toggle menu

Ongevraagde vervolgzendingen

Krijg je na een 'gratis' proefpakket opeens ongevraagd en onverwacht vervolgzendingen? Met deze brief, gemaakt door advocaat Pim de Vos, kun je bezwaar maken. Aangetekend of per e-mail met leesbevestiging versturen. Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs!

Voorbeeldbrief

T.a.v.

Betreft:

Geachte ,

Ik heb bij uitsluitend een proefpakket besteld en geen vervolgzending. Bovendien heb ik heb u geen toestemming gegeven om de kosten van een eventuele vervolgzending van mijn bankrekening af te schrijven.

U hebt mij in strijd met de wet niet duidelijk en niet ondubbelzinnig geinformeerd, maar misleid.

Tussen ons is geen overeenkomst t.a.v. een vervolgzending tot standgekomen.

Daarom ben ik niet verplicht om (een) vervolgzending(en) te betalen. De kosten van het terugsturen van eventuele vervolgzendingen komen volgens de wet voor uw rekening.

Overigens ben ik wettelijk niet verplicht die ongevraagde vervolgzendingen aan u terug te sturen. Ik behoud mij ten overvloede het recht voor de vervolgzending(en) te behouden.

Als u mij blijft lastig vallen, zal ik mij bij de rechter verweren en tegen u een klacht indienen bij de toezichthouder voor consumentenzaken, sinds 1 april 2013, Autoriteit Consument en Markt.

Als voor de vervolgzending kosten van Uw rekening zijn afgeschreven:

Ik verzoek en voorzover nodig: sommeer het ten onrechte van mijn rekening afgeschreven bedrag van € binnen vijf dagen terug te betalen. Ik maak voorzover nodig aanspraak op de wettelijke rente en incassokosten)

Vriendelijke groet,

Ook interessant