de kredietverlener, diens afwijzing met eventuele bijlagen, en een kopie van je eigen inzage bij Stichting BKR.

Voorbeeldbrief

 

Geschillencommissie BKR
Postbus 6080
4000 HB Amsterdam

Betreft: klacht tegen registratie door

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen een registratie die heeft plaatsgevonden door  op mijn naam  ? in het Centraal Krediet Informatiesysteem.
De klacht betreft specifiek de registratie van .
Ik ben het niet eens met  ? vanwege .?
Op mijn eerdere verzoeken tot  van de registratie
is door  afwijzend gereageerd. De correspondentie
die ik hierover reeds heb gevoerd met   heb ik als bijlage(n) toegevoegd.

Ik verzoek de Geschillencommissie om deze klacht in behandeling te nemen en mij
over het verdere verloop van de behandeling te informeren.

Met vriendelijke groet,


Bijlagen: 

Ook interessant

Voeg hier, indien van toepassing, ook de naam van je partner toe.

Benoem het onderdeel van de registratie waar je het niet mee eens bent, zoals vermelding van een achterstandscodering (A), bijzonderheidscodering (1, 2, 3, 4, of 5) of eventueel de gehele registratie.

Licht in het kort toe waarom je het niet eens bent met de registratie en geef een toelichting bij de bewijzen die je meestuurt.