Recht op premievrij opgebouwd pensioen

Wil je weten of jij recht hebt op premievrij opgebouwd pensioen? Gebruik dan deze voorbeeldbrief als je aangesloten bent bij de volgende pensioenfondsen: ABP, Architectenbureaus, AVH, Beton, BpfBOUW, Bouwmaterialen, Drank, Foodservice, Horeca, Houthandel, Kappersbedrijf, Koopvaardij, Medewerkers Apotheken, Meubel (Mitt), Notariaat, Openbaar vervoer, Personeelsdiensten (Stipp), PME, PMT, PWRi, Spoorwegpensioenfonds, Wonen, Woningcorporaties, Zorgverzekeraars.

Voorbeeldbrief


Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de uitzending van Radar Radio op zaterdag 9 november 2019 is het mij duidelijk geworden dat ik (mogelijk nog) recht heb op premievrije pensioenopbouw sinds ik arbeidsongeschikt ben verklaard. Daarom stuur ik u deze brief. 

Sinds ben ik aangesloten bij uw pensioenfonds. Op ben ik arbeidsongeschikt verklaard. Graag hoor ik van u of ik sinds die datum premievrij pensioen heb opgebouwd. Indien dit niet zo is, verzoek ik u om dit te herstellen met terugwerkende kracht.

Ik verzoek u mij binnen 14 dagen na heden schriftelijk te antwoorden.

Ik behoud mij alle rechten en weren voor.

Met vriendelijke groet,

Ook interessant