toggle menu

Oneens met garantietermijn

Garantie wordt bepaald door de verwachte economische levensduur van een product, onafhankelijk van de garantietermijn die opgesteld is door de fabrikant of winkelier. Als u meent daarom aanspraak te kunnen maken op garantie, kunt u onderstaande voorbeeldbrief gebruiken.

Voorbeeldbrief

,

Geachte heer, mevrouw,

Op heb ik een bij uw bedrijf gekocht.

Op is kapot gegaan.

Dit had gezien de aard van dit product, uw informatie daarover en de producteigenschappen niet mogen gebeuren.

Het product is normaal gebruikt en ik mag daarom verwachten dat nog steeds goed zou moeten functioneren. Daarom doe ik hierbij een beroep op de wettelijke garantie die ik volgens artikel 17 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek heb op mijn .

Op grond van artikel 21 Boek 7 Burgerlijk Wetboek verwacht ik dat u mijn repareert, vervangt of mij op een andere manier tegemoet komt.

Ik verzoek u binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief,

(opmerking: stuur eventueel uw aankoopbon mee.)

Ook interessant