Pro forma WOZ-beroepschrift

De gemeente wijst je bezwaar af. Je kunt bij de rechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de gemeente.

Bron voorbeeldbrief: Vereniging Eigen Huis

Voorbeeldbrief

Aan de Rechtbank

Betreft: beroep tegen de uitspraak van gemeente d.d. op mijn bezwaarschrift tegen de vastgestelde waarde in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Edelachtbare dames en/of heren,

Ondergetekende tekent pro forma beroep aan tegen de uitspraak van gemeente van gegeven op het bezwaarschrift tegen de vastgestelde waarde van mijn woning gelegen aan onderstaand adres in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Kopieën van de beschikking, van mijn bezwaarschrift en van de uitspraak van de gemeente heb ik bijgevoegd (bijlagen 1, 2 en 3).

Teneinde nader onderzoek te kunnen uitvoeren en advies te kunnen inwinnen verzoek ik u vriendelijk om mij uitstel te verlenen voor het indienen van inhoudelijke redenen van beroep. Ik verzoek u uw akkoordbevinding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan mij te doen toekomen.

Hoogachtend,

………………..

Bijlagen:

1. Kopie van de WOZ-beschikking

2. Kopie van het bezwaarschrift inclusief bijlagen daarbij behorend

3. Kopie van de uitspraak van de gemeente 

Ook interessant