Ontbinding overeenkomst Belcentrale als je consument bent

Heb je een overeenkomst gesloten met het bedrijf Belcentrale en wil je die vernietigen? Gebruik dan deze voorbeeldbrief als je een consument bent.

Voorbeeldbrief

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontbind ik met onmiddellijke ingang de overeenkomst die ik op met Belcentrale B.V. heb gesloten. De reden voor ontbinding van de overeenkomst is dat ik consument ben en dus niet tot uw doelgroep behoor. Ter toelichting dient het volgende:

 

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tussen Belcentrale B.V. en mijzelf tot stand is gekomen. Ik ga er dan ook van uit dat u zonder meer meewerkt aan de overgang van mijn telefoonnummer naar .

Een kopie van deze brief stuur ik naar Autoriteit Consument & Markt.

Hoogachtend,

Ook interessant