Terugvragen vrijwillige ouderbijdrage of kosten schoolboeken

Heb jij betaald voor schoolboeken en/of lesmateriaal? Of heb je de vrijwillige ouderbijdrage betaald? Met onderstaande voorbeeldbrief kan je op grond van de Wet Gratis Schoolboeken die gemaakte kosten terugvragen. Bij verzending per e-mail heb je direct een bewijs van verzending. Bewaar in elk geval om een kopie te bewaren van de brief of e-mail die je verstuurt. Zet onderaan de brief je handtekening en naam.

Voorbeeldbrief

Afzender:

Aan:

Betreft: onverschuldigd betalen voor schoolboeken/lesmateriaal

Referentie:

Geachte heer/mevrouw,

Op heb ik u een bedrag ter hoogte van betaald voor . De schoolboeken en lesmaterialen die door de school voor een leerjaar in het voortgezet onderwijs worden voorgeschreven, zouden gratis moeten zijn op grond van de Wet Gratis Schoolboeken. Daarnaast mag/mogen ik/mijn ouders niet verplicht worden om een vrijwillige ouderbijdrage te voldoen.

Dat betekent dat ik onverschuldigd heb betaald en recht heb op terugbetaling.

Ik verzoek en voor zover nodig sommeer ik u om het door mij betaalde bedrag binnen tien dagen terug te betalen door overmaking op rekeningnummer t.n.v. .

Uw bevestiging dat u deze heeft ontvangen, zie ik graag binnen een week tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ook interessant