Vernietiging overeenkomst Belcentrale voor zzp'ers

Heb je een overeenkomst gesloten met het bedrijf Belcentrale en wil je die vernietigen? Gebruik dan deze voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij vernietig ik de overeenkomst die ik op met Belcentrale B.V. heb gesloten. De reden voor vernietiging van de overeenkomst is dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, dan wel dat de overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling, bedrog, bedreiging en/of misbruik van omstandigheden. Ter toelichting dient het volgende:

 

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tussen Belcentrale B.V. en mijzelf tot stand is gekomen. Ik ga er dan ook van uit dat u zonder meer meewerkt aan de overgang van mijn telefoonnummer naar .

Een kopie van deze brief stuur ik naar Autoriteit Consument & Markt.

Hoogachtend,

Ook interessant