toggle menu

Tweede bezwaarbrief aan Laboratoires Rochelle

Dit is de tweede voorbeeldbrief voor Laboratoires Rochelle B.V., opgesteld door mr. Pim de Vos en mr. Charlotte de Waal van De Vos & Partners Advocaten N.V. Deze brief kan gebruikt worden als antwoord op de sommatiebrief die veel klanten van dit bedrijf eind april / begin mei 2013 ontvangen hebben. Deze kun je versturen per e-mail, brief en aangetekende post.

Voorbeeldbrief

Aan:

Laboratoires Rochelle B.V.

Productgroep Natrudyn Bio Forte

T.a.v. de heer/mevrouw Van den Dodewaard

H.J.E. Wenckebachweg 2001096 AS Amsterdam

collect[at]labrochelle[dot]com

Van:

,

Inzake: uw sommatie d.d.

Geachte heer/mevrouw Van den Dodewaard,

Naar aanleiding van uw brief van  deel ik u mede dat ik aan uw verzoek/sommatie niet zal voldoen. Dit om de redenen vermeld in mijn vorige brief aan u d.d. .?

In dit verband verwijs ik ook naar de uitzending van AVROTROS Radar d.d. 1 april 2013?

Kort gezegd heeft u mij in strijd met de wet niet duidelijk en niet ondubbelzinnig geïnformeerd, maar misleid. Ik blijf erbij dat zoals door mr. De Vos en zijn kantoorgenote is uitgelegd dat tussen uw bedrijf en mij geen overeenkomst ten aanzien van een vervolgzending is tot stand gekomen en dat ik daarom niet verplicht ben om (een) vervolgzending(en) te betalen. 

(Indien van toepassing als je van Laboratoires Rochelle nog geld tegoed hebt dat ten onrechte van je rekening is afgeschreven:)

U bent daarentegen verplicht het ten onrechte van mijn rekening afgeschreven bedrag van  omgaand aan mij terug te betalen door storting op mijn bankrekening

Voor zover nodig herhaal ik de sommatie tot terugbetaling in mijn voormelde brief. 

Nota bene: dat ik mijn bankrekeningnummer vermeld, geeft u niet het recht om nog een keer geld van mijn rekening af te schrijven. Ik vermeld het maar, omdat u de vorige keer ook zonder mijn toestemming een bedrag van  voor de vervolgzending hebt geïncasseerd (indien dit is gebeurd).

In dit verband wijs ik er op dat, zoals mr. De Vos en zijn kantoorgenote Charlotte de Waal hebben uitgelegd, ik het recht heb om (het) ongevraagd toegezonden product(en) zonder vergoeding van kosten te behouden. Ik ben niet eens verplicht om deze aan u terug te sturen en als ik dat wel doe, bent u wettelijk verplicht om de kosten te betalen. Dit betekent dat u kunt blijven sturen wat u wilt, maar dat ik daar geen euro voor zal betalen en die producten ook niet zal terugsturen (artikel 7:7 Burgerlijk Wetboek). 

Ik heb van de AVROTROS Radar-redactie begrepen dat de heer De Vos als dat nodig is namens de grote groep door u gedupeerde kijkers/consumenten een klacht tegen uw bedrijf zal indienen bij de Autoriteit Consument en Markt. U moet ophouden met het sturen van dreigbrieven van uw zogenaamde Juridische afdeling?

Wat ik heel vervelend vind, is dat u onvindbaar bent. Dat zou betekenen dat ik naar mijn geld moet fluiten als ik aan u geld zou moeten overmaken. Als de rechter mij dan in het gelijk zou stellen en ik zou al betaald hebben, dan zou ik mijn geld kwijt zijn. Uw kantoor in Amsterdam bestaat niet meer en ik zou moeten proberen op de Seychellen mijn geld terug te krijgen. U denkt toch niet dat ik gek ben.

Zo nodig zal tegen u aangifte wegens oplichting worden gedaan, zo begreep ik.

Hoogachtend,

Ook interessant

Alleen de consumenten die onze vorige voorbeeldbrief hebben gebruikt of zelf een brief hebben 'gecomponeerd', moeten vanzelfsprekend verwijzen naar hun vorige brief.

Sluiten

Geen grap.

Sluiten

Mijn kantoorgenote Charlotte de Waal en ik vragen ons af of mr. Van den Dodewaard wel een echte jurist is. Hij of zij sommeert 'voor de goede rechtsorde' en schrijft 'bij gebreken daarvan'. Dit taalgebruik wijst niet op een afgeronde juridische opleiding.

Sluiten