Overeenkomst vernietigen

Heeft een bedrijf - bijvoorbeeld een energieleverancier - jou als zzp'er / kleine ondernemer misleid bij het laten afsluiten van een contract? Dan kun je deze overeenkomst vernietigen. Deze voorbeeldbrief geeft je hierbij een voorzetje.

Voorbeeldbrief

Geachte heer/mevrouw,

 
Op  heb ik een energiecontract met  gesloten. (Mogelijke toelichting: Bij het sluiten van de overeenkomst is mij ondubbelzinnig toegezegd dat ik per maand minder zou gaan betalen dan ik betaalde bij mijn vorige energieleverancier. Tot mijn verbazing heb ik moeten constateren dat dit niet het geval is / (indien van toepassing) en zelfs meer betaal dan voorheen. De toegezegde lagere maandlasten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst en u heeft mij hierover onjuist geïnformeerd.
 
Kortom, u heeft mij misleid door onjuiste of onvolledige informatie te verschaffen.
 
Hierbij vernietig ik de overeenkomst omdat u onrechtmatig heeft gehandeld en er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk dan wel van dwaling, bedrog en/of misbruik van omstandigheden.
 
Ik verzoek en indien nodig sommeer u om;
 
(I)                  binnen een week het door mij teveel betaalde bedrag terug te betalen door overmaking op rekeningnummer  t.n.v. ; en
(II)                binnen een week ervoor zorg te dragen dat mijn voormalige energiecontract wordt hersteld, zonder dat mij hiervoor bijkomende kosten in rekening worden gebracht.

Uw bevestiging dat u deze  heeft ontvangen zie ik graag binnen een week tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,

Ook interessant