Vernietiging overeenkomst vanwege dwaling

Als je een overeenkomst hebt gesloten met een bedrijf, dan kun je deze op bepaalde gronden nog vernietigen. Eén zo'n grond is dwaling. Dwaling betekent dat je voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst onvolledige of onjuiste informatie van de tegenpartij hebt gekregen, en dat je, als je de juiste informatie wél had gekregen, de overeenkomst niet zou zijn aangegaan. Deze brief, die ConsuWijzer ter beschikking heeft gesteld, kun je gebruiken om zo'n overeenkomst te vernietigen.

VoorbeeldbriefGeachte heer of mevrouw,

Op sloten wij een overeenkomst voor . Met deze brief laat ik u weten dat ik de overeenkomst vernietig op grond van dwaling.

Wat is het probleem?

U heeft mij voordat ik de overeenkomst sloot informatie verstrekt. Deze informatie blijkt niet juist te zijn. (Leg hier uit welke informatie niet klopt. En wat je mocht verwachten vanwege de verstrekte of juist niet verstrekte informatie. En waarom deze informatie voor jou juist belangrijk is. Heb je aan de verkoper verteld dat je bepaalde wensen had? Geef dit dan ook aan.)   Als ik wel de juiste informatie had gekregen, dan had ik de overeenkomst niet gesloten. In de wet heet dit dwaling.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet, artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek, heeft een consument het recht om de overeenkomst te vernietigen als er sprake is van dwaling. Dit betekent dat de consument niet meer gebonden is aan de overeenkomst. U kunt de wet vinden via wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de regels op het gebied van het consumentenrecht. Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per  binnen twee weken.

(Heb je al betaald? Dan kun je de volgende zin toevoegen:)

Daarnaast verzoek ik u om terugbetaling van het door mij betaalde bedrag van  euro binnen .

(De volgende alinea kun je naar keuze toevoegen:)

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

(Kun je naar de geschillencommissie of rechter? Dan kun je de volgende zin toevoegen:)

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de . Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

Ook interessant